Vogels kijken in Sømosen

De vogelaar die Kopenhagen bezoekt, zal ongetwijfeld op zoek gaan naar interessante vogelgebieden in en rond de stad. Kopenhagen is een relatief groene stad waar je diverse natuurparken vindt, tot in de bebouwde kom aan toe. Eén van die natuurparken is Sømosen, gelegen in het westen van de stad. Ik bezocht het gebiedje in april en in dit artikel lees je over dit bezoek.

Vogels kijken in Sømosen

Sømosen is een moerasgebied met waterpartijen, rietkragen, bossen en eilandjes in het water. Er loopt een wandelpad omheen en hier en daar kun je door de rietkragen tot bij het water komen of zelfs door het bos langs het wandelpad struinen. Dat kenmerkt de Deense natuurgebieden. Ze zijn netjes onderhouden en je kunt er vaak struinen of in elk geval door de smalle, onverharde paden het idee krijgen dat je er aan het struinen bent.

Het eerste geluid dat je bij aankomst tegemoet komt, is het geluid van de kokmeeuwen. Die broeden op de eilandjes in het gebied. Dit zijn geen kale eilandjes, nee, ze broeden tussen het riet en zelfs onder bomen. Dat zie ik niet vaak in Nederland. Eind april staan veel struiken in bloei, waaronder de sleedoorn. De sleedoorn vormt hier metersdikke en – hoge hagen en in één van die hagen zag ik zowaar een paartje goudvinken. Helaas waren ze te beweeglijk en zaten ze te diep in de struiken. Ik zag ze wel met mijn ogen, maar niet met mijn camera.

Meer geluk had ik toen ik een waterral hoorde. Die liep vlak bij het wandelpad door het ondiepe water en liet zich even in het beeld ‘vangen’. Een bonte kraai streek neer in de top van een boom en o geluk, toen ik een steigertje opliep, zwom er juist een roodhalsfuut voorbij. Die broedt in dit gebied samen met de gewone fuut. Dat zal ongetwijfeld af en toe op felle confrontaties uitlopen, want beide soorten zijn in de broedtijd agressief en reageren daarbij ook op elkaar. Dat kun je lezen in het boeiende boek De fuut van Jan Johan Vlug. Uit één van de struiken vloog ook nog een gekraagde roodstaart op en een hond joeg drie reeën, waaronder een fraaie bok, op.

Verder zagen we hier de normale vogels voor zo’n gebied: houtduif, tjiftjaf, fitis, rietgors, koolmees, pimpelmees, kuifeend, tafeleend, wilde eend, grauwe gans, ekster en Vlaamse gaai. Ook zag ik er een kievit een kleine mantelmeeuw wegjagen, twee witgatjes opvliegen en een paar stormmeeuwen naar voedsel zoeken tussen de kokmeeuwen.

Praktische informatie over vogels kijken in Sømosen

Je bereikt Sømosen door te navigeren naar Vingekrogen. Hier kun je de auto parkeren en wandel je rechtstreeks het park in.

De wandelpaden zijn verhard en prima onderhouden, normale schoenen volstaan. Daar waar je kunt struinen of tot bij het water kunt komen, kan het drassig zijn.

In Sømosen kun je tijdens de trekperioden allerlei soorten steltlopers zien, denk aan groenpootruiter, kleine plevier, oeverloper, bosruiter, watersnip en de houtsnip. Hetzelfde geldt voor zangvogels. Je moet dan wel een beetje geluk hebben en net in de juiste periode van het jaar in Kopenhagen zijn. Wij bezochten het gebied eind april en toen was het nog behoorlijk koud. We zagen weinig doortrekkers.

Er is een uitkijktoren in het gebied aanwezig. Deze toren biedt een weids uitzicht over Sømosen.

Ontdek nog meer praktische tips over vogels kijken rond Kopenhagen.

Natuurhuisjes in Denemarken

jako van gorsel met verrekijker

Anders dan Nederland is Denemarken een ontzettend dunbevolkt land. Het land is stukken groter dan ons postzegeltje aan de Noordzee en de bevolking is vele malen kleiner dan die van ons. Al bij binnenrijden is duidelijk dat de Denen veel zuiniger omgaan met datgene wat een land mooi maakt: natuurwaarden. Geen wonder dat je ook in Denemarken tal van mooi gelegen vakantiehuisjes vindt. Bekijk hier het aanbod van natuurhuisjes in Denemarken. Klik op de kaart om het aanbod per eiland te bekijken.