Vogels kijken in natuurgebied Avelingen bij Gorinchem

Tussen Boven-Hardinxveld en Gorinchem ligt een prachtig natuurgebied waar het heerlijk wandelen is: natuurgebied Avelingen. Het ligt buitendijks aan de oever van rivier de Merwede. Weilanden, grienden, elzenbossen, hoge bomen, kreken, waterplassen en zandoevers wisselen elkaar af. Zo veel afwisseling, dat is veelbelovend voor vogelaars!

In de Avelingen kun je ontzettend veel vogels zien. In de winter zit het gebied tjokvol wintergasten. Ganzen, eenden, steltlopers en zangvogels. Kolgans, brandgans, grote zaagbek, dodaars, wintertaling, kuifeend, smient en waterral om maar eens wat watervogels te noemen. Wees bij elke stap die je doet op je hoede voor watersnip, houtsnip of bokje. En zangvogels? Dan mag je denken aan matkop, groene specht, goudhaantje, rietgors, roodborsttapuit, cetti’s zanger, staartmees, grote bonte specht, groenling en vink. De kreken en slootjes zijn uiteraard het jachtgebied van de ijsvogel die je vrij gemakkelijk kunt zien vanaf het wandelpad. Zo veel gevogeltje, dat trekt roofvogels aan als buizerd, sperwer, havik en eerder in het najaar ook boomvalk.

In de zomer is het natuurgebied bijzonder rijk aan dagvlinders. Denk aan soorten als icarusblauwtje, klein koolwitje, groot koolwitje, klein geaderd witje, citroenvlinder, kleine vuurvlinder, bruin blauwtje, landkaartje, kleine vos, dagpauwoog, atalanta en oranjetipje.

De Avelingen is voor weidevogels van groot belang. In de winter verzamelen soorten als kievit, wulp en goudplevier in het natuurgebied. In het voorjaar is de Avelingen van nóg groter belang voor weidevogels. Maar dan als broedgebied. Kievit, watersnip, tureluur, grutto, scholekster, veldleeuwerik en graspieper broeden er in de uitgestrekte weilanden. Volgens de regionale vogelwacht zijn er in de Avelingen twee kolonies van blauwe reigers en broeden er ook mooie soorten als wielewaal, nachtegaal, matkop, groene specht en gekraagde roodstaart. De Avelingen is een natuurgebied dat typerend is voor de grote rivieren. Kijk je vanuit de lucht op de Avelingen en omliggende natuurgebieden neer, dan ligt de Avelingen feitelijk in het verlengde van dat andere fenomenale natuurgebied langs de Merwede: de Biesbosch.

Praktische informatie

Natuurgebied Avelingen is een heerlijk wandelgebied. Het gebied is vrij toegankelijk, mits je op de paden blijft.

Aan de voet van de Nieuwe Wolpherensedijk (tegenover huis nummer 18) bevindt zich een parkeerplaats waar de wandelpaden beginnen. Je loopt hier langs een kreek die de naam het Schelluinse Gat draagt. Hier kun je de ijsvogel van dichtbij zien. Helaas meestal vliegend, omdat hij jou eerder ziet dan jij hem. Soms hoor je zijn karakteristieke geluid verderop en dat betekent: behoedzaam doorwandelen en liefst achter het riet verscholen blijven. Hopelijk kun je hem een tijdje bekijken. Voer in je TomTom het volgende adres in: Nieuwe Wolpherensedijk 18, Gorinchem. Je kunt ook afkoersen op vijf huizen op de dijk net voor of net na de brug naar Schelluinen.

Bij een hoge waterstand loopt natuurgebied Avelingen onder water. Dan wordt het afgesloten voor publiek. Vaak komt dat niet voor, maar het geeft wel aan dat je mag rekenen op flink wat modder en hier en daar een plas water. En dat stelt eisen aan je schoeisel. Trek in natte perioden in ieder geval laarzen aan.

Actief in de natuur van Zuid-Holland

Wil je tijdens je vakantie of een dagje uit eens lekker actief de natuur in Zuid-Holland in? Bijvoorbeeld op beversafari of paintballen? Bekijk dan dit overzicht van de leukste belevenissen in de natuur van Zuid-Holland.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)