Vogels kijken in Vogelplas Starrevaart bij Leidschendam

Tussen snelweg A13 en Leidschendam ligt zowaar een heuse vogelplas: Starrevaart. Vogelgeluid mengt zich met autogeraas. Westenwind is de beste: die waait het autogeraas het binnenland in. Maar autogeraas of niet, aan de oever staat een state-of-the-art vogelkijkhut, de Vogelknip. Fiets- en wandelroutes brengen je vlakbij de Vogelknip. Trouwens, een wandelpad voert je om de hele vogelplas.

Wat maakt die zogenaamde Vogelknip nou zo’n aangename vogelkijkhut? Allereerst de ligging. Het uitzicht op het westen maakt dat je vrijwel de hele dag zon in de rug hebt. Alleen tegen zonsondergang kijk je tegen de zon in. Dan de ruime opzet, de bankjes, de kijkgaten op de goede hoogte (voor de volwassen vogelaar, kinderen moeten wat meer moeite doen vrees ik). Tenslotte: er ligt een vogeleiland pal voor de vogelkijkhut en een rij palen eindigt zowat onder een van de kijkgaten. En op een paal wil wel eens een vogel neerstrijken, nou, die zit dan werkelijk bijna binnen! Aan de zijkanten staan trouwens ook wat struiken, goed voor zangvogels. Door de opzet is de Vogelknip een ideale vogelkijkhut voor fotografen.

Naast de A13 vogels, vliegen die daar dan? Jazeker! Je maakt in de Starrevaart kans op de grote zilverreiger, lepelaar, ijsvogel, eenden als krakeend, wintertaling, brilduiker, kuifeend, tafeleend, pijlstaart, slobeend, smient, zomertaling en steltlopers als grutto, tureluur, kluut, kievit en zwarte ruiter. Fuut en dodaars jagen op vis, evenals aalscholvers die op de palen hun veren te drogen laten. Hangt natuurlijk af van de tijd van het jaar. Ook van de waterstand trouwens. Een hoog waterpeil levert veel eenden op. Laag waterpeil slikrandjes en dus steltlopers. De hele Starrevaart is omzoomd door brede rietkragen en hier en daar een struik. Rietgors, kleine karekiet en zelfs de blauwborst nestelen er. De waterral hoor je meestal beter dan dat je hem ziet, maar hij zit er altijd. Er worden regelmatig tot de verbeelding sprekende vogels gezien. Denk aan de roerdomp, de zwarte ibis en natuurlijk de ijsvogel. De laatste strijkt vaak neer in een van de struiken voor de hut. Beweeg dan niet te veel. Hopelijk heb je het geluk dat hij je niet ziet en dat hij een tijdje blijft zitten.

Ben je klaar in de Starrevaart, fiets of wandel dan even door naar het Vlietland. Speur ook hier naar ijsvogels, want er vliegen er meerdere. In de winter van 2016-2015 zwom hier langdurig een ijsduiker rond. Je kunt dus ook in het Vlietland leuke waarnemingen doen.

Wil je in de buurt van Leidschendam vogels kijken, zeker even naar de Starrevaart. Toets in je TomTom in: Kniplaan Leidschendam. Parkeer je auto op het terrein voor het Vlietland en loop langs de rietkraag naar de vogelkijkhut.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?