Vogels kijken in de Oeverlanden bij Strijensas

Het landschap in de Hoeksche Waard wordt gekenmerkt door uitgestrekte polders. In de winter hier en daar een groep ganzen, maar verder zijn de polders niet heel interessant voor vogelaars. Zoals overal in landbouwgebieden is ook in deze regio de biodiversiteit enorm teruggelopen. Aan de zuidkant echter, langs het Hollands Diep, strekt zich een strook natuur uit. Deels oud, deels nieuw. Dit is natuurgebied de Oeverlanden, grenzend aan het knusse dorpje Strijensas. Natuurgebied de Oeverlanden bestaat uit een oud rivierbos, oude kreken en waterpartijen die nog niet zo heel lang zijn uitgegraven. Geheel in lijn met de filosofie van moderne biologen lopen er in het gebied Schotse Hooglanders. In de Oeverlanden zijn wandelpaden aangelegd. Je kunt er uren doorbrengen. Om vogels te kijken bijvoorbeeld, want vogels kijken in de Oeverlanden is in het juiste seizoen een feest.

De afwisseling van bos en water zorgt voor een gevarieerde vogelstand. De waterstand in het Hollands Diep fluctueert en dat betekent dat van tijd tot tijd slikranden ontstaan in de waterpartijen. Ideaal voor steltlopers. In het bos wemelt het van de zangvogels en spechten. Wat kan een mens die vogels gaat kijken in de Oeverlanden nu eigenlijk verwachten?

Op de waterplas natuurlijk in de eerste plaats watervogels. Allerlei soorten eenden. Van kuifeend, slobeend, bergeend, wintertaling, zomertaling, krakeend en brilduiker. De grote zilverreiger foerageert in de koude maanden in het ondiepe water. In de zomer zie je er groepen lepelaars rond scharrelen. Zodra de vorst uit het land is, vallen de groepen kluten en grutto’s op. Ze verzamelen zich in groepen en vliegen regelmatig op. Dat levert soms spectaculaire zwermen op. Andere steltlopers die je de Oeverlanden kunt zien zijn witgat, oeverloper, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, bonte strandloper en scholekster. In de rietkragen, waarin ook wilgen groeien, baltsen in het voorjaar rietgors, kleine karekiet, rietzanger, cetti’s zanger en blauwborst. Op de open gedeelten graspiepers. Regelmatig komt ook de zeearend overvliegen. Jagend op de eenden en ganzen in de Oeverlanden. In de kreken die omzoomd zijn door struiken jaagt de ijsvogel.

Praktische informatie over vogels kijken in de Oeverlanden

Wie vogels wil kijken in de Oeverlanden, heeft meerdere mogelijkheden om de auto te parkeren. Het richtpunt van je TomTom is in elk geval de Buitendijk, Strijensas. Deze weg begint bij de jachthaven van Strijensas en hier is dan ook een startpunt van de wandelroute door de Oeverlanden. Volg je de Buitendijk de polder in, dan bevindt zich aan je linkerhand ergens halverwege ook een parkeerplaats. Een brug voert je de Oeverlanden in. Hier lopen de Schotse Hooglanders vaak. Zou je de Buitendijk opnieuw vervolgen, ga dan de eerste links. Aan het eind bevindt zich een kleine parkeerplaats. Ga je hier de Oeverlanden in, dan moet je via een trekvlot overvaren. Hier heb ik de ijsvogel vaak zien jagen.

Een tip voor wie met een groep vogels gaat kijken in de Oeverlanden. Ben je met meerdere auto’s, laat dan één auto op de parkeerplaats halverwege staan. Iedereen stapt over in een andere auto en rijdt naar een van de parkeerplaatsen aan de uiterste kanten (bij de jachthaven of juist helemaal aan de andere kant). Ben je klaar met je wandeling, dan kan een aantal mensen met die auto op de parkeerplaats halverwege de andere auto’s halen. Verwoede wandelaars lachen er waarschijnlijk om, maar ik heb zelf een hekel om over die ellenlange asfaltweggetjes terug te moeten sjokken. En al helemaal met kinderen.

Natuurgebied de Oeverlanden is een ronduit modderig natuurgebied. Zeker als het heeft geregend. Maar het bos is een rivierbos en is altijd vochtig. Daarbij komt dat de Schotse Hooglanders de grond helemaal kapot lopen en hier en daar natuurlijk een vlaai achterlaten. Laarzen beveel ik dan ook van harte aan.

Wil je tijdens je dagje vogels kijken meer vogelgebieden bezoeken in de Hoeksche Waard, bekijk dan mijn overzicht van vogelgebieden in Zuid-Holland.

De beste periode om vogels te kijken in de Oeverlanden vind ik september tot november en half februari tot juni. Doortrekkers, wintergasten en broedvogels laten zich in die periode massaal horen en zien. Hartje winter bevinden zich veel vogels in zuidelijker streken. Ze volgen de vorstlijn. Ze komen terug zodra de vorstlijn noordelijk van Nederland ligt.

Actief in de natuur van Zuid-Holland
Wil je tijdens je vakantie of een dagje uit eens lekker actief de natuur in Zuid-Holland in? Bijvoorbeeld op beversafari of paintballen? Bekijk dan dit overzicht van de leukste belevenissen in de natuur van Zuid-Holland.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)