Vogels kijken langs de Lek

De rivier de Lek vormt de natuurlijke grens tussen Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Hoge dijken, die regelmatig worden verstevigd, beschermen het achterland tegen het rivierwater. Op sommige plaatsen liggen uitgestrekte grienden, terwijl op andere plaatsen nog niet eens een rietkraag groeit. Tussen de dorpen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk ligt echter een fraai stukje griend. Hier is nog sprake van eb en vloed en dus valt het gebied twee maal per etmaal droog. Grote stukken slik komen bloot te liggen. Dat trekt eenden en steltlopers aan. Brede rietkragen en en hier en daar een wilgenbos sieren het gebied verder op. Het loont de moeite om bij laag water eens een wandeling door dit fraaie stukje natuur te maken.

Spreekt vanzelf dat je het hele jaar door watervogels kunt zien. Eenden, rallen en steltlopers. Denk aan wintertaling, slobeend, canadese gans, nijlgans, aalscholver, meerkoet, waterral (in de brede rietkraag), tureluur, watersnip, grutto (grote groepen in maart) en kleine plevier. In het voorjaar wemelt het er van de zangvogels als fitis, tjiftjaf, rietgors, cetti’s zanger, blauwborst, bosrietzanger, kleine karekiet en zwartkop. Ook de ijsvogel jaagt in het gebied. Roofvogels als buizers, bruine kiekendief en sperwer jagen er en met een beetje geluk zie in de trekperiode een boomvalk voorbij flitsen. Kortom, een leuk gebied om eens door heen te ploegen. Doe altijd laarzen aan, je ploegt hier door vette modder.

Dit is zomaar één voorbeeld van een griend langs de Lek. Ook richting Groot-Ammmers vind je mooie grienden. Daar groeien ook wat oudere bomen. Naast de hierboven genoemde soorten kun je hier ook ransuil, matkop en grote bonte specht zien. Net ten oosten van Groot-Ammers bevindt zich langs de rivier de Lek een kolonie blauwe reigers.

Wil je een dagje riviervogels kijken, bijvoorbeeld op de fiets, vervolg dan na Groot-Ammers de rivierdijk richting Nieuwpoort (een authentiek vestingstadje dat ook het bezoeken waard is). Vervolg de weg richting Ameide. Tussen de dorpen Ameide en Lexmond bevindt zich een uitgestrekt uiterwaard waar het heerlijk wandelen is. Vanaf de rivierdijk heb je goed uitzicht op het gebied en over de brede watergeulen. Eenden en steltlopers broeden er in het voorjaar. Grote groepen verzamelen zich in het najaar.

Vogels kijken langs de Lek kan op vele plaatsen en levert spectaculaire vergezichten over deze rivier op!

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?