Vogels kijken in het Doove Gat bij Haastrecht

Bij Haastrecht ligt een gloednieuw natuurgebied dat zeer populair is onder weidevogels, watervogels en tal van andere doortrekkers: het Doove Gat, officieel: de Hoge Boezem Achter Haastrecht. Een lokale vogelaar vertelde me dat het Zuid-Hollands Landschap een paar jaar geleden het gebied voor de Zesde Molen opnieuw heeft ingericht. Stukken weilanden werden afgegraven waardoor het areaal natte natuur enorm toenam. Plassen worden afgewisseld door weilanden en in de plassen bevinden zich eilandjes. Het gebied is in totaal ongeveer 50 hectare groot. Het Doove Gat doet nu tevens dienst als opvanggebied voor overtollig water. Naast de soms duizenden vogels in het Doove Gat is ook de historische Zesde Molen (of: Boezemmolen) een bezienswaardigheid. Langs het Doove Gat kronkelt de rivier de Vlist. Zo ongeveer moet eeuwen geleden het oer-Hollandse landschap er hebben uitgezien.

Meteen na oplevering van het natuurgebied werd het gevonden door enorme aantallen vogels. Weidevogels en watervogels in de eerste plaats. Kievit, watersnip, grutto, wulp, bosruiter, witgatje, kleine plevier, zwarte ruiter, kemphaan, goudplevier, lepelaar, grote zilverreiger, slobeend, krakeend, fuut, dodaars, zwarte stern, visdiefje en aalscholver weten het Doove Gat te vinden. Maar vogelaars worden er soms ook aangenaam verrast door zeldzame soorten. Poelruiter, porseleinhoen, steltkluut en cetti’s zanger hebben zich er al laten zien. Soms tref je er werkelijk grote aantallen van een bepaalde soort aan: honderden slobeenden, smienten, krakeenden, wintertalingen en kieviten bijvoorbeeld. Toen ik het Doove Gat bezocht kwam er net een kleine zwerm wulpen binnen.

Het Doove Gat is ook het leefgebied van zangvogels. De blauwborst is een van de meest aansprekende zangvogels die er broeden. Ook de graspieper, veldleeuwerik, rietgors, bosrietzanger, kleine karekiet, snor, rietzanger, ringmus en kneu kun je er afhankelijk van het jaargetij zien. En die vogelrijkdom trekt ook in het Doove Gat roofvogels aan. Buizerd, bruine kiekendief, sperwer en torenvalk zie je er vrijwel zeker. In najaar en winter is de slechtvalk een spectaculaire gast. De molenaar op de Zesde Molen wist me te vertellen dat hij regelmatig op de molen zit. Op de kap of in de wieken. Sla dus altijd even een blik op de molen!

Praktische informatie

Ten westen, noorden en zuiden van het Doove Gat liggen fietspaden, terwijl dwars door het natuurgebied een wandelpad is aangelegd. Je kunt er dus heerlijk wandelen en fietsen. De fietspaden sluiten aan op fietsroutes door de regio. Je kunt op de website van de Zesde Molen een tweetal fietsroutes gratis downloaden. Je ziet dan meteen op welke dagen je de molen kunt bezoeken.

Bij het zwembad De Loete is een ruim parkeerterrein aangelegd. Voer in de TomTom de ‘Bredeweg’ in (die overgaat in de ‘West Vlisterdijk’). het parkeerterrein ligt tegen het Doove Gat aan.

Fiets- en wandelpaden zijn verhard en stellen geen bijzondere eisen aan schoeisel. De plassen in het Doove Gat kun je van dichtbij overzien. Om vogels te kijken in het Doove Gat volstaat een goede verrekijker. Een telescoop is natuurlijk altijd handig.

Nog even over dat porseleinhoen: deze bijzondere ral zit op het grote eiland in de kleine plas (achter de grote plas). Loop het fietspad af langs het zwembad. Ter hoogte van het zwembad kun je middels een handig overstapje het houten hek over klimmen. Na ongeveer honderd meter bevindt zich het eiland aan je linkerhand. Het porseleinhoen schijnt niet heel schuw te zijn. Helaas heb ik deze bijzondere vogel nog niet gezien…

Actief in de natuur van Zuid-Holland
Wil je tijdens je vakantie of een dagje uit eens lekker actief de natuur in Zuid-Holland in? Bijvoorbeeld op beversafari of paintballen? Bekijk dan dit overzicht van de leukste belevenissen in de natuur van Zuid-Holland.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!