Vogels kijken in Roemenië

Wij hebben de Biesbosch, Roemenië de Donau Delta. Om de verhoudingen weer te geven: de Donau Delta is ongeveer honderd keer zo groot als de Biesbosch. Nou, dan weet je het wel. De Donau Delta is een van de belangrijkste moerasgebieden in Europa, het staat dan ook op UNESCO-werelderfgoedlijst. Kreken, rivierarmen, moerasbossen, rietvelden en uitgestrekte watervlakten wisselen elkaar af. Bebouwing is er niet of nauwelijks. Hou je van de stilte, dan zit je hier goed. Enige nadeel is dat je toch wel onder leiding van een gids het gebied in moet om verdwalen te voorkomen. Wie in de Biesbosch verdwaalt, komt aan de dijk bij Drimmelen weer boven water. Wie in de Donau Delta verdwaalt, wordt ooit misschien nog eens in verwaarloosde staat gevonden.

De Donau Delta mondt uit in de Zwarte Zee. De ligging in Centraal-Europa maakt dat je hier een talloze vogels (en vlinders) ziet die je in Nederland niet of nauwelijks ziet. De Donau Delta is een waar vogelparadijs. En in een paradijs is het stil, welnu, in de delta is er nauwelijks gemotoriseerd verkeerd. Stil is er ook echt stil. Hier ben je alleen met de vogels.

Ten westen van de Donau Delta, het achterland dus, is landbouwgebied. Maar anders dan in Nederland is de landbouw hier nog extensief en dus vind je ook hier talloze bijzondere vogelsoorten. Denk aan isabeltapuit, blonde tapuit en kalanderleeuwerik. En veel meer!

Vogelreis
Wil je de Donau Delta ontdekken, dan is het verstandig om een vogelreis te boeken. Onder leiding van een deskundige gids die de taal machtig is, bezoek je de hotspots in de regio. De vogelreizen die ik op internet tegenkwam, hebben de stad Tulcea als uitvalsbasis. Deze stad ligt tegen de Donau Delta aan en ligt ook heel gunstig ten opzichte van de vogelgebieden in het achterland. Een vogelreis naar de Donau Delta is vanaf het eerste moment dat je in Roemenië bent een hele belevenis. Onderweg van de luchthaven bij Boekarest naar Tulcea zie je de eerste bijzondere vogels.

Reis Boekarest – Tulcea
Hoogstwaarschijnlijk rij je met een bus van de luchthaven naar Tulcea. Hou onderweg je ogen wijd open. Scharrelaars zitten op electiciteitsdraden langs de weg. Bijeneters zitten hier en daar op dezelfde bedradingen. Daar waar je water ziet maak je kans op dwergaalscholver, purperreiger, witwangstern, hop, grauwe gors, kleine klapekster en veel meer.

Donau Delta bij Tulcea
Maar het echte ‘vuurwerk’ begint pas echt zodra je met de boot Tulcea verlaat en de Donau Delta invaart. Je laat het stedelijk gebied achter je en vaart steeds dieper de ongerepte wildernis in. Het beste jaargetij om de delta te bezoeken is het voorjaar. Witwangsterns broeden op de drijvende massa en zitten luttele meters voor je. Wielewaal, ijsvogel, koekoek, grijskopspecht laten zich zien en horen. Hoe verder je het gebied invaart, hoe meer zwarte ibissen en roze pelikanen je ziet. Ook maak je kans op de zwarte ooievaar. Verder natuurlijk de dwergaalscholver en eenden als witoogeend en krooneend. In een uitgestrekt deltagebied is dit wemelt het ook van de reigers als purperreiger, ralreiger, grote zilverreiger, kwak, kleine zilverreiger en woudaap. Bij roofvogels moet je denken aan bruine kiekendief, zwarte wouw, zeearend en roodpootvalk. Van de zangvogels noem ik nog raaf, grote karekiet, buidelmees en kleine klapekster. Spechten zie je ook, waaronder de groenkopspecht en de bijzondere Syrische bonte specht. Echt waar, je kunt op één dag ‘zomaar’ een kleine honderd vogelsoorten zien.

Hoe verder ‘van huis’ hoe meer vogels je ziet. Kroeskoppelikanen melden zich, evenals vogels als roodhalsfuut, pontische meeuw, grauwe klauwier, oostelijke vale spotvogel, balkankwikstaart en diverse soorten steltlopers.

pelikanen

Babadag
Op dertig kilometer van de Zwarte Zee ligt Babadag. Een stad die zou genoemd zijn naar Baba Sari Saltuk, een half-legendarische Turkse derwisj uit de dertiende eeuw. Historie genoeg dus. Ook op het gebied van vogels is hier veel te beleven. Bergen, heuvels, steppe-achtige landschappen, bossen en natuurlijk de kust wisselen elkaar af. Zoveel biotopen, dat betekent ook veel verschillende soorten vogels. Ook hier natuurlijk vogels als geoorde fuut, zomertaling, bijeneter, grauwe gors en hop. Je maakt hier verder kans op balkansperwer, steppebuizerd en de ortolaan. Ten noordwesten van Babadag ligt het Măcingebergte. Het is een ontzettend oud gebergte, de hoogste top is 467 meter. Ooit waren de bergen flink hoger maar de tand van de oertijd heeft de bergen danig afgesleten. Dit is het leefgebied van arendbuizerd, dwergarend, roodstuitzwaluw, izabeltapuit, rode rotslijster, appelvink, roodkopklauwier, kwartel, scharrelaar en griel. Okay, ook van de ‘gewone’ tapuit. Het landschap is fabelachtig mooi, de dorpjes zoals je mag verwachten in het voormalige Oostblok: ronduit armoedig. O wee, wanneer de zogenaamde ‘vooruitgang’ ook hier gaat toeslaan. Dat kan wel eens desastreuze gevolgen hebben voor de vogelstand.

In de buurt van Babadag liggen ook zoutwatergebieden. Dat is natuurlijk een feest voor liefhebbers van watervogels. Steltkluut, kluut, krombekstrandloper,  vorkstaartplevier en bonte strandloper scharrelen hier rond. De vegetatie herbergt natuurlijk veel zangvogels waaronder de sperwergrasmus.

Zwarte Zee
De Zwarte Zee staat door een nauwe verbinding in contact met de Middellandse Zee. Het zoutgehalte is relatief laag doordat de Zwarte Zee continu wordt gevoed door een aantal grote rivieren, waaronder natuurlijk de Donau. Aan de kust liggen talloze moerassen en rietvelden. Interessante vogelgebieden om doorheen te wandelen. Geheid dat je hier soorten ziet als kleine strandloper, strandplevier, bonte strandloper, kemphaan, bosruiter, tureluur, vorkstaartplevier. In het riet leven baardmannetje, roerdomp, grote karekiet, kleine karekiet, snor en veldrietzanger. Van de meeuwen en sterns vermeld ik dunbekmeeuw, lachstern, grote stern en dwergstern.

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)