Vogels kijken in Polder den Hoek bij Lekkerkerk

Rond Lekkerkerk in de Krimpenerwaard ligt een vogelgebied dat ik al veel eerder had moeten bezoeken: Polder den Hoek. Een deel van dit uitgestrekte weidegebied is in beheer van Zuid-Hollands Landschap en die heeft er werkelijk iets heel moois van gemaakt. In het voorjaar buiten de grutto’s hoog boven je. Regenwulpen vliegen over. Slobeenden achtervolgen elkaar in een poging in de gunst te komen van een vrouwtje. En dan de dwergsterns nog. Ik stak op een mooie avond de rivier over om te gaan vogels kijken in Polder den Hoek bij Lekkerkerk. De avond was al mooi, maar werd alleen maar mooier!

Vakantiehuis midden in de natuur

Op Natuurhuisje.nl vind je vakantiehuisjes midden in de natuur, in Nederland en ver daarbuiten. Je geniet van de stilte en vooral: van de natuur!

Vogels kijken in Polder den Hoek bij Lekkerkerk

Rij je vanuit de richting Krimpen aan de Lek over de N210 dan passeer je als vanzelf Polder den Hoek. Achter een betonnen bruggetje groeien wat struiken en tussen die struiken bevindt zich het uitkijkpunt over een uitgestrekt plasdras waar visdiefjes, kokmeeuwen, grutto’s, kieviten, slobeenden, krakeenden, wilde eenden en vast nog een paar vogelsoorten broeden. Jammer dat je hier vrijwel de hele dag tegenlicht heb, dat wel, maar dat deert de vogels natuurlijk allerminst! Die leven zich in het voorjaar uit. Vroeg in de ochtend lijkt me het beste tijdstip om hier vogels te kijken. Dan heb je het zonlicht nog niet helemaal pal tegen.

Daarna wandel je natuurlijk de Okkerse Kade op. Een fietspad, verboden terrein voor auto’s maar wel toegankelijk voor de tractoren van de boeren uit de regio. Sommige jagen je de stuipen op het lijf door in volle vaart voorbij te denderen met hun loeizware machines. De grond trilde hevig toen de tractor mij in volle vaart passeerde. Het leek wel een aardbeving!

Ondertussen beefde de lucht ook! De roerdomp liet zich horen vanuit het rietveld ten oosten van de kade. Een stelletje bruine kiekendieven wiekte boven het rietland. Hen zouden we nog meerdere keren tegenkomen tijdens onze wandeling. Een blauwborst zat er ergens te zingen, maar waar, kon ik niet ontdekken. Plots riep in de verte de koekoek zijn eigen naam. Een mannetje slobeend keek verstoord naar mij op en liep een paar passen van me vandaan toen de trekker voorbij denderde. Maar deze normaal gesproken zo schuwe eend bleef wel zitten! Toen was ik trouwens al een haas gepasseerd. Hij drukte zich op vijf meter van me vandaag plat in het gras en vertrouwde op zijn schutkleur. En op de sloot die ons van elkaar scheidde. En in de sloot had een fuut zojuist een voorn gevangen. Het begin was goed en het vervolg werd alleen maar beter.

Want daar hoorde ik de zwarte sterns al roepen. In de brede sloot zijn nestplankjes neergelegd waar de zwarte sterns gretig gebruik van maken. In zo’n kolonie is drukte heel normaal. Even dacht ik dat er een zwarte stern op een paaltje zat, maar dat bleek een holenduif te zijn. Helaas, ik was te laat om de regenwulpen te filmen. Ze vlogen hoog over, één, twee en ik had niet in de gaten dat achter mijn rug een groep van wel tien regenwulpen passeerde. In het fluitenkruid verschool zich een rietzanger. Brandgans, grauwe gans, Canadese gans en soepgans graasden in het weiland. Visdiefjes jaagden boven de sloten. En de grutto’s zochten ruzie met elkaar en met de bruine kiekendieven die regelmatig overvlogen. Ook de kieviten lieten zich dan gelden.

Een eindje verderop zat een fuut op het nest. Grutto’s liepen vlak naast het weiland te foerageren. En op een hek zong een rietzanger. Boerenzwaluwen fladderden boven de weilanden en zowaar hoorde ik ook nog twee oeverzwaluwen. Meerkoet, waterhoen en knobbelzwaan hielden de wacht in de sloten. En toen stuitte ik op mijn mooiste van de avond: het paapje, in een kruidenrijk weiland waarin hij vanaf de toppen van de zuringplanten op insecten joeg.

En toen ontdekten we dat de weg niet rond liep tenzij we een wel heel erg groot rondje wilden wandelen. En dus besloten we om terug te wandelen over dezelfde Okkerse Kade. Wat een prachtige avond en wat een prachtige vogelwandeling was dit!

Praktische informatie over vogels kijken in Polder den Hoek bij Lekkerkerk

Je bereikt Polder den Hoek met de auto via de N210. Komend vanuit de richting Krimpen aan den Lek kies je de parallelweg langs de N210. Je navigeert naar de Okkerse Kade (coördinaten 51°55’37.1″N 4°44’36.5″E). Je parkeert je auto in de berm en wandelt de Okkerse Kade op.

Fiets je liever, parkeer dan je auto in Lekkerkerk en fiets via de Tiendweg Oost in de richting van de Okkerse Kade. Je fietst langs de weilanden. Let op de boerenzwaluwen die op de hekken zitten of rond de boerderijen fladderen.

Je kunt hier geen rondwandeling maken. Je loopt de Okkerse Kade in en wandelt hem na een zelfs gekozen keerpunt weer terug. Je wandelt over asfalt, gewone schoenen volstaan.

De Okkerse Kade is een fietspad. Auto’s zijn niet toegestaan, maar trekkers wel. Let op: de boeren rijden hier als wilden en houden hun gas niet in als ze je passeren.

Ben je op zoek naar meer vogelgebieden in de buurt, raadpleeg dan mijn overzicht van de beste vogelgebieden in Zuid-Holland.

Natuurhuisjes in de buurt van Lekkerkerk

jako van gorsel met verrekijker

De Krimpenerwaard is een uitgestrekt veengebied dat wordt gedomineerd door weilanden. Je vindt gelukkig hier en daar tussen de weilanden mooie natuurgebieden. En je bereikt natuurlijk snel andere regio’s, bijvoorbeeld de Alblasserwaard met de Donkse Laagten, de Zouweboezem en Molengebied Kinderdijk. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustige, natuurlijke locatie, raadpleeg dan eens het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl.

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)