Vogels kijken op Ameland

Vanuit het westen bekeken het vierde eiland in de Waddenzee. Dat is Ameland. Populair onder vakantiegangers die eens lekker willen uitwaaien. Groot genoeg om leuke dorpjes te kunnen bezoeken, liefst per fiets of zelfs te voet. Bekende dorpjes zijn Nes, Ballum en Hollum. Een illustere plaats is de vuurtoren op het meest westelijke puntje van het eiland. En kun je natuurlijk heerlijk vogels kijken op Ameland. Zoals trouwens op alle waddeneilanden die we rijk zijn. En al helemaal in de trekperioden. In dit artikel leg ik je uit wat de beste plekken zijn om te gaan vogels kijken op Ameland. Maar eerst in het kort iets over de beste perioden om er te gaan vogelen.

Vakantiehuis midden in de natuur

Op Natuurhuisje.nl vind je vakantiehuisjes midden in de natuur, in Nederland en ver daarbuiten. Je geniet van de stilte en vooral: van de natuur!

De beste perioden op te gaan vogels kijken op Ameland

Op Ameland zijn de vogels gelukkig nooit weg. Er valt altijd wel iets te zien. Toch zijn er perioden in het jaar die het aller- allerbest zijn. Dat zijn er grofweg twee: de maanden maart tot en met mei vanwege de voorjaarstrek en het broedseizoen en de periode september tot en met oktober vanwege de najaarstrek. Trekvogels navigeren vaak langs de kustlijn en passeren dus ook Ameland. Talloze steltlopers doen de Waddenzee aan tijdens hun lange en barre tocht om even bij te tanken. Op de kwelders en slikken van de Waddenzee kun je grote groepen steltlopers zien rusten en foerageren. In de winter zijn het natuurlijk vooral de wintergasten die de aandacht trekken. Dat zijn vogels die in de Waddenzee de winter doorkomen. Denk aan soorten als de rotgans, blauwe kiekendief en zilverplevier. Omdat de najaarstrek voor sommige soorten al heel vroeg in de zomer begint, valt er ook in de zomer een en ander te zien. Maar hou dan wel rekening met vakantiedrukte. Niet altijd ideaal om op het strand drieteenstrandlopers langs de vloedlijn te gaan bekijken.

De beste plekken om te gaan vogels kijken op Ameland

Hollumerduinen. In dit uitgestrekte duingebied bevindt zich ook een duinmeer. Een heel gevarieerd landschap dus waar je ook veel soorten kunt zien. Te beginnen met havik, sperwer, buizerd, blauwe kiekendief en bruine kiekendief als roofvogels. Je maakt in najaar en winter hier ook kans op de velduil. En ook lepelaar, roerdomp, dodaars, slobeend, wintertaling en waterral. In het broedseizoen is het duinmeer een waar vogelwalhalla met broedvogels als blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, zwartkop, fitis en braamsluiper. 

De najaarstrek is een bijzonder interessante periode. Let dan op de vele zangvogels die langs trekken en op de zeevogels die je vanaf het strand en de duintoppen voorbij kunt zien vliegen. Om met de zangvogels te beginnen. Je maakt hier kans op kruisbek, goudvink, barmsijs, grote groepen sneeuwgors (zeereep op het strand), baardmannetje, goudhaan, vuurgoudhaan en zwarte mees. Op zee zijn het vogels als de roodkeelduiker, Jan-van-gent en eider die de show stelen. Soms vliegt een dwergmeeuw voorbij. De Hollumerduinen te vinden is zo moeilijk niet: ga in de richting van de vuurtoren.

Groene strand. Het Groene strand in het noorden van Ameland is vooral in de winter een interessante plek om vogels als sneeuwgors en strandleeuwerik te zien. Verder zie je op het strand drieteenstrandlopers langs de vloedlijn rennen. Kijk rond de strandopgangen natuurlijk ook uit naar zangvogels in het struweel. De soorten die ik hierboven al noemde tijdens de najaarstrek kun je ook hier zien.

Ballumerbocht. De Ballumerbocht is een heerlijke plek om wadvogels te bekijken. Bij laag water kun je hier grote groepen steltlopers en andere wadvogels zien. Denk aan rosse grutto, steenloper, bonte strandloper, wulp, zilverplevier, tureluur, groenpootruiter, kanoet en drieteenstrandloper. De lepelaar is er ook vaste gast. Zeker een bezoek aan brengen. Bij laag water kunnen de afstanden behoorlijk zijn. Heb je een telescoop, neem die dan zeker mee.

Strand ten noorden van Nes. Lekker uitwaaien en vogels kijken laten zich hier prima combineren. In de zomermaanden geniet je hier van de foeragerende dwergsterns. Soms zie je een rosse grutto langs de vloedlijn. En natuurlijk de drieteenstrandlopers. Altijd leuke vogeltjes om te bekijken of te fotograferen. Het echte vuurwerk begint hier in september met de zeevogeltrek. Neem dan een goede verrekijker en liefst een telescoop mee en speur de zee af. Spectaculaire soorten als kleinste, kleine, middelste en grote jager vliegen voorbij. Zeekoet, alk, roodhalsfuut, zwarte zee-eend, grote zee-eend, vaal stormvogeltje, grauwe pijlstormvogel, Noordse stormvogel, Jan-van-gent, rotgans, roodkeelduiker en ijsduiker zie je hier voorbij komen. En soms een rosse franjepoot. Dit strand is daarmee een van de beste plekken om de zeevogeltrek te volgen. Let op: dit is niet de makkelijkste discipline in de ornithologie. Heb je weinig ervaring, sluit je dan stilletjes aan bij een ervaren vogelaar. Daar pik je altijd wat van op. 

De Kooiduinen. In dit gevarieerde landschap kun je talloze vogels zien. Een eendenkooi, lage duinen, kwelders en vochtige laagtes wisselen elkaar af. Waardoor je hier soms zomaar duizend goudplevieren kunt zien. En een kleine afstand verderop watersnip, zwarte ruiter, appelvink, barmsijs of bladkoning. In het najaar jaagt de velduil er. De bruine kiekendief zie je van voorjaar tot en met zomer. In de winter maak je hier kans op groepjes sneeuwgorzen en de slechtvalk.

Alle andere gebieden. Op een klein eiland als Ameland zijn alle gebieden met elkaar verbonden. Oftewel: je maakt op het hele eiland kans op mooie waarnemingen. Vogelbescherming Nederland maakte een heel handige overzichtskaart met daarop de beste plekken om te gaan vogels kijken op Ameland. Deze kaart kunt je hier downloaden.

Andere dieren op Ameland

Naast vogels, kijk ik ook naar vlinders, vooral dagvlinders. Op Ameland maak je in de duinen kans op een paar bijzondere soorten. De kommavlinder wordt af en toe gezien. De kleine parelmoervlinder komt op het eiland voor, evenals de heivlinder. Dagvlinders als argusvlinder, oranje luzernevlinder en eikenpage mogen ook opgemerkt worden.

Wil je weten welke dieren en planten er de laatste tijd op Ameland zijn gezien, ga dan naar waarneming.nl. Klik op het gebied dat je wilt bezoeken en je ziet alle recente soorten in één oogopslag.

Nuttige adressen

Klik hier om de handige wandelkaart Ameland te bestellen (Bol.com).

Klik hier voor natuurhuisjes op Ameland.

Klik hier voor vakantiehuisjes op Ameland (Belvilla).

Klik hier om de handige vogelkaart van Ameland te downloaden (gratis).

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)