Vogels kijken in Eemland

Eemland is één van de regio’s waar het weidelandschap nog kleinschalig is. Je waant je nog in een oer-Hollands landschap, hoewel deze ronkende taal natuurlijk niet kan verhullen dat ook in dit weidegebied veel oorspronkelijke natuur in de loop van de tijd verloren is gegaan. Maar niettemin, Eemland springt er ten opzichte van de rest van Nederland positief uit. Hier vind je in het voorjaar nog grote aantallen weidevogels. En in de winter kun je er grote groepen wintergasten zien. Heb je zin in een mooie wandeling of fietstocht, dan kun je hier je hart ophalen.

Dat er veel vogels wordt gekeken, blijkt ook wel aan de pagina’s lange overzichten op waarneming.nl. Je kunt eindeloos scrollen en dan kom je nog niet uit bij de vorige maand. Ik schrijf dit artikel in hartje winter, dus ik begin met de wintervogels. Wat opvalt is dat er grote groepen ganzen in het Eemland (of eigenlijk: de Eempolders) overwinteren. Grote groepen kolganzen en brandganzen vooral. Een enkele toendrarietgans, wat kleine zwanen en dan weer grote groepen knobbelzwanen. Spectaculair kunnen de aantallen goudplevieren en kieviten zijn.

Dat het Eemland grenst aan het Eemmeer betekent dat de diversiteit aan vogels enorm is. Op het meer, op de oevers en overal verspreid in het gebied kun je in de winter alle soorten eenden zien. Pijlstaart, wintertaling, slobeend, bergeend, smient, tafeleend, kuifeend, wilde eend, krakeend. Op het Eemmeer foerageren nonnetje, brilduiker en grote zaagbek. En in de weilanden zie je in de winter overal de grote zilverreiger met natuurlijk ook de nodige blauwe reigers. Smelleken, slechtvalk, havik, zeearend, buizerd en torenvalk jagen in het gebied.

Op de oever langs het Eemmeer bevinden zich twee vogelkijkhutten. Ik heb die nog nooit bezocht, dus of het goede hutten zijn, kan ik niet bepalen. Wel kijken de hutten uit over het noorden en dat is altijd gunstig voor het licht. Dat heb je vrijwel de hele dag in de rug. In de rietkraag bij de vogelkijkhutten maak je kans op baardmannetjes. Een enkele keer wordt ook de raaf in het gebied gezien. Dat vind ik een mooie soort.

In het voorjaar zie je in de weilanden en in de drassige delen steltlopers als kluut, tureluur, grutto, watersnip, kievit, oeverloper, scholekster, regenwulp (tijdens de doortrek), kemphaan en wulp. Vanuit de rietkragen en het struweel hoor je zangvogels als de kleine karekiet, rietzanger, blauwborst, bosrietzanger, zwartkop, grasmus en rietgors zingen. Boven de weilanden hoor je nog veldleeuweriken en graspiepers. De bruine kiekendief broedt in het gebied en zie je er in het voorjaar dus jagen. Toch wel mooie soorten die in het Eemland broeden zijn de zomertaling en watersnip.

Vogels kijken in Eemland is vooral genieten van het weidse landschap. Doe wandelschoenen aan, stap op de fiets en verken de omgeving. Zelf bezocht ik het gebied in december. Toen zag ik eerlijk gezegd niet heel veel. Wel filmde ik er deze fraaie torenvalk:

Praktische informatie over vogels kijken in Eemland

Wil je vogels kijken in Eemland, dan kun je je navigatiesysteem instellen op Meentweg 115 Eemnes. Heb je de fiets bij, dan kun je je auto ook in Blaricum parkeren, bijvoorbeeld aan het Elbertsveen. Je steekt de snelweg A27 over via het viaduct en het Eemland ligt aan je voeten.

De wegen en paden in Eemland zijn van prima kwaliteit. In een beetje normale tijden kun je met comfortabele wandelschoenen een heel eind komen.

Er bevinden zich op de oever van het Eemmeer twee vogelkijkhutten: vogelkijkhut De natte hond in het westen en vogelkijkhut Gooyersgracht meer richting de monding van het riviertje de Eem. Een bezoek aan beide hutten verdient aanbeveling.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Utrecht?

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)