Vogels kijken in natuurgebied Avelingen bij Gorinchem
Tussen Boven-Hardinxveld en Gorinchem ligt een prachtig natuurgebied waar het heerlijk wandelen is: natuurgebied Avelingen. Het ligt buitendijks aan de oever van rivier de Merwede. Weilanden, grienden, elzenbossen, hoge bomen, kreken, waterplassen en zandoevers wisselen elkaar af. Zo veel afwisseling, dat is veelbelovend voor vogelaars!

In de Avelingen kun je ontzettend veel vogels zien. In de winter zit het gebied tjokvol wintergasten. Ganzen, eenden, steltlopers en zangvogels. Kolgans, brandgans, grote zaagbek, dodaars, wintertaling, kuifeend, smient en waterral om maar eens wat watervogels te noemen. Wees bij elke stap die je doet op je hoede voor watersnip, houtsnip of bokje. En zangvogels? Dan mag je denken aan matkop, groene specht, goudhaantje, rietgors, roodborsttapuit, cetti’s zanger, staartmees, grote bonte specht, groenling en vink. De kreken en slootjes zijn uiteraard het jachtgebied van de ijsvogel die je vrij gemakkelijk kunt zien vanaf het wandelpad. Zo veel gevogeltje, dat trekt roofvogels aan als buizerd, sperwer, havik en eerder in het najaar ook boomvalk.

In de zomer is het natuurgebied bijzonder rijk aan dagvlinders. Denk aan soorten als icarusblauwtje, klein koolwitje, groot koolwitje, klein geaderd witje, citroenvlinder, kleine vuurvlinder, bruin blauwtje, landkaartje, kleine vos, dagpauwoog, atalanta en oranjetipje.

vlag zuidholland

De Avelingen is voor weidevogels van groot belang. In de winter verzamelen soorten als kievit, wulp en goudplevier in het natuurgebied. In het voorjaar is de Avelingen van nóg groter belang voor weidevogels. Maar dan als broedgebied. Kievit, watersnip, tureluur, grutto, scholekster, veldleeuwerik en graspieper broeden er in de uitgestrekte weilanden. Volgens de regionale vogelwacht zijn er in de Avelingen twee kolonies van blauwe reigers en broeden er ook mooie soorten als wielewaal, nachtegaal, matkop, groene specht en gekraagde roodstaart. De Avelingen is een natuurgebied dat typerend is voor de grote rivieren. Kijk je vanuit de lucht op de Avelingen en omliggende natuurgebieden neer, dan ligt de Avelingen feitelijk in het verlengde van dat andere fenomenale natuurgebied langs de Merwede: de Biesbosch.

Praktische informatie

Natuurgebied Avelingen is een heerlijk wandelgebied. Het gebied is vrij toegankelijk, mits je op de paden blijft.

Aan de voet van de Nieuwe Wolpherensedijk (tegenover huis nummer 18) bevindt zich een parkeerplaats waar de wandelpaden beginnen. Je loopt hier langs een kreek die de naam het Schelluinse Gat draagt. Hier kun je de ijsvogel van dichtbij zien. Helaas meestal vliegend, omdat hij jou eerder ziet dan jij hem. Soms hoor je zijn karakteristieke geluid verderop en dat betekent: behoedzaam doorwandelen en liefst achter het riet verscholen blijven. Hopelijk kun je hem een tijdje bekijken. Voer in je TomTom het volgende adres in: Nieuwe Wolpherensedijk 18, Gorinchem. Je kunt ook afkoersen op vijf huizen op de dijk net voor of net na de brug naar Schelluinen.

Bij een hoge waterstand loopt natuurgebied Avelingen onder water. Dan wordt het afgesloten voor publiek. Vaak komt dat niet voor, maar het geeft wel aan dat je mag rekenen op flink wat modder en hier en daar een plas water. En dat stelt eisen aan je schoeisel. Trek in natte perioden in ieder geval laarzen aan.

Actief in de natuur van Zuid-Holland

Wil je tijdens je vakantie of een dagje uit eens lekker actief de natuur in Zuid-Holland in? Bijvoorbeeld op beversafari of paintballen? Bekijk dan dit overzicht van de leukste belevenissen in de natuur van Zuid-Holland.

Fietsen in de omgeving

Wil je de omgeving van natuurgebied Avelingen en Gorinchem ook op de fiets verkennen, dan is de volgende fietskaart heel praktisch:

De sterkste fietskaart van de regio nummer 8 Rivierenland

sterkste fietskaart van de regio gorinchem

Koop dit boek

 

Tips van visdief
alle vogels van europa
reisvogels trekvogels
het-innerlijke-leven-van-dieren
vogelgids-voor-kids