Vogels kijken in de Steenwaard

Langs de Lek, tegenover Culemborg en aan de kant van Houten, liggen uitgestrekte uiterwaarden die heel interessant zijn voor vogelaars. Begin van deze eeuw zijn geulen uitgegraven en zijn akkers teruggegeven aan de natuur om de waterafvoer te bevorderen. En nu is het authentieke rivierenlandschap weer in ere hersteld. Water, rietvelden, weilanden en bosjes wisselen elkaar af. En dan begrijp je: dit is een heel vogelrijk gebied.

Vogels kijken in de Steenwaard

Ganzen, eenden, steltlopers, zangvogels en roofvogels. Je ziet ze allemaal in de Steenwaard. Ik begin met de eenden en ganzen, want daar is dit gebied optimaal voor ingericht. Sommige delen zijn in de periode van oktober tot april om deze reden niet toegankelijk. Grauwe gans, kolgans, brandgans en Canadese gans zijn talrijk. Eenden als krakeend, slobeend, brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, wintertaling, pijlstaart, tafeleend drijven op de plassen. Fuut, dodaars en aalscholver jagen in de rivier en de ondiepe wateren. En in het voorjaar geniet je hier van de vele zangvogels als blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, bosrietzanger, sprinkhaanrietzanger, roodborsttapuit, rietgors, koekoek, matkop, graamsluiper, grasmus, graspieper, goudvink, sijs, putter en kneu. Ik sprak tijdens mijn bezoek een vogelaar en die wist me te vertellen dat ook de zeearend soms wordt gezien. Die zag ik niet, maar ik zag wel drie buizerds op de thermiek cirkelen. Bruine kiekendief, sperwer, havik, slechtvalk, boomvalk en torenvalk zijn andere roofvogels die je hier kunt zien jagen. De groene specht zoekt naar mieren in het gras. En heb je geluk, dan zie je de ijsvogel op een tak.

Ik moet natuurlijk ook de steltlopers nog noemen. Wulp, grutto, tureluur, zwarte ruiter, oeverloper, witgat, scholekster, kievit en watersnip komen in het gebied voor.

Dit zijn niet lang niet alle vogelsoorten die je kunt zien als je gaat vogels kijken in de Steenwaard. Vanaf april kun je heerlijke wandelingen maken door het hele gebied. Je wandelt dan langs de rivier, het is echt genieten daar. Ik raad je aan om af en toe bij een rietveldje te gaan zitten en te luisteren naar de zangvogels.

Ik las op de website van de lokale natuurvereniging dat in de Steenwaard maar liefst acht soorten amfibieën voorkomen: poelkikker, bastaardkikker, heikikker, bruine kikker, kleine watersalamander, kamsalamander, gewone pad en rugstreeppad. Ga op een warme voorjaarsavond op de dijk zitten en luister naar het geweldige koor.

Ik vind de Steenwaard een topgebied voor vogelaars. Ik ga het in het voorjaar zeker een paar keer bezoeken. Vlak voor de pont van Houten naar Culemborg filmde ik een stormmeeuw in een weiland. Die kun je in dit filmpje zien trappelen:

Praktische informatie

Je bereikt de Steenwaard door te navigeren op: Veerweg, Schalkwijk. Je komt op de weg naar de pont richting Culemborg. Bij de pont is een piepklein parkeerplaatje. Is de parkeerplaats overvol, dan moet je ergens langs de dijk een plaatsje zien te vinden.

Hou er rekening mee dat de Steenwaard bepaald geen stiltegebied is. Om de zoveel minuten komt een trein voorbij denderen over de spoorbrug. En op zomerse dagen komen de motorrijders in optocht voorbij. Helaas, het is niet anders…

Tijdens een relatief droge periode volstaat het om goede wandelschoenen aan te trekken. Heeft het echter langdurig geregend, dan heb je waterdichte laarzen nodig. En is de waterafvoer in de rivier echt boven gemiddeld, hou er dan rekening mee dat (een deel van) de Steenwaard niet toegankelijk is.

De rivierdijk leent zich uitstekend voor een mooie fietstocht. Stop hier en daar en ga lekker op de dijkhelling zitten met verrekijker of telescoop en speur naar de vogels.

Bekijk ook mijn overzicht van andere vogelgebieden in de provincie Utrecht.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Utrecht?

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)