Vogels kijken in het Markiezaatsmeer

Natuurgebied het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom behoort tot de vijf belangrijkste vogelgebieden in Nederlanden. Er broeden maar liefst 125 vogelsoorten, waaronder lepelaar, velduil, geoorde fuut en oeverzwaluw. Of je ze tijdens je bezoek allemaal zult zien, betwijfel ik. Natuurgebied het Markiezaatsmeer is een zeer uitgestrekt gebied dat beperkt toegankelijk is. Gelukkig maar, want er moet toch ergens in Nederland nog een stukje ongerepte natuur te vinden zijn dat niet wordt gestoord door ons mensen. Over verstoorde natuur gesproken: dat is het Markiezaatsmeer natuurlijk bij uitstek. Voorheen was dit gebied een uitgestrekt en prachtig zout kweldergebied, een deel van de Oosterschelde. Door de aanleg van de deltawerken is dit zoute milieu langzaam maar zeker verdwenen. Inmiddels is het gebied helemaal zoet. Als dat geen ferm menselijk ingrijpen is!

Dat menselijke ingrijpen laat onverlet dat je het hele jaar door fantastisch kunt vogels kijken in het Markiezaatsmeer. In de winter maak je er kans op allerlei zangvogels, watervogels en roofvogels. Roodborsttapuit, rietgors, waterpieper, baardmannetje, goudhaantje en vuurgoudhaantje, boomklever, boomkruiper en staartsmees om er een paar te noemen. Blauwe kiekendief, havik, buizerd, sperwer en slechtvalk jagen in het gebied, evenals de velduil. In het voorjaar barst het vogelleven pas echt los. Fitis, tjiftjaf, koekoek, oeverzwaluw, veldleeuwerik, boompieper, groene specht, grasmus, sprinkhaanrietzanger, snor en tuinfluiter zijn zomaar een paar zangvogels die in het Markiezaatsmeer broeden. Tijdens de trekperiode maak je kans op beflijster, tapuit en roodborsttapuit. Ook watervogels laten zich gelden: dodaars, geoorde fuut, lepelaar, oeverloper, tureluur, zwarte ruiter, wulp en grutto. De bruine kiekendief nestelt in het riet. Vogels kijken in het Markiezaatsmeer is vanwege de enorme variatie aan vogelsoorten een absolute aanrader. Er bevinden zich in het gebied diverse vogeluitkijkpunten waaronder een uitkijktoren en vogelkijkhut. Langs het pad naar de vogelkijkhut groeien in het voorjaar bovendien tal van de orchideeën.

Praktische informatie

Aan de Fianestraat 21, Bergen op Zoom bevindt zich Bezoekerscentrum de Kraaijenberg. Bij het bezoekerscentrum starten fiets- en wandelroutes. Bij het bezoekerscentrum kun je het Markiezaatsmeer ook in. Langs de wandelroute bevindt zich een vogelkijkhut van waaruit je alle kanten kun kijken. Er groeit wel een rietkraag voor die het zicht soms belet. Op de dijk in de Hogerwaardpolder bij Woensdrecht staat ook nog een vogeluitkijkpunt. Je kunt vanuit deze hut het Markiezaatsmeer overzien.

Als het veel heeft geregend, dan dien je toch echt laarzen aan te doen als je het natuurgebied wilt betreden. Vergeet ook je telescoop niet als je die bezit, want soms zitten vogels op grote afstand.

Vogels kijken in het Markiezaatsmeer betekent eigenlijk ook dat je vogels gaat kijken op de Brabantse Wal. In dit meest westelijke deel van de provincie Noord-Brabant komen bos, water en moeras te samen. In de bossen kun je vogels zien als middelste bonte specht, vuurgoudhaantje, boomklever en boomkruiper. Ben je juist meer geïnteresseerd in vogels van de zoute Oosterschelde, overweeg dan een bezoek aan de natuurgebieden op het eiland Tholen. Via de Oesterdam ben je snel op dit mooie Zeeuwse eiland.

Het bezoekerscentrum is geopend voor publiek op zowel de woensdagmiddag (april tot en met augustus) als zondagmiddag van 12.00 – 16.00 uur. De toegang tot het bezoekerscentrum is gratis.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Brabant?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)