Vogels kijken in de Wageningse Bovenpolder

Vorige week bezocht ik de uiterwaarden bij Rhenen en Wageningen en ik verzeker je: daar vind je mooie stukken natuur. Langs de rivier de Nederrijn kun je op een aantal plekken heerlijk struinen. En kun je dat niet, dan baan je je weg over slingerende natuurpaadjes en soms over een verhard fietspad. Ik ontdekte die dag de Wageningse Bovenpolder, waar ik trouwens opvallend veel mensen met verrekijker zag lopen of fietsen.

De Wageningse Bovenpolder is een natuurgebied in de uiterwaarden bij Wageningen. Rietland, kreken, geulen, wilgenbosjes en stukken grasland wisselen elkaar af. En die afwisseling, die staat garant voor véél vogelsoorten. Laat ik beginnen met de steltlopers die je er zoal kunt zien. Grutto, kleine plevier, kievit, scholekster, tureluur, bosruiter, oeverloper en groenpootruiter zijn soorten die voorbij scharrelen, vooral in het voorjaar, tijdens de trekperiode. Sommige soorten broeden in het gebied, andere trekken door naar het hoge noorden en zie je in de loop van de zomer weer terug.

Maar ook waadvogels als lepelaar, grote zilverreiger en ooievaar schuimen door het gebied. In en boven het water foerageren vogels als visdiefje, fuut en dodaars. Spreekt natuurlijk vanzelf dat je er ook veel eenden en ganzen ziet. Voor wintertaling en zomertaling wil ik wel een gebiedje in wandelen. De wintertaling kun je in mijn vlog hieronder zien.

Wat ik echt een weelde vind, zijn de vele zangvogels die je in de Wageningse Bovenpolder kunt zien. Veelal vogels van moeras en nat bos. Blauwborst, cetti’s zanger, sprinkhaanrietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, rietzanger, rietgors en zelfs soms een grote karekiet laten zich er horen en zien. Koekoek, braamsluiper, grasmus, zwartkop, tuinfluiter, tjiftjaf, fitis, roodborsttapuit, kneu en putter maken het rijtje compleet. En tot mijn grote verrassing werd er vorig jaar ook een baltsende kwartel gehoord. Nou, dat is helemaal een mooie soort!

Deze vogelrijkdom trekt natuurlijk ook roofvogels aan. Torenvalk, boomvalk, slechtvalk, sperwer, havik en buizerd maken het gebied onveilig.

Vogels kijken in de Wageningse Bovenpolder is in het voorjaar een groot feest. In de rest van het jaar natuurlijk ook, maar zoals in heel veel andere gebieden houden met name de zangvogels zich dan wat gedeisd of zijn ze zelfs al naar zuidelijker streken vertrokken. Kun je de Wageningse Bovenpolder in het voorjaar bezoeken, dan zeker doen. Ik stel voor in de periode april tot en met mei.

Praktische informatie over vogels kijken in de Wageningse Bovenpolder

Je bereikt de Wageningse Bovenpolder door in je navigatie in te toetsen: Veerweg, Wageningen. Parkeer je auto in de buurt van het weggetje met de mooie naam Aan de Rijn. Dit weggetje brengt je naar de steenfabriek die je vanaf de Veerweg al van verre ziet.

Er lopen verschillende wandelpaden door het gebied, maar die kunnen worden afgesloten om de vogels te beschermen. Met name in het voorjaar is dat het geval. Je kunt in dat geval helemaal rond het gebied lopen over verhard pad dat tevens fietspad is. Een mooie ronde hoor. Ik zag tijdens mijn bezoek dan ook veel mensen met een verrekijker om de nek fietsen of wandelen.

In de eerste bocht van Aan de Rijn is de ingang van de uiterwaard meer naar het oosten. Hier kun je heerlijk struinen. En ben je op zoek naar een ander fraai natuurgebied in de buurt, bezoek dan de Blauwe Kamer bij Rhenen eens.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Utrecht?

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!