Vogels kijken in maart

Maart is een echte tussenin maand. Elk jaar verzucht ik dat ik de maand maart helemaal niet zo interessant vind om vogels te kijken. En elk jaar concludeer ik dat ik het mis heb. Jazeker, de eerste twee weken van maart zijn vaak een beetje tam. De vogeltrek van zuid naar noord moet nog echt op gang komen. Er zijn nog niet veel nieuwe zeldzame vogels die ons land aandoen. En dan breekt de tweede helft van maart aan en dan gaat het los. In dit artikel ga ik in op vogels kijken in maart.

Vogels kijken in maart

Zoals gezegd: het begin van maart vind ik meestal niet zo heel interessant. Ik rij wat heen en weer door de Brabantse Biesbosch in de hoop dat ik weer wat nonnetjes, grote zaagbekken of een ijsvogel zie. Natuurlijk, meestal zijn er dan grote groepen grutto’s te zien in dit soort slikgebieden. Ook het Landje van Geijsel geniet faam met de grutto’s. Met de grutto’s zijn ook wat groepjes kemphanen en bonte strandlopers mee komen vliegen. De vogeltrek is dus al een beetje begonnen, en zo kan het zijn dat hoog boven je kraanvogels overvliegen. En dat je al begin maart de eerste tjiftjaf hoort zingen. Voorzichtig aan nog, aarzelend, maar toch, een heuse tjiftjaf.

De tweede helft van maart is al een stuk interessanter. De eerste blauwborst hoor ik in de Zouweboezem. De grutto’s zoeken de weilanden in de binnenlanden op. Veldleeuweriken laten hun lied horen. Zanglijster, merel, groenling, winterkoning en zelfs de rietgors zitten al heel heel aardig te zingen. Bezoek ondertussen ook bos en park voor de spechten. Die hebben geen lied om te laten horen, maar ze roffelen wel bij wijze van lied. Prachtig om te horen. Je hoort ze trouwens vooral vroeg in de ochtend.

De eerste zomergasten en doortrekkers vallen dus binnen. En de wintervogels zijn er nog. Zo zie ik in de Donkse Laagten de grutto’s hun territoria verdedigen en een eindje verderop duizenden brandganzen foerageren. En aan de kust is het op locaties de Brouwersdam en de Zuidpier bij IJmuiden ook genieten geblazen met soms grote aantallen eiders, zwarte zee-eenden, grote zee-eenden en andere zeevogels die neerstrijken of langs vliegen. De zeetrek is wel echt begonnen. Dat zal doorgaan tot eind april en zelfs begin mei.

Wat ik je echt aanraad is om vroeg uit de veren te gaan. Gewoon, nog voor zonsopgang zodat je die live meemaakt. De frisse ochtendlucht doet alles ontwaken. De geluiden van de vogels worden nog niet overstemd door de geluiden van de mens. Het is werkelijk heerlijk in de natuur. En zo gek vroeg hoef je in maart echt nog niet uit je bed. Daarom nu doen, later in het jaar moet je rond vier uur je bed uit om het ochtendgloren mee te maken. Dat is mij meestal veel te vroeg.

Trouwens, ik moet natuurlijk ook de broedkolonies nog vermelden. Weet je een kolonie aalscholvers, blauwe reigers of zelfs lepelaars. Ga daar dan eens kijken. Deze vogels beginnen heel vroeg met broeden. Heel fascinerend om te zien en zeker ook om te horen!

Zelfs wanneer maart zijn staart roert, hoef je nog niet binnen te blijven. Storm of regen, ze bieden ook kansen. De vogels schuilen achter een boom of in de luwte van een dijk. Ze laten zich van redelijk dichtbij bekijken.

Vogels kijken in maart… Gewoon lekker erop uit en hopen op overvliegende kraanvogels, zwermen grutto’s en veel zeevogels langs de kust!

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!