Vogels kijken in Ruygeborg

Bij Nieuwkoop bevinden zich naast de Nieuwkoopse Plassen nog twee natuurgebieden waar je werkelijk geweldig kunt vogels kijken: de Groene Jonker en de Ruygeborg. In beide gebieden broeden talloze moerasvogels. Het hele jaar door kun je er steltlopers, eenden, ganzen en waadvogels zien. In het voorjaar natuurlijk ook zangvogels die er broeden. In dit artikel ligt ik een tipje van de sluier over welke vogels je in Ruygeborg kunt zien.

Vakantiehuis midden in de natuur

Op Natuurhuisje.nl vind je vakantiehuisjes midden in de natuur, in Nederland en ver daarbuiten. Je geniet van de stilte en vooral: van de natuur!

Vogels kijken in Ruygeborg

Nog niet zo lang geleden is natuurgebied Ruygeborg aangelegd. Natuurmonumenten is de terreinbeheerder. In de winter is het waterpeil er hoog, in de zomer juist laag. Het verschil in waterpeil zorgt voor een gezonde rietvegetatie waarin moerasvogels floreren. De beheerder richtte het gebied in voor weidevogels en moerasvogels. Tegen de bebouwde kom worden ook struiken en bomen aangeplant. Dit om te voorkomen dat beschermde zoogdieren als de noordse woelmuis zich op het industrieterrein vestigen. Als dat gebeurt kan het terrein zich onvoldoende ontwikkelen. Goed nieuws is wel dat ik lees van plannen op de Groene Jonker en Ruygeborg met elkaar te verbinden. Dan wordt er echt een superreservaat gecreëerd!

Welke vogels kun je zien als je gaat vogels kijken in Ruygeborg? Wie denkt aan zangvogels denkt natuurlijk meteen aan rietgors, kleine karekiet, rietzanger, blauwborst, cetti’s zanger en snor. In de Nieuwkoopse Plassen huist een kolonie purperreigers en regelmatig foerageert er één in de Ruygeborg. De veldleeuwerik broedt er, evenals de grutto, tureluur, kluut, kleine plevier en kievit. De watersnip zie je er ook. In de plassen zie je de dodaars en allerlei eenden (afhankelijk van het seizoen uiteraard). Denk aan soorten als wintertaling, zomertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, krakeend en bergeend. De waterral laat zich horen vanuit het riet, vooral in de wintermaanden. De lepelaar zoekt er in voorjaar en zomer naar voedsel, evenals de grote zilverreiger maar die laatste zie je er vooral in de winter. Van de roofvogels worden de buizerd, bruine kiekendief en torenvalk er regelmatig gezien. In de winter maak je er ook kans op de blauwe kiekendief. Tot slot natuurlijk een bonussoort namelijk de roerdomp. Die heeft het in dit soort moerasland natuurlijk prima naar zijn zin.

Praktische informatie over vogels kijken in Ruygeborg

Natuurgebied Ruygebord bereikt je door te navigeren naar Noordenseweg 23, 2421 XW Nieuwkoop (ZH). Meer praktische informatie vind je op de website van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten heeft besloten om het grootste deel van de wandelroute niet toegankelijk te maken voor honden. Dat is maar beter ook voor de vogels. Een klein deel van het wandelpad is wel toegankelijk voor honden. Er zijn wel regels. Worden die te vaak geschonden, dan zal het pad weer worden gesloten voor honden. Meer informatie lees je hier.

De uitgebreide wandelroute is het meest interessant voor vogelaars. Dit is het Jos Gemmekepad, vernoemd naar een verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

In niet al te natte tijden zijn wandelschoenen prima. Maar heeft het langdurig geregend, neem dan je laarzen mee. Dan kan waterdicht schoeisel wel eens heel belangrijk zijn.

Ben je hier toch, combineer je vogeltocht dan met een bezoek aan de Groene Jonker. Ontdek nog meer interessante vogelgebieden in Zuid-Holland.

Natuurhuisjes in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen

jako van gorsel met verrekijker

De omgeving van de Nieuwkoopse Plassen leent zich uitstekend voor een buitenvakantie. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen en natuurlijk kun je er ook vanaf het water vogels kijken. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje gelegen op een rustige locatie, omringd door natuur, bekijk dan het ruime aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl. Voor een kort verblijf kun je natuurlijk ook het aanbod op Booking.com bekijken.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)