Vogels kijken in de Vreugderijkerwaard

In ons rivierenland is het ook heerlijk vogels kijken. Zeker nu op tal van plaatsen de rivieren meer ruimte hebben gekregen. Bij mij in de buurt zijn de Biesbosch, de Crezéepolder en de Sophiapolder daar mooie voorbeelden van. Ook in Overijssel is er zo’n gebied aan te wijzen: de Vreugderijkerwaard. Hier kreeg de rivier de IJssel meer ruimte. Dijken werden verlegd, geulen werden verbreed of aangelegd en de rivier mag er heerlijk overstromen (als de Alpen veel smeltwater onze kant uitsturen). Als deze ruimte voor de rivier betekent ook veel extra ruimte voor vogels. En daarom in dit artikel: vogels kijken in de Vreugderijkerwaard.

Het ondiepe water in de nevengeul warmt in het voorjaar lekker op. Goede omstandigheden voor vissen om zich daar voort te planten. En als dat voortplanten van het onderwaterleven betekent extra voedsel voor het bovenwaterleven, waaronder vogels. En wat ook mooi is: in de Vreugderijkerwaard ontstaan ook rivierduinen en daar kan bijzondere flora op groeien. En die bijzondere flora trekt weer bijzondere insecten aan (hopelijk).

Eén ding is wel jammer voor vogelaars: de Vreugderijkerwaard is niet toegankelijk. Wel is er een vogelkijkhut in het gebied aanwezig. Je kunt er dus wel een stukje in.

Wie gaat vogels kijken in de Vreugderijkerwaard, die wil natuurlijk weten welke vogels je er zoal kunt zien. Dat varieert van seizoen tot seizoen. In het voorjaar zie je er grote aantallen kluten. Bontbekplevier en kleine plevier zie je er naast elkaar lopen. Handig om de verschillen tussen deze twee soorten plevieren te ontdekken. Oeverloper, grutto, tureluur, wulp, bosruiter en kemphaan zijn andere steltlopers die er rondscharrelen. Zwarte stern foerageert boven het water. En naast kokmeeuwen maak je er ook kans op de zwartkopmeeuw en de zeldzamere Pontische meeuw.

Zangvogels hoor en zie je er ook. De koekoek vind ik een mooie soort. Komt helaas ook doordat hij op de Rode Lijst staat. Het gaat dus niet goed met de koekoek in ons land. Hopelijk dat natuurgebieden als de Vreugderijkerwaard iets positiefs opleveren voor deze bijzondere vogelsoort. Daar lijkt het in elk geval wel op. Rietvogels zie je er natuurlijk ook met al dat riet: kleine karekiet, rietzanger, rietgors en bosrietzanger broeden in de Vreugderijkerwaard. Evenals zwartkop, braamsluiper, grasmus en tuinfluiter. Het paapje wordt er gezien. Lepelaars foerageren in de ondiepe geulen.

Wie in de winter gaat vogels kijken in de Vreugderijkerwaard ziet er natuurlijk veel watervogels. Eenden en ganzen als wintertaling, pijlstaart, slobeend, smient en brilduiker zie je er dan. Soms in grote aantallen. Soms verblijven kleine groepjes kleine zwanen in het gebied. Andere typische wintervogels zijn de grote zilverreiger, baardmannetje, watersnip en waterral.

Roofvogels komen op al dit gewemel ook af. Slechtvalk, havik, sperwer, buizerd en torenvalk jagen in het gebied. Ook zeearend en visarend schijnen nu en dan in het gebied te jagen.

En tot slot noem ik de ijsvogel nog.

Spreekt vanzelf dat je in de Vreugderijkerwaard nog tal van andere ‘gewonere’ vogels kunt zien.

Vogels kijken in de Vreugderijkerwaard: genieten van rivierenlandschap en vogels!

Praktische informatie

Er loopt een wandelroute van ongeveer 6 kilometer langs de Vreugderijkerwaard. De start is bij biologische schapenmelkerij Vreugdehoeve aan de Zalkerveerweg 20, Zwolle. Iets verderop is een parkeerplaats. In de Vreugdehoeve is een restaurant met een heel aardige kaart (ook voor kinderen). Leuk toeven daar dus! Doe in natte perioden wel waterdicht schoeisel aan, liefst laarzen.

In de Vreugderijkerwaard is een vogelkijkhut aanwezig. Via de Zalkerveerweg 20, Zwolle is de vogelkijkhut snel bereikbaar. De hut is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De Vreugderijkerwaard wordt beheerd door Natuurmonumenten. Klik hier om de informatie van Natuurmonumenten over het gebied te lezen.

Omdat de Vreugderijkerwaard niet vrij toegankelijk is, kunnen de afstanden tot de vogels soms aanzienlijk zijn. Een goede verrekijker en liever nog een goede telescoop zijn dan heel handig.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Overijssel?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)