Vogels kijken in Geeserstroom

Her en der in het land moet gezorgd worden voor waterberging. Wateroverlast tijdens hevige regenbuien moet immers worden voorkomen. Bij Gees, een dorp in de buurt van Coevorden, combineerde men de aanleg van een waterberging met de aanleg van nieuwe natuur. Een nieuw moerasgebied was geboren en dan weet je: dat trekt vogels aan. Moerasvogels om precies te zijn. Fantastisch om te zien, en al even fantastisch om ze te zien. Het leuke is dat de omgeving uitnodigt om te wandelen en te fietsen. Er lekker op uit dus. Liefst in het voorjaar, want dan kun je optimaal genieten van de vele moerasvogels die er broeden. Vogels kijken in Geeserstroom, welke vogels mag je er verwachten?

Denk je aan moerasvogels dan weet je: blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, rietgors en snor. Roerdomp ook, en porseleinhoen en waterral. Deze drie broeden ook in Geesterstroom! In het half open gebied broedt zelfs de grauwe klauwier, lees ik in Vogels, het blad van Vogelbescherming Nederland. Ik vind het voorjaar het beste seizoen om vogels te kijken in Geesterstroom. Dan zijn de zangvogels in het gebied heel uitbundig en zie en hoor je ze vrijwel de hele dag.

Buiten het broedseizoen mag je rekenen op soorten als watersnip, groenpootruiter, oeverloper, witgatje, lepelaar, ooievaar, een heel enkele keer zelfs een zwarte ooievaar als dwaalgast en grote zilverreiger. Roofvogels als havik en buizerd jagen in het het gebied.

Geeserstroom grenst aan een de boswachterij. Dit is het leefgebied van havik, bosuil, ransuil, zwarte specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, middelste bonte specht, groene specht, grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, fluiter, tuinfluiter, geelgors, wielewaal, raaf, boompieper, houtsnip, glanskop, zwarte mees, kuifmees en roodborsttapuit. In de winter maak je kans op barmsijs, sijs, boomklever, kruisbek, goudvink en vele andere zangvogels.

Vogels kijken in Geeserstroom. Hier geniet je van het beste in Drenthe. Te voet of op de fiets.

Praktische informatie

Om Geeserstroom te bereiken toets je in je TomTom in: Goringdijk, Gees. Vanuit het dorpje Gees is het ongeveer drie kilometer rijden. Bij het bord De Klinkenberg kun je de auto parkeren en loop je het gebied in.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Drenthe? Bekijk dan ook eens het overzicht op de website Natuurhuisje.nl.