Vogels kijken in de de Kerf in de Schoorlse Duinen

Het duingebied de Schoorlse Duinen, gelegen aan de kust van Noord-Holland, is even ongerept als uitgestrekt. De Kerf is een inham in de duinen waar de natuur vrij spel heeft. Bij heel hoog water stroomt het zoute water van de Noordzee het duingebied in. En dat brengt bijzondere planten mee, zoutminnende als strandbiet en zeekraal. Er komen in De Kerf ook vogels voor en daarover gaat dit artikel. Welke vogels zie je in de Kerf?

De meest opvallende soort is misschien wel de tapuit. De Schoorlse Duinen is een van de weinige gebieden in Nederland waar de tapuit nog broedt. De zandverstuivingen zijn het favoriete gebied voor deze fraaie zangvogel die ik zelf alleen maar in de trekperioden zie. Blauwborst, grasmus, koekoek, boompieper, boomleeuwerik, paapje (tijdens de trek), roodborsttapuit en rietgors zie je er in het voorjaar. In de winter maak je kans op de pestvogel en ijsgors. Spreekt vanzelf dat je er ook typische kustvogels ziet als grote stern, visdief, drieteenstrandloper, rosse grutto, een enkele keer een pontische meeuw, een bokje, alk of rotgans. Op de Noorzee maak je kans op soorten als roodkeelduiker, zwarte zee-eend, jan-van-gent en eider, al dan niet voorbijvliegend. In de winter wordt een enkele keer de houtsnip gezien.

In de duinvalleien jagen bruine kiekendief (voorjaar/zomer), blauwe kiekendief (najaar/winter), smelleken (winter) en slechtvalk. Buizerd, torenvalk, havik en sperwer worden er ook regelmatig gezien.

De Schoorlse duinen zijn bij uitstek een gebied om te voet of per fiets te verkennen. Het uitgestrekte duingebied geeft dan pas echt zijn geheimen prijs. Het is zelfs zo dat de Kerf niet eens per auto te bereiken is. Je zult vanaf de parkeerplaats wandelend of fietsend naar dit mooie deel van de Schoorlse duinen moeten geraken.

Praktische informatie over vogels kijken in de Kerf

De Kerf is alleen te voet of per fiets bereikbaar. Voer in je TomTom in: Heereweg 62, Schoorl. Parkeer de auto en vervolg je tocht over de Schoorlse Zeeweg naar ANWV-paddenstoel met nummer 20598. Sla de Dr. van Steijnweg in. Volg deze weg tot je een informatiebord passeert. Bij dit bord ga je rechtsaf. Na het mountainbike pad het bos uit en de Kerf in. Let op: alleen om in de Kerf te geraken moet je al een stuk of vijf kilometer overbruggen. En dan heb je nog een tocht door de Kerf voor de boeg.

Actief in de natuur van Noord-Holland
Wil je tijdens je vakantie of een dagje weg eens lekker actief de natuur van Noord-Holland in. Bijvoorbeeld powerkiten of sterren kijken? Bekijk dan dit overzicht van belevenissen in de Noord-Hollandse natuur.

Vakantiehuisjes in Noord-Holland

vakantiehuisjes in wenen

De kuststrook van Noord-Holland is geliefd onder natuurliefhebbers. Je kunt er lange wandelingen maken. Je geniet er van de vogels en van ander natuurschoon. Maar ook andere delen van de provincie zijn het bezoeken meer dan waard. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustige locatie, midden in de natuur, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl eens. Deze vakantiehuisjes staan vrijwel altijd op rustige en natuurlijke plaatsen waar je nog kunt genieten van de natuur.

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!