Vogels kijken in Polder Beningerwaard

Polder Beningerwaard ligt ten zuiden van het dorpje Zuidland, pal tegen de Haringvliet. Vogels kijken in Polder Beningerwaard is sinds de aanleg van nieuwe natuur een zeer aangename bezigheid. In elk jaargetij kun je er heerlijk vogels kijken. Naast de Polder liggen trouwens de Beningerslikken. Hoe Polder Beningerwaard zich precies verhoudt tot de Beningerslikken weet ik niet precies, maar één ding staat vast: hier kan elke vogelaar zijn hart ophalen! Je kunt er uren doorbrengen. Vogels kijken in Polder Beningerwaard is op deze pagina dus inclusief vogels kijken in de Beningerslikken.

Watervogels
Polder Beningerwaard staat in verbinding met het Haringvliet waar nog sprake is van een zekere getijdenwerking. Dit betekent dat het water ook Polder Beningerwaard in- en uitstroomt. De slikken die bij eb droogvallen werken als een magneet op watervogels. Je kunt er dan ook duizenden steltlopers, eenden, ganzen en reigers zien. Vogels die je in Polder Beningerwaard ziet zijn bijvoorbeeld goudplevier, bonte strandloper, zwarte ruiter, groenpootruiter, wulp, watersnip, kluut, tureluur, kemphaan, kievit, lepelaar, grote zilverreiger, aalscholver, brandgans, slobeend, smient, wintertaling en roofvogels als bruine kiekendief, slechtvalk, boomvalk, havik en sperwer. Ook de zeearend jaagt in het gebied op ganzen en tijdens de doortrek jaagt de visarend boven de plassen. Zie je een grote roofvogel overvliegen, let dan op de enorme zwermen steltlopers die in paniek het luchtruim kiezen. Het levert spectaculaire beelden op.

Zangvogels
In Polder Beningerwaard vinden zich ook uitgestrekte rietvelden en brede rietkragen. Loop na het vogelkijkscherm zeker langs de rietkraag. Je maakt er grote kans op baardmannetjes. In het voorjaar wemelt het er van andere rietvogels als kleine karekiet, bosrietzanger en blauwborst. In het najaar passeren er talloze trekvogels. Groepen kneutjes, graspiepers, veldleeuweriken en spreeuwen strijken er neer of vliegen laag voorbij.

Zeearend
Volg je de wandelroute langs het vogelkijkscherm (je parkeert je auto dan op de parkeerplaats onder aan de Zuidoordsedijk), dan kom je na een paar honderd meter bij een trekpontje. Leuk voor kinderen om zichzelf op dat vlot naar de overkant te trekken. Langs de oevers van de brede kreek groeit een aantal wilgen. Hier foerageert de ijsvogel. In de wilgen zelf strijken zangvogels neer als koolmees, goudhaantje, tjiftjaf en fitis. Heb je laarzen aan, overweeg dan een wandeling langs de kreek naar het Haringvliet. Op de geraamten van de voormalige ‘Kabelborden’ zit de zeearend regelmatig uit te rusten. Aan de oevers van het Haringvliet wemelt het natuurlijk ook van de watervogels. Ronduit spectaculair vind ik de grote aantal knobbelzwanen die er elk jaar na het broedseizoen komen ruien.

Evenwichtsbalk
Wandel verder over de dijk. Je hebt hier een prachtig uitzicht over de gorzen. Ben je bijna bij de dijk, dan volgt voor kinderen nog een spannend avonturenpaadje. Omdat sommige percelen regelmatig onder water lopen, heeft de beheerder een soort van evenwichtsbalk aangelegd: een planken van ongeveer twintig centimeter breed op paaltjes. Zo haal je droogvoets de overkant, mits je je evenwicht kunt bewaren. Een soortgelijk perceel bevindt zich even verderop. Passeer de parkeerplaats onder aan de dijk (hier ligt dus een tweede parkeerplaats, voor als je het rondje andersom wilt bewandelen vanwege het zonlicht) en ga na een tiental meters het gebied weer in. Je kunt hier ook besluiten om je weg langs het fietspad te vervolgen. Het fietspad biedt ook een prachtig uitzicht over Polder Beningerwaard. En daarmee kunnen ook mensen die slecht ter been zijn goed vogels kijken in Polder Beningerwaard.

Kudde koeien
Zoals je in de video kunt zien loopt er ook een kudde koeien in het gebied. Het zijn beesten die eerst wat schuw reageren. Ze maken zich snel uit de voeten. Maar sta je eenmaal naar vogels te turen, dan komen ze nieuwsgierig op je af. Blijf altijd uit de buurt van de kalfjes. De koeien zijn goedmoedig, maar kunnen vervelend worden zodra een kalf zich bedreigd voelt.

En ach, dan ben ik nog vergeten te vermelden dat bij het Spuikanaal je het gebied ook vanaf een uitkijktoren kunt bekijken.

Voor vogels kijken kun je prima terecht in Polder Beningerwaard en de Beningerslikken.

Praktische informatie
Er bevinden zich bij Polder Beningerwaard twee parkeerplaatsen. Ten zuiden van de Zuidoordseweg en buitendijks bij de Zeedijk. Toets in je TomTom de plaatsnaam Zuidland in.

Trek in een regenachtige periode waterdicht schoeisel, liefst laarzen aan. Helemaal wanneer je hier en daar het ruige terrein wilt beproeven. Hou bij de keuze van schoeisel er ook rekening mee dat de koeien hier en daar een vlaai achterlaten. Met je goede sportschoenen door de Beningerwaard kuieren lijkt me niet de beste optie.

Polder Beningerwaard is een uitgestrekt gebied. Heb je een telescoop, neem die dan ook mee. Om de hele plas te kunnen overzien, is het een onmisbaar hulpmiddel. Hou er wel rekening mee dat je een paar uur onderweg bent wanneer je een wandeling maakt onder het hele natuurgebied.

In het hele gebied staan bankjes. Wat is er mooier om eens lekker te picknicken in dit prachtige natuurgebied?

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?