Vogels kijken in het Bokkegat bij Wissenkerke

Tussen Wissenkerke en Colijnsplaat op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland, ligt een aantal natuurgebieden als een parelsnoer langs de Oosterscheldedijk. Meer landinwaarts, omsloten door akkers, ligt nog een natuurgebiedje waar je soms aardige waarnemingen kunt doen. Je kunt er in elk geval een leuke wandeling maken en ondertussen naar vogels kijken. Ik doel op het Bokkegat. Dit plasdras-gebied trekt watervogels aan, eenden, steltlopers en waadvogels.

Het Bokkegat, of althans het noordelijke deel ervan, laat zich vanaf de dijk goed overzien. Dan heb ik een weids uitzicht over de waterplas, de oevers en het struweel. Met een goede telescoop kun je alle hoeken en gaten afspeuren naar vogels als dodaars, slobeend, pijlstaart, smient, wintertaling, zomertaling, bergeend, krakeend, witgatje, oeverloper, bontbekplevier, kleine plevier, kemphaan, kievit, bosruiter, zwarte ruiter, groenpootruiter, watersnip, tureluur, grutto, wulp, kluut, bonte strandloper, ijsvogel, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, lepelaar en, afhankelijk van de tijd van het jaar, talloze zangvogels als koekoek, kneu, grasmus, rietzanger, rietgors, gele kwikstaart en roodborsttapuit. In het struweel komt de groene specht voor. Qua roofvogels is het niet heel druk. Ik zie af en toe meldingen van een buizerd, havik, bruine kiekendief en blauwe kiekendief.

Eerlijk gezegd is het Bokkegat lange tijd voor mij een onbekend natuurgebied gebleven, tot er wekenlang een rosse franjepoot werd gezien. Toen bezocht ik het gebied, maar vanwege de dichte mis heb ik de rosse franjepoot toen gemist. Maar voortaan ga ik zeker vogels kijken in het Bokkegat, want breng je een bezoek aan de Inlaag Keihoogte of één van de andere natuurgebieden in de buurt, dan is een bezoek aan het Bokkegat snel gemaakt.

vogels kijken in het bokkegat bij wissenkerke

Praktische informatie over vogels kijken in het Bokkegat

Het Bokkegat kun je bereiken door in je navigatie in te voeren: Dorpsdijk, Wissenkerke. Vanaf de polderdijk heb je het uitzicht dat je hierboven ziet.

Je kunt ook wandelen en vogels kijken in het Bokkegat. Om het gebied loopt een wandelpad. Zo kom je nog dichter bij de vogels.

Jammer genoeg heeft een zekere projectontwikkelaar zijn oog laten vallen op een belendend terrein. Het open karakter van het Bokkegat zal de komende jaren dus verloren gaan. En te vrezen valt dat dan ook de rust voorgoed verdwenen zal zijn.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving in Zeeland

Met deze tips ontdek je de natuur in Zeeland nog beter:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, ook in heel Zeeland en soms met geheel contactloos verblijf en dus heel veilig!)

(voor elk budget een paar goede opties)

(lekker comfortabel genieten op één van de mooiste locaties in Zeeland)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)