Vogels kijken in natuurreservaat Platier d’Oye

Veel mensen hebben pas echt vakantie als ze in het buitenland zijn. Gelukkig is het buitenland vaak zo ver nog niet. Noord-Frankrijk bijvoorbeeld is prima aan te rijden. Een paar uurtjes door tuffen en je zit prinsheerlijk aan de Franse kust. Waar je ook nog eens prima kunt vogels kijken. Vogels kijken combineren met de geneugten van het Franse leven, het kan slechter. Ik bespreek in dit artikel twee prachtige vogelgebieden in Noord-Frankrijk die op korte afstand van elkaar gelegen zijn.

Vogels kijken in Natuurreservaat Platier d’Oye
Tussen Duinkerken en Calais ligt een interessant natuurreservaat: Platier ‘d Oye. Je bevindt je aan de prachtige opaalkust waar het land licht glooiend is. Het water van Het Kanaal klotst er tegen strand en duinen. Hier nog net geen kliffen. Daarvoor moet je het hoekje om, meer naar het zuiden. De kliffen genieten trouwens grote faam onder fossielenzoekers. Helaas schijn je niet overal meer vrijelijk te mogen bikken op de rotsen. Er is al te veel kapot gemaakt. Maar bij Platier d’Oye dus nog geen kliffen. Wel uitgestrekte duinen en zandstranden die rijk zijn aan schelpen. Schelpenliefhebbers komen hier zeer aan hun trekken. De sterke stroming van Het Kanaal zorgt kennelijk voor veel schelpen op het strand. Overal staan bunkers. Zandduinen, natte weilanden en authentieke kwelders domineren hier. En wat verder opvalt is de heerlijke rust en stilte.

In Platier d’Oye kun je het hele jaar door goed vogels kijken. De beste tijden zijn natuurlijk voorjaar, najaar en winter. In de zomer is er veel toerisme, maar daar heb je in het natuurreservaat zelf niet veel last van. Vanuit de twee vogelkijkhutten kun je mooie waarnemingen doen. Zo maak je in het voorjaar kans op kluut, tureluur, scholekster, groenpootruiter, zwarte ruiter, steltkluut, bontbekplevier, kleine plevier, kemphaan, wintertaling, zomertaling, slobeend en bergeend. Ook de lepelaar en kleine zilverreiger kun je hier spotten. Sperwer, havik en buizerd jagen in het gebied op de vele trekvogels die er jaarlijks passeren. Bedenk dat natuurreservaten pal aan de kust ideale natuurgebieden zijn om de najaars- en voorjaarstrek te volgen. Veel trekvogels volgen de kustlijn en strijken neer in deze rustige gebieden. Even bijtanken, wat eten en daarna weer snel verder. Zo kun je hier ‘zomaar’ soorten zien en horen als de wielewaal, gele kwikstaart, rouwkwikstaart, boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw en gierzwaluw.

In de winter kun je op het strand soorten zien als sneeuwgors en strandleeuwerik. In de duinvalleien zie je de rietgors en vele andere zangvogels. Het duindoorn is ideaal leefgebied voor soorten als de nachtegaal, braamsluiper, zwartkop en fitis. En de natte delen met gras en riet hoor je de cetti’s zanger en sprinkhaanrietzanger. Zomertortels arriveren ook in de loop van het voorjaar, evenals verschillende soorten sternen: grote stern, visdiefje en dwergstern.

In het najaar en in de winter is Het Kanaal natuurlijk ook een lustoord voor liefhebbers van kustvogels. Jan van Genten, roodkeelduikers, grote zee-eend, zwarte zee-eend, zeekoet, alk en vele vele andere soorten passeren Het Kanaal of verblijven er gedurende de winter.

Vogels kijken in La réserve naturelle du Romelaere
In het binnenland ligt bij de stand Saint-Omer een fabelachtig moerasgebied. Hoe ik het precies moet vertalen weet ik niet, maar ik denk dat je maar het beste de Franse naam kunt hanteren. Dat levert tenminste de beste zoekresultaten in Google op: La réserve naturelle du Romelaere. Dit moerasgebied is echt een belevenis. Het leuke is: het is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen die minder goed ter been zelfs. Zelfs rolstoelgebruikers kunnen het gebied betreden. En dan loop je zomaar door een natuurgebied waar meer dan tweehonderd vogelsoorten leven.

In dit natuurgebied zijn de maanden mei en juni toch wel de topmaanden. Rietvogels als kleine karekiet, rietzanger, bosrietzanger en snor laten zich horen. Futen, slobeenden, aalscholvers en kleine zilverreigers broeden in het gebied. De aalscholverkolonie met daartussen de kleine zilverreiger laten zich vanuit een goed opgestelde vogelkijkhut prima bekijken. Een hele belevenis. In april en mei trekken talloze andere vogels door. De boomvalk bijvoorbeeld, de visarend en de grauwe kiekendief. In het moerasgebied broedt de bruine kiekendief. Die arriveert al iets vroeger, in maart. De boomvalk broedt hier trouwens ook. De vele libellen vormen zijn voornaamste voedselbron. In het struweel is het in het voorjaar een leven van belang. Nachtegaal, fitis, zwartkop, kneu, groenling, putter en cetti’s zanger geven er hun concerten samen met tjiftjaf, merel, pimpelmees, koolmees, zanglijster en winterkoning. Ook het woudaapje komt in het gebied voor, maar die leidt een wat teruggetrokken leven. Ik vind in het vroege voorjaar van de dagvlinders het oranjetipje altijd een belevenis. Dat vliegt hier dan ook in grote getale rond.

Je kunt in het gebied wandelen en je kunt er bootjes huren. Beide zijn een aanrader. Ik raad je wel aan het gebied in het voorjaar te bezoeken en dan ook nog eens vroeg in de morgen. Toen wij er waren was het mei, maar we kwamen pas rond de middag aan. Toen was het mooie met de vogels er wel een beetje van af.

Praktische informatie over vogels kijken in Platier d’Oye

Natuurreservaat Platier d’Oye is het beste bereikbaar via Route des Dunen, Oye-Plage. Zorg voor schoeisel dat tegen een stootje kan en zeker tegen zout water.

La réserve naturelle du Romelaere is het beste bereikbaar via Rue du Romelaere in Clairmarais.

Vogels kijken in Natuurreservaat Platier d’Oye en La réserve naturelle du Romelaere is prima met elkaar te combineren. De natuurgebieden liggen ongeveer veertig kilometer van elkaar verwijderd, een kleine drie kwartier rijden. Dat is voor Franse begrippen niet ver.

In beide natuurgebieden staan vogelkijkhutten. Die Fransen kun je van alles betichten (bijvoorbeeld dat het hartstochtelijke jagers zijn), maar de vogelkijkhutten in hun natuurreservaten zijn vaak erg goed.

Vanaf Utrecht is Platier d’Oye drie uur rijden. Een enkel reis telt 320 kilometers. Dat is goed te doen en nogmaals, je zit dan prinsheerlijk aan de Franse kust.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Frankrijk? 

Ben je op zoek naar een vakantiehuisje in Frankrijk? Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of liever op een vakantiepark of een B&B? Kies hieronder je voorkeur. 

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze in Nederland én Frankrijk, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(verspreid over heel Frankrijk)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)