Vogels kijken in het Naardermeer

Het Naardermeer was het eerste natuurgebied dat Natuurmonumenten aankocht. In 1906 welteverstaan. Gered van de ondergang, kun je wel zeggen, want het natuurgebied was voorbestemd om de vuilnisbelt van Amsterdam te worden. En daar mogen we Jac. P. Thijsse en consorten dankbaar om zijn. Want de open plassen, moerasbossen en hooilanden hebben natuurliefhebbers en ook vogelaars veel te bieden. Ga eens vogels kijken in het Naardermeer en je zult verrast opkijken hoe stil het er is.

Speciaal voor vogelaars zijn in het Naardermeer twee vogelkijkhutten en een vogelkijkscherm geplaatst. Je kunt er ongestoord kijken en ook voor de vogels geldt dat ze ongestoord hun gang kunnen gaan. Vogels kijken in het Naardermeer, welke vogels levert dat op? In de allereerste plaats natuurlijk vogels van moeras en hooiland. Purperreiger, grote zilverreiger, aalscholver, visdief, zwarte stern, fuut, verschillende soorten eenden waaronder slobeend, krakeend, bergeend en soms een krooneend, bruine kiekendief, visarend (in de trektijd), matkop, sprinkhaanrietzanger, snor, kleine karekiet, rietzanger en rietgors. In het struweel kun je er ook heel andere soorten zien. Denk aan boompieper, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, goudvink, zwartkop, koekoek, grote bonte specht, wielewaal en nachtegaal. Naast de bruine kiekendief jagen ook boomvalk, buizerd, wespendief, havik en soms een slechtvalk in het Naardermeer. Dit zijn vogels die in het voorjaar in het Naardermeer kunt zien.

Ook in de winter kun je er je hart ophalen. De blauwe kiekendief overwintert dan in het Naardermeer. Evenals het nonnetje, de grote zaagbek, brilduiker, tafeleend, topper, smient, wintertaling, sijs, barmsijs en grote gele kwikstaart. Het jaar door maak je er ernstig kans op de ijsvogel.

Een van de attracties van het Naardermeer is de enorme kolonie aalscholvers. Soms broeden er meer dan 2.000 van die zwarte rakkers in de bomen en struiken. De oudervogels vliegen heen en weer tussen IJsselmeer en Naardermeer. En het lawaai van de jongen is niet van de lucht. De periode half april tot eind juni is de beste periode om de verrichtingen van de aalscholvers te volgen.

Woon in de buurt van Amsterdam, of ben je ‘toevallig’ in de buurt, ga dan eens lekker vogels kijken in het Naardermeer. Het voorjaar vind ik de beste periode, maar dat schrijf ik volgens mij bij elk vogelgebied. Najaar en winter zijn ook goed, en trouwens, de zomer ook. In het Naardermeer zul je weinig badgasten tegenkomen op een zomerse dag. Er valt altijd wel iets te zien in het Naardermeer.

Praktische informatie

Het Naardermeer bereik je door in je TomTom in te toetsen: Meerkade 2, Naarden. Hier is een parkeerplaats waar vlakbij de eerste vogelkijkhut staat. Wil je helemaal om het Naardermeer wandelen, dan is de route ongeveer 19 kilometer lang.

Voor horeca-gelegenheden bezoek je het vestingstadje Naarden. De auto op een van de parkeerplaatsen buiten de vesting parkeren en te voet de vesting bestormen. Je komt vanzelf een eetgelegenheid tegen.

Wil je meer interessante vogelgebieden in de provincie Noord-Holland ontdekken, klik dan hier.

Actief in de natuur van Noord-Holland
Wil je tijdens je vakantie of een dagje weg eens lekker actief de natuur van Noord-Holland in. Bijvoorbeeld powerkiten of sterren kijken? Bekijk dan dit overzicht van belevenissen in de Noord-Hollandse natuur.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Holland? 

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)