Vogels kijken in de Korendijkse Slikken

Sta je op de voormalige zeedijk en staar je over natuurgebied de Korendijkse Slikken, denk dan eens aan de kwelders die hier lagen voordat de deltawerken de zeearmen afsloten. Het moet ook hier een geweldige dynamiek zijn geweest met duizenden en duizenden wadvogels. Nu is er geen eb en vloed meer, en zijn de kwelders van karakter veranderd. Het hele gebied is verzoet. Riet, vlier, meidoorn en tal van andere bloemen en planten hebben de ruimte in bezit genomen. In het voorjaar broeden nu tal van zangvogels in de Korendijkse Slikken. En daar waar ondiepe plasjes, slikranden en natte graslanden liggen, verzamelen zich nog altijd wadvogels. De Korendijkse Slikken zijn daardoor nog altijd een vogelgebied van formaat. Zo belangrijk, dat de beheerder het gebied het grootste deel van het jaar afsluit voor bezoekers. Jammer voor de vogelaar, goed voor de vogels.

Vogels kijken in de Korendijkse Slikken, wat zie je dan? Ik moet me dan natuurlijk allereerst beperken tot de periode 1 juli tot 1 december. Dan is het wandelpad geopend en kun je een heerlijke wandeling maken door de Korendijkse Slikken en langs het Haringvliet. Vanuit een drietal vogelkijkhutten (wel het hele jaar door open), heb je een weids uitzicht. De meest begeerde soort is denk ik de zeearend. Die vliegt hier regelmatig zijn rondjes. Bruine kiekendief, slechtvalk, boomvalk, buizerd, havik en sperwer jagen ook in het gebied. In de winter ook de blauwe kiekendief en het smelleken. In de kreken zwemmen tafeleend, dodaars, fuut en bergeend. Soms valt een groep van honderden aalscholvers een kreek binnen en jaagt woest heen en weer. Een schitterend tafereel, zeker wanneer je in de vogelkijkhut zit en de vogels zich niets van je aantrekken.

In najaar en winter verzamelen duizenden ganzen zich in de Korendijkse Slikken. Vooral brandganzen en grauwe ganzen, soms in enorme aantallen. Laten ganzen nu net het favoriete maaltje zijn van de zeearend… Ook de goudplevieren kun je in de wintermaanden in grote groepen tegenkomen. In het najaar zijn het juist de doortrekkers die de Korendijkse Slikken zo boeiend maken. Je kunt er echt allerlei onverwachte waarnemingen doen. Ik schrijf dit artikel in september 2017 en eind augustus zat er bijvoorbeeld een Bonapartes strandloper en een reuzenstern. Kleine strandloper, krombekstrandloper, watersnip, witgatje, bontbekplevier, oeverloper, bosruiter, goudplevier, tureluur, kleine plevier, kemphaan, groenpootruiter zijn andere steltlopers die rond die tijd werden gezien. Zoals je ziet: tal van steltlopers. Daarnaast zie je er geheid lepelaars, kleine en grote zilverreiger, blauwe reiger, de aalscholver, soms een ijsvogel en vrijwel zeker ook het baardmannetje in de rietkraag langs de watergang die achter een van de vogelkijkhutten loopt. In de kreken en op het open water van de Haringvliet en de spuimonding kun je in de winter soorten zien als middelste zaagbek, grote zaagbek en nonnetje. Een enkele keer laat een duiker zich zien. In de winter van 2016-2017 bijvoorbeeld de ijsduiker.

In het voorjaar kun je zoals aangegeven de Korendijkse Slikken niet in. En dat is maar goed ook. Er moeten tenslotte ook gebieden zijn waar vogels met rust gelaten worden. Eens een keer geen honden in het gebied… Juist in die maanden zijn de Korendijkse Slikken een vogeleldorado. Waar je toch nog van kunt genieten vanaf de zeedijk. Lekker wandelen of fietsen over de zeedijk en af en toe stil staan om te luisteren naar vogels als blauwborst, cetti’s zanger, snor, sprinkhaanrietzanger, rietzanger, kleine karekiet, veldleeuwerik, roodborsttapuit, kneu en rietgors.

Praktische informatie over vogels kijken in de Korendijkse Slikken

De vogelkijkhut die het meest interessant is (vind ik) is die aan de Westdijk 16, Goudswaard. Hier loopt een watergang en heb je een weids uitzicht over een polder die onder water is gezet. Ondiep water, brede slikranden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op tal van watervogels.

Een andere vogelkijkhut, aan de Oudedijk 2, Goudswaard, biedt een weids uitzicht over de Korendijkse Slikken vanaf de dijk. Dit is minder spannend, tenzij juist een zeearend voorbij komt flappen en er duizenden ganzen aan je voeten lopen te foerageren. De afstand tot de vogels is hier groot, hier geniet je vooral van het panorama. Overigens: vervolg je de Oudedijk dan gaat die over in de Westdijk en kom je dus bij de vogelkijkhut die ik hierboven als eerste aangaf.

Een andere, veel minder bekende vogelkijkhut, staat op de dijk aan het eind van de Groeneweg, Goudswaard. Ook hier hetzelfde liedje: hij staat op de dijk, op grote afstand van de vogels. Hier geniet je vooral van het panorama. Om eerlijk te bekennen: de toegevoegde waarde van deze vogelkijkhut vind ik maar beperkt. Je kunt hier ook uitstekend op de dijk staan. Lekker de wind door je haren en de zon op je gezicht. Alleen wanneer het regent kun je maar beter in die hut staan.

Zoals je misschien zelf al wel hebt geconcludeerd: je hebt vanuit de vogelkijkhutten in de Korendijkse Slikken echt een goede verrekijker nodig en liever nog een telescoop. De afstanden tot de vogels zijn aanzienlijk.

De Korendijkse Slikken vallen onder beheer van Natuurmonumenten. Die biedt op zijn website nog geen wandel- en fietsroutes aan. De wandelroute die tussen juli en december open is, start bij de vogelkijkhut aan de Westdijk 16 te Goudswaard. De paaltjes volgen, zo simpel is het.

De binnendijkse omgeving in de omgeving van de Korendijkse Slikken worden gedomineerd door uitgestrekte polders. Hier worden onze piepers, suikerbieten en spruitjes geteeld. Voor vogelaars valt hier niet zo heel veel te beleven. Hou er rekening mee dat in het najaar de oogst in volle gang is en dat betekent soms behoorlijk veel slik op de polderwegen. En dat kan, zeker als het regent, spekglad zijn.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?