Vogels kijken in de Kampina

De Kampina is een natuurgebied in hartje Brabant. Het gebied ligt tussen de plaatsen Oisterwijk en Boxtel en kent een zeer gevarieerd landschap. Van heidegebieden tot parkachtig boslandschap, van kleinschalig cultuurlandschap tot meanderende beekjes. In het hoogveengebied vind je ondiepe vennetjes en trouwens: het heidegebied kent droge maar ook natte delen. Deze enorme variatie maken de Kampina zeer interessant voor natuurliefhebbers. Er komen veel bijzondere planten en dieren voor, ook soorten die op de Rode Lijst staan. Voor wie vogels wil kijken is de Kampina een heel geschikt gebied. Je kunt er fietsen wandelen, er bevinden zich een paar vogelkijkhutten, kortom: trek gerust een dag of wat uit om de Kampina te verkennen. De Kampina is een zeer uitgestrekt natuurgebied. Het bestaat uit verschillende delen. Hieronder heb ik bij de praktische informatie een verwijzing naar gratis wandel- en fietsroutes opgenomen. Deze routes lopen door de diverse delen van de Kampina. Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Julian de Frel, de beheerder van de mooie website Birdphotography.

Om meteen met de vogels te beginnen: sinds 2000 zijn in de Kampina 115 broedvogels waargenomen, waarvan er 30 op de Rode Lijst staan. De belangrijkste vogelgebieden zijn wel de graslanden en broekbossen rond de Beerze, maar ook in de bos- en heidegebieden zijn bijzondere broedvogels waar te nemen. Rond de Beerze broeden soorten als wintertaling, zomertaling en slobeend. Patrijs en watersnip kun je er ook tegenkomen. Geen alledaagse broedvogels in de Hollandse polder! In de vennetjes broedt de geoorde fuut, ook een prachtige lentevogel. De roodhalsfuut wordt ook wel gezien, maar is helaas nog niet tot broeden gekomen. Op de heidegebieden tref je heel andere broedvogels aan. Denk aan roodborsttapuit, boomleeuwerik, veldleeuwerik, boompieper en graspieper. De wulp neemt helaas in aantal af. Zomertortel, gele kwikstaart, steenuil, tapuit en nachtzwaluw zijn andere bijzondere soorten die in de Kampina voorkomen. De spotvogel is er talrijk

Dan heb je natuurlijk ook nog de bossen! Zwarte mees, kuifmees en goudhaantje zijn vrij algemeen. Grote bonte specht, groene specht en zwarte specht (de meest zeldzame van de drie) foerageren en broeden in de bossen. Havik, sperwer, ransuil en bosuil jagen er en voeden er hun jongen. Ook langs de Beerze bevinden zich bossen. Dit zijn vochtige bossen, zogenaamde broekbossen. In deze begroeiing vind je soorten als nachtegaal, ijsvogel, grauwe vliegenvanger, houtsnip, wielewaal en zelfs de kleine bonte specht. Je moet natuurlijk wel beseffen dat het ook in de Kampina soms een kwestie is van een beetje geluk, maar je maakt hier beste kans om voor Nederlandse begrippen bijzondere vogels te zien. Laat ik trouwens de boomvalk ook niet onvermeld laten. Zangvogels in overvloed in in de zomer is het een prachtig gezicht om deze ranke valk op libellen te zien jagen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over meer algemene soorten als fitis, tjiftjaf, zwartkop, boomkruiper, boomklever, gekraagde roodstaart, matkop, kleine karekiet, bosrietzanger, tuinfluiter, grasmus en blauwborst. Okay, ik sluit af met de geelgors die ook in het gebied voorkomt en de klapekster die je er in de winter kunt zien. Vogels kijken in de Kampina is een aanrader voor elke vogelaar.

Trouwens, ik raad je ook aan om in voorjaar en zomer op insecten te letten. Er vliegen heel wat libellen in de waterrijke delen rond. Maar ook de vlinders laten zich niet onbetuigd. Om maar eens met een bijzondere nachtvlinder te beginnen: de nachtpauwoog komt hier voor. En bij bijzondere dagvlinders moet je denken aan de kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder, het heideblauwtje, bont dikkopje en icarusblauwtje. Ook het gentiaanblauwtje, bekend van de natuurfilm Holland in de Delta komt in de Kampina voor. Heb je het geluk dat je zo’n zeldzaam gentiaanblauwtje tegenkomt, wijk dan niet af van het pad. Ik las een bericht van de Vlinderstichting waarop werd gewezen dat gentiaanblauwtjes afhankelijk zijn van de mieren(nesten). Stap je door hun leefgebied dan stamp je de nesten van mieren plat en kunnen gentiaanblauwtjes zich niet voortplanten.

nachtpauwoog

Praktische informatie over vogels kijken in de Kampina

De Kampina leent zich uitstekend om te voet of op de fiets te verkennen. Overal zie je mensen wandelen en fietsen, vaak over onverharde paden. Heerlijk dus. Op de website van Natuurmomenten wordt een groot aantal wandel- en fietsroutes gratis aangeboden. Gratis wil zeggen dat je wel je contactgegevens moet invullen waarna je opgebeld wordt met de vraag of je lid wilt worden. Dat is een slimme opzet die ik als marketingman wel kan waarderen. Klik hier om de wandel- en fietsroutes te bekijken en te downloaden.

Ben je een fervente wandelaar (en om vogels en vlinders te bekijken kun je het beste wandelen is mijn ervaring), dan is er ook een speciale wandelkaart voor de Kampina verkrijgbaar. Klik hier voor meer informatie over de wandelkaart en om hem te bestellen.

Een leuke en toegankelijke natuurgids om mee te nemen tijdens je wandelingen door de Kampina (en andere natuurgebieden in de buurt) is de gids Fauna en flora van het Groene Woud. In deze gids worden de meest voorkomende dier- en plantensoorten besproken en afgebeeld. Ook ontdek je heel veel andere natuurgebieden in de buurt van de Kampina.

Wil je op pad met een deskundige gids, dan kan dat ook via de website van Natuurmonumenten. Klik hier voor meer informatie.

In de Kampina bevindt zich een uitkijktoren. Volg de witte route en je passeert de uitkijktoren bij het Balisveld. Hier kun je mooie waarnemingen doen.

Wil je eerst eens op je gemak je tocht door de Kampina voorbereiden, dan is een bezoek aan het bezoekerscentrum in Oisterwijk een aanrader.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Julian de Frel, de beheerder van de mooie website Birdphotography. Ik dank Julian hartelijk voor de informatie en samenwerking.

Natuurhuisjes in de omgeving van Oisterwijk

jako van gorsel met verrekijker

De omgeving van Oisterwijk biedt ontzettend veel gelegenheid voor lange wandelingen en fietstochten door de natuur. Rond het hele stadje vind je uitgestrekte natuurgebieden waar je uitgestrekte en eeuwenoude bossen aantreft. Je kunt er urenlang wandelen. Je ziet er ontzettend veel bosvogels. Je passeert ook meanderende riviertjes, vennen en kleinschalige akkers. Wil je een weekendje of een weekje in deze Bourgondische omgeving doorbrengen, bekijk dan eens het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl. Deze vakantiehuisjes zijn vaak gelegen op rustige locaties, midden in de natuur.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Brabant?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!