Vogels kijken in de Klutenplas in Groningen

Natuurgebied de Klutenplas is nieuwe natuur in relatie met de Waddenzee. Het begon allemaal met kleiwinning. Voor de zeedijken was klei nodig en die werd ter plaatse gewonnen uit een kleiput. Een kleiput heeft de neiging om drassig te worden en zo ontstond de Klutenplas. Later werd de plas ook nog eens uitgebreid met extra stukken natuurgebied. Zo kan het dus gaan. En het mooie is: er sijpelt zout kwelwater uit de Waddenzee het gebied in. Waardoor je niet alleen zoutminnende vogels maar ook zoutminnende planten in de Klutenplas aantreft.

Vogels kijken in de Klutenplas, wat zie je dan? Laat ik in de winter beginnen. Is die niet heel streng, dan blijven de kluten netjes in het noorden van het land, precies waar ze horen: in de Klutenplas. Een enkele lepelaar wacht met hen het voorjaar af. Rotgans, pijlstaart, wintertaling, smient, bergeend en slobeend foerageren in de ondiepe delen of in de vegetatie. Natuurlijk zie je tal van steltlopers: van bonte strandloper en scholekster tot tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, grutto (vanaf eind februari), bontbekplevier, kleine plevier, kievit, wulp en oeverloper. Rotgans en brandgans zitten soms met honderden tegelijk in de Klutenplas. Zangvogels zie en hoor je er ook in de winter. Je moet dan denken aan graspieper, oeverpieper, veldleeuwerik (mits de winter niet te streng is) en frater. Vanaf maart kun je er ook de kneu zien. Soms meldt een zeldzaamheid zich. Zoals de grauwe franjepoot begin dit jaar (2017).

In de Klutenplas broeden visdiefjes en steltlopers als de kluut, tureluur en bontbekplevier. Omdat er geen sprake is van eb en vloed zitten de vogels hier relatief veilig. Het Groninger Landschap spant zich voortdurend in om de omstandigheden voor deze grondbroeders optimaal te houden.

De Klutenplas heeft wel iets weg van de karrenvelden die je in Zeeland aantreft bij de zeedijken langs de Oosterschelde. Je treft er ook dezelfde soorten aan.

Vogels kijken in de Klutenplas: wil je vogels van de Waddenzee zien, dan hier een korte stop maken.

Praktische informatie over vogels kijken in de Klutenplas

Natuurgebied de Klutenplas is niet toegankelijk. De waddenzeedijk is hier niet met de auto te bereiken. Alleen vergunninghouders zoals het waterschap en schapenboeren mogen hier rijden. Om bij de Klutenplas te komen moet je minimaal 2 kilometer lopen (of fietsen).

Omdat de Klutenplas tegen de meest noordelijke zeedijk van Nederland ligt, is de stand van de zon zelden gunstig. Je kunt het beste zo vroeg mogelijk in de morgen vogels kijken in de Klutenplas, denk ik. Dan heb je de zon nog in je rug. De rest van de dag kijk je tegen de zon in.

Ben je op zoek naar een vakantieadres in de buurt van de Klutenplas, bekijk dan eens het aanbod op Booking.com. Bekijk ook het bijzondere aanbod vakantiehuisjes op Natuurhuisje.nl.

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)