Vogels kijken in de Zouweboezem

Tja, de Zouweboezem, over dit prachtige natuurgebied tussen Meerkerk en Ameide in de Alblasserwaard kun je slechts in superlatieven spreken. Wil je vogels kijken in de Alblasserwaard, dan kun je niet om de Zouweboezem heen. Ik las pas een tweet van iemand die tijdens een excursie in de Zouweboezem (in het voorjaar) meer dan vijftig soorten had gezien. Ongetwijfeld heeft hij de purperreiger gezien (in de Zouweboezem huist een van de grootste kolonies van Nederland). En de zwarte stern die ook in het gebied broedt en zich vanaf het wandelpad van heel dichtbij laat bekijken. Of de snor, bruine kiekendief, rietzanger, cetti’s zanger, bosrietzanger, blauwborst, slobeend, kleine karekiet en ijsvogel. Realiseer je tijdens je bezoek ook dat je vanuit het dichte riet argwanend in de gaten wordt gehouden door de mysterieuze roerdomp, waterral en porseleinhoen.

Beste jaargetijde om vogels te kijken in de Zouweboezem

De Zouweboezem is uitgestrekt moerasgebied waarin verschillende biotopen voorkomen. Waterpartijen, oude en jonge rietgebieden, weiland, griend en bosschages. Vandaar dat je er zo veel soorten kunt zien. In een van de rietgebieden kun je via een vlonderpad het vogelkijkscherm bereiken. Het biedt een fenomenaal uitzicht over een deel van de Zouweboezem. Eerder al, langs het wandelpad dat begint bij de parkeerplaats bij Ameide/Sluis heb je van heel dichtbij nestelende zwarte sterns kunnen zien (in het voorjaar uiteraard). Verderop, achter de bosschages staat een vogelhut. In de winter zie je hier duizenden kolganzen foerageren, de grote zilverreiger in het weiland jagen of de ijsvogel voorbij vliegen. In welk jaargetijde je de Zouweboezem ook bezoekt, je ziet er echt talloze vogels!

Het beste jaargetijde vindt ik echter de periode april tot en met juni. Dan zijn de talloze zangvogels actief en zijn de zwarte sterns het meest actief. Parkeer je de auto bij Sluis (zie hieronder) dan zul je je verbazen over het aantal soorten dat je vanaf het wandelpad zult zien voordat je bij het vogelkijkscherm bent. Hoewel het misschien wat vreemd klinkt, kijk ook af en toe naar links, naar de boomgaard en de weilanden. De boomgaard is omzoomd door coniferen waarin kneu, heggenmus, grasmus en putter zich ophouden. In het weiland foerageert de ooievaar vaak (vlak voor de parkeerplaats staat een nestpaal waar de ooievaar op broedt). Purperreigers vliegen vanuit de polder naar de broedkolonie in de Zouweboezem. En ik zag zelfs dat de zwarte sterns boven de weilanden aan het jagen waren. Kennelijk is de wei hier rijk aan insecten. Wat mij ook altijd weer opvalt is dat de zangvogels in langs het fietspad nauwelijks schuw zijn. De tjiftjaf blijft boven je hoofd door zingen, evenals de fitis. De rietzanger verliest zich in het voorjaar ook in zijn lied. En toen ik vanaf de vlonder de zwarte sterns aan het bekijk was, streek zowaar de cetti’s zanger op een meter afstand van me neer in de struik. Dan hoor je pas hoe hard hij zingt!

In najaar en winter bevinden zich in de Zouweboezem vooral veel ganzen. In de elzenbosjes zie je zangvogels als staartmees, matkop, boomkruiper, putter, kneu en vink. De grote bonte specht hoor of zie je er. Tijdens de najaarstrek maak je goede kans op de visarend. En is er sprake van een invasie van sijsjes, dan kom je die vast en zeker ook in de Zouweboezem tegen.

Polder Achthoven

Het hart van de Zouweboezem wordt gevormd door Polder Achthoven. Hier vindt je een uitgestrekt weidegebied dat speciaal voor weidevogels als grutto, tureluur en kievit is ingericht. In mei en juni kun je er ook velden met orchideeën zien. Een ander deel van Polder Achthoven bestaat uit een halfopen landschap. Grasland, meidoorns en andere struiken wisselen elkaar hier af. Hier kun je zangvogels zien als sprinkhaanrietzanger, kneu, roodborsttapuit, fitis en heggenmus.

Polder Achthoven wordt dooraderd met ondiepe slootjes. Van april tot en met augustus foerageren in deze slootjes de purperreigers. Wandel behoedzaam en maak geen lawaai. Hopelijk zie je een purperreiger in een slootje staan.

Praktische informatie over vogels kijken in de Zouweboezem

Je bereikt de Zouweboezem door te navigeren naar de Boezemweg, Lexmond. Bij de ingang bevindt zich een parkeerplaatsje. Je hebt hier meteen een fraai uitzicht over de Zouweboezem. In de winter kun je hier zelfs de wipmolen zien draaien. Matig je snelheid, de huizen in het buurtschap staan dicht op de weg, er kunnen kinderen spelen en de huizen schijnen niet te zijn gefundeerd. Zou de parkeerplaats helemaal bezet zijn, parkeer je auto dan onderaan de Lekdijk, aan de andere kant van de Boezemweg. Je wandelt dan weer terug naar de parkeerplaats.

Wat het beste tijdstip is om in de Zouweboezem vogels te kijken hangt een beetje af van waar je vogels wilt gaan kijken. ‘s Ochtends kun je het beste vanaf de oostelijke zijde vogels kijken, je hebt dan immers de zon in je rug. Dat geldt zeker wanneer je het vogelkijkscherm wilt bezoeken. De kijkrichting van het scherm is westelijk. Bezoek je het gebied daarentegen in de avond, dan kan het raadzaam zijn om vanaf de dijk in het westen het gebied te overzien. Hou er echter wel rekening mee dat je op een doorgaande route staat waar regelmatig een auto passeert. Bovendien zijn de vergezichten hier minder fraai. Wel bevindt zich halverwege de Zouwedijk een platform waarop je de Zouweboezem ook van die kant kunt overzien. Er bevinden zich hier vooral rietpartijen en elzenbosjes. De vogelkijkhut kijkt overigens uit op het oosten of zuidoosten, dus ideaal voor de avond.

Aan de Zouwendijk even buiten Sluis bevindt zich aan de oever van een meertje nog een vogelkijkscherm. Let op dat je de parkeerplaats niet mist, het is meteen na het laatste huis in de bebouwde kom. Dit is trouwens een Eendenkooi waar in het voorjaar een kolonie blauwe reigers en aalscholvers zich bevindt. Ze laten zich vanaf de Zouwedijk heel goed bekijken.

Weekendje weg in de Alblasserwaard

Rij je eenmaal in de richting van Kinderdijk met zijn molens en moerassen of naar de Zouweboezem bij Ameide, dan begrijp je waarom deze streek in de ogen van veel mensen tot de mooiste streken van Zuid-Holland behoren. Je bevindt zich één van de laagveengebieden van ons land en hoewel veel weilanden intensief worden bewerkt, vind je hier toch natuurgebieden van formaat. Trek erop uit op de fiets of maak een lange vogelwandeling door één van de natuurgebieden. Ontdek mijn tips voor een weekendje weg in de Alblasserwaard.

Vakantiehuisjes in de buurt van de Zouweboezem

Ben je op zoek naar een vakantiehuisje in de buurt van de Zouweboezem, bekijk dan het aanbod van rustig gelegen natuurhuisjes in de regio. Eén vakantiehuisje kan ik speciaal aanbevelen vanwege zijn ligging: huisje De Kikker, geschikt voor 6 personen. Dit vakantiehuisje staat werkelijk middenin de Zouweboezem. Aan de achterzijde en vanuit de tuin heb je een weids uitzicht over de Achthovense polder en aan de voorkant, net over het wandelpad, zingen snor, rietgors, blauwborst en al die andere moerasvogels. Je hebt geen buren, dus het is er heerlijk rustig. In de tuin worden vrij elk voorjaar grauwe vliegenvangers gezien.

Vogelexcursie in de Zouweboezem

jako van gorsel met verrekijker

Lijkt het je leuk om eens een vogelexcursie te boeken naar de Zouweboezem (de maanden april en mei zijn het beste), neem gerust contact met me op via het formulier onder de knop Over mij. Ik doe je graag een voorstel.

Alles voor een diervriendelijke tuin

Op Vivara.nl vind je alles waarmee je een optimale leefomgeving creëert voor de dieren in en om jouw tuin. Planten, nestkastjes, insectenhotels en veel meer. En alles op verantwoorde wijze geproduceerd!