Vogels kijken in Papendrecht

Vogels kijken in Papendrecht kan heel goed in Polder Nieuwland waar onlangs een ecozone is aangelegd. Deze ecozone ligt ingeklemd tussen een woonwijk en een bedrijventerrein. Dat belooft niet veel, zou je denken. Maar dan heb je het mis. Op bedrijventerreinen kun je vaak verrassende waarnemingen doen, is mijn ervaring. Ik werk op een bedrijventerrein in Zoetermeer en daar zie ik elk voorjaar soorten als de staartmees, groenling en heggenmus. Deze winter zwom een paartje dodaars in de sloot en in april zat er zelfs een braamsluiper in een struik op ons terrein! Hetzelfde geldt voor de nieuwe ecozone in Papendrecht.

Ik bezocht de ecozone op een avond in mei 2015. Het kleine natuurgebiedje waar een wandelpad is aangelegd, vormt het leefgebied van een aantal interessante vogelsoorten. Ik zag er achtereenvolgens de kleine karekiet, krakeend, dodaars, kuifeend, fuut, grauwe gans, rietgors, koolmees, meerkoet, oeverzwaluw, bontbekplevier en wilde eend. Deze soorten zag ik in het eerste deel dat tegen de Burgemeester Keijzerweg aan ligt. In dit deel is in samenwerking met de lokale vogelwacht ook een oeverzwaluwwand aangelegd. Een mooi initiatief, maar het valt te hopen dat de wand goed wordt onderhouden: het onkruid woekert in de gaten die bestemd zijn voor oeverzwaluwen.

Het tweede, kleinere deel van de ecozone, grenst aan de rivier de Noord en ligt ingeklemd tussen twee bedrijven. Ook in dit deel zag ik soorten als kleine karekiet, meerkoet, dodaars en rietgors. Op de oevers bovendien (zang)vogels als heggenmus, putter, kneu, gierzwaluw, oeverzwaluw, spreeuw en houtduif. De oeverzwaluwen in dit deel broeden in de zandhopen op het terrein van het bedrijf links. Wie op zijn tenen staat bij de betonnen muur zal tientallen nesten van oeverzwaluwen zien. Er nestelen op deze bedrijfsgrond vooralsnog meer oeverzwaluwen dan in de wand. Nadeel is uiteraard dat deze hopen zand een hoogst onzekere toekomst bieden. Als een hoop zand wordt verhandeld betekent dat het einde van nesten en nestgelegenheid.

Kortom, voor vogelaars die in (de buurt van) Papendrecht wonen is het een leuk gebiedje om regelmatig te bezoeken.  Verwacht geen mooie vergezichten (hoewel: wie uitkijkt over de rivier de Noord heeft een fraai uitzicht over de Sophiapolder, ook al een nieuw natuurgebied aan de overkant van de rivier). Soorten als oeverzwaluw, kleine karekiet, kneu, bontbekplevier en dodaars maken het gebied interessant. En daarnaast: het is een mooi rustpunt in de stedelijke omgeving van Papendrecht.

Praktisch

Met de auto is de ecozone polder Nieuwland goed bereikbaar. Parkeer je auto aan de Randweg in de woonwijk of op het bedrijventerrein Nieuwland. In beide gevallen kom je er via de Burgemeester Keijzerweg.

In de ecozone is een verhard wandelpad aangelegd. De afstand tot de vogels wordt nooit groter dan enige tientallen meters. Een verrekijker is voldoende. Beweeg je wel rustig door het terrein. Een soort als de dodaars is erg schuw. Zodra hij je ziet, verdwijnt hij in het riet. Wil je hem goed bekijken, ga dan aan de oever zitten en zorg ervoor dat je silhouet niet afsteekt tegen de lucht. Blijf stil zitten en wacht net zo lang tot de dodaars aan je aanwezigheid gewend zijn. Hopelijk heb je het geluk dat de minder behoedzame voorbijganger met loslopende hond een andere route kiest.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!