Vogels kijken in het Aamsveen in de zomer

In het oosten van Nederland, in de omgeving van Enschede, pal tegen de Duitse grens, liggen een paar fantastische hoogveengebieden, waarvan het Aamsveen er één is. In deze hoogveengebieden is nog iets van de oorspronkelijke natuur overgebleven. De wandelpaden door het veen trillen onder je voeten. Zou je menen dat het gebied droog is, dan kun je wel eens bedrogen uitkomen: je kunt zomaar wegzakken in de drassige grond. In het open landschap staan hier en daar bomen en bosjes. Hier ging ik in het voorjaar met Ruben en Marten vogels kijken in het Aamsveen. Op zoek naar grauwe klauwier, bonte vliegenvanger, boompieper en al die andere vogels die thuis zijn in hoogveen.

Vogels kijken in het Aamsveen in de zomer

We hadden nog geen tien stappen gezet, of we zagen de grauwe klauwier al zitten. Op een hek van prikkeldraad, een vrouwtje. Ze staarde naar de grond op zoek naar prooidieren. Toen we haar vanaf het fietspad wilden bekijken, vloog ze op om een eind verderop in een struik neer te strijken, nu samen met een mannetje. Zo bleven ze minutenlang in de bramen zitten. Ondertussen hadden we ook een roodborsttapuit gezien. Hoorden we vanuit het loofbos de zwartkop, zanglijster, winterkoning en roodborst zingen. En liet hoog boven ons hoofd de eerste boompieper zich horen. Plots vloog een zwarte vogel voorbij. Voor mij ging het te snel om hem te determineren, maar het was een zwarte specht, zag Ruben.

In de tuin van de boerderij langs het fietspad stonden twee nestkastjes op palen. In één van die nestkastjes broedde een bonte vliegenvanger. Mannetje en vrouwtje jaagden op insecten. Ze landden op het hek, op de palen, in de bomen en kwamen vooral met rupsen aanvliegen. De grauwe vliegenvanger hadden we in een flits in het bosje achter ons gezien. Vink, roodborst, boerenzwaluw, huiszwaluw en winterkoning lieten zich ook zien. Dit was onze eerste stop in het Aamsveen en dat smaakte naar meer. Dat meer kwam echter in eerste instantie in het Haaksbergerveen waar we daarna vogels gingen kijken.

We sloten de dag echter af in het Aamsveen. We hoorden zanglijster, zwartkop, roodborst en gekraagde roodstaart zingen. In een plasdrasgebiedje liepen steltlopers rond: kievit, kleine plevier en tureluur. Opnieuw speurden we naar de grauwe klauwier, maar dit keer lieten ze zich niet zien. Wel vloog een buizerd stiekem langs de bosrand weg. En tot ons geluk doken er plots ook nog twee goudvinken op, mannetjes. Ze lieten zich in het zonlicht goed bekijken.

Bezoek in het najaar

In het najaar bezochten we het Aamsveen al eens. Toen was het windstil en vrij rustig met de vogels. We zagen er toen de buizerd, de torenvalk en blauwe kiekendief. In de struiken foerageerden vuurgoudhaan, goudhaan, pimpelmees, koolmees en staartmees. Vinken landden in de bomen en we speurden tevergeefs naar de klapekster die er jaarlijks overwintert. Maar de wandelpaden door het veen trilden even zacht als nu in het voorjaar. Deze sfeer moet je echter proeven. Het is een geweldig gebied om te wandelen én om er vogels te kijken! Lees meer over de vogelwanding in het Aamsveen in de winter.

Praktische informatie

Je bereikt het Aamsveen door te navigeren naar: de Roodmolenweg, Enschede. Aan het eind van deze weg kom je op de Aamsveenweg (coördinaten 52°11’24.3″N 6°56’31.6″E). Hier kun je de auto parkeren en het gebied in wandelen.

In het Aamsveen is een vogelkijkhut aanwezig van waaruit je een weids uitzicht hebt over het hele gebied. Een bezoek is zeker de moeite waard.

De wandelpaden in het Aamsveen zijn over het algemeen onverhard. Alleen in natte perioden zijn laarzen nodig. Over het algemeen volstaan normale wandelschoenen.

Natuurhuisjes rond Enschede

jako van gorsel met verrekijker

De regio Enschede is een heel interesse regio om vogels te kijken. Je vindt er tal van hoogveengebieden en bossen. De middelste bonte specht, zwarte specht, grauwe klauwier, bonte vliegenvanger en geelgors zijn hier redelijk algemeen. Je bevindt je in het grensgebied met Duitsland. Stap je over de grens, dan kom je in een heel andere wereld terecht waar je ook een aantal natuurgebieden kunt bezoeken. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustige locatie in deze regio, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Overijssel?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?