Vogels kijken in Polder De Nesse

De Krimpenerwaard is een uitgestrekt veengebied. Noordwest van het dorp Ouderkerk aan den IJssel beheert Zuid-Hollands Landschap een uitgestrekt weidegebied dat geschikt wordt gemaakt voor eenden, weidevogels en talloze zangvogels. Hoewel in het broedseizoen sommige wandelwegen terecht worden afgesloten, kun je hier het hele jaar door heerlijk uitwaaien en nog genieten van de vogels ook. Op deze pagina leg ik je uit waar je moet zijn om te gaan vogels kijken in Polder De Nesse.

Het weidelandschap in Polder De Nesse wordt bewust nat en kleinschalig gehouden. Ik zag in een filmpje van Zuid-Hollands Landschap dat voortdurend wordt nagedacht over het beheer van het gebied. De grutto moet er kunnen broeden, maar ook moet de zomertaling zich er thuis voelen. Evenals de blauwborst, de wulp, de purperreiger en bruine kiekendief. Dat stelt eisen aan het beheer.

Welke vogels kun je zien als je gaat vogels kijken in Polder De Nesse? Nou, in het voorjaar de grutto in de allereerste plaats. Vroeg in het voorjaar verzamelen zich groepen grutto’s in de ondiepe waterplassen. Later zie je ze in de weilanden baltsen, broeden en hun kuikens verdedigen. Purperreigers jagen er later in het voorjaar. De blauwborst laat zich in de rietkragen en wilgen zien en horen. En dan trekt de zomertaling natuurlijk door. Ook een mooie soort. En dan moet ik de zwarte stern nog noemen. Die broedt in het gebied.

Maar er valt véél meer te zien! Breng in de periode april tot en met juni een bezoek aan Polder De Nesse en je maakt kans op soorten als de koekoek, tuinfluiter, zwartkop, bosrietzanger, kleine karekiet, rietzanger, spotvogel en zelfs de wielewaal. Op de oevers van de natte delen scharrelen steltlopers als tureluur, groenpootruiter, zwarte ruiter, bosruiter, kemphaan, kleine plevier en bontbekplevier rond. Eenden: slobeend, krakeend en later in het jaar ook de wintertaling. Bruine kiekendief, buizerd en torenvalk jagen in het gebied. En soms laat een porseleinhoen zich zien, bij wijze van verrassing. De veldleeuwerik klimt tot hoog in de lucht. In de winter vallen de grote zilverreigers onvermijdelijk op. Kortom, een natuurgebied van formaat, aan de rand van het Groene Hart.

Praktische informatie

Je bereikt Polder De Nesse door met de auto te koersen op: Tiendweg Oost, Ouderkerk aan den IJssel of Schaapjeszijde, 2935, Gouderak.

Wandelroutes door het gebied kun je downloaden op de website van Zuid-Holland Landschap. Je vindt op deze pagina ook informatie over het openbaar vervoer en horeca.

Polder De Nesse leent zich het beste om er op de fiets of te voet vogels te kijken. De smalle polderwegen bieden toegang met de auto, maar hou er rekening mee dat dit niet de meest comfortabele manier van vogels kijken is. Je moet immers behoorlijk rekening houden met tegenliggers. Het is maar lastig passeren soms.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)