Vogels kijken in de Scherpenissepolder op het eiland Tholen

De Scherpenissepolder is een van de grote natuurgebieden op het Zeeuwse eiland Tholen waar je heerlijk kunt vogels kijken. Het ligt aan de zuidkant, tegen de Oosterscheldedijk aan. Oorspronkelijk lagen hier wat kleine stukken karrenveld, maar sinds een groot deel van de polder is afgegraven en aan de karrenvelden is toegevoegd, is het een groot geheel van ruim 170 hectare geworden. In het gebied bevindt zich een vogelkijkhut die uitkijkt op het noordoosten. Dat betekent dat je er vanaf eind van de ochtend tot de avond zon in je rug hebt. In het gebied bevinden zich moerassige gebieden die typerend zijn voor karrenvelden: zilt kwelwater, zoutminnende planten als lamsoor en zeekraal, grasland, enkele rietkragen, hier en daar een struik en wilgenroosjes. Die grote variatie trekt veel soorten vogels aan. Vogels kijken in de Scherpenissepolder kan dus ook gedurende het hele jaar en eigenlijk ook gedurende de hele dag. De enige factor waar ik rekening mee hou is het getij. Je ziet bij hoogwater nu eenmaal meer steltlopers dan bij eb, wanneer de meeste steltlopers op de drooggevallen slikken van de Oosterschelde foerageren.

Welke vogels mag je verwachten in de Scherpenissepolder? Allereerst steltlopers. Denk aan kluut, groenpootruiter, zilverplevier, zwarte ruiter, tureluur, wulp, rosse grutto, bonte strandloper, bontbekplevier, witgatje, kievit, grutto, oeverloper, kemphaan, grutto en bosruiter. In voorjaar en zomer maak je grote kans op lepelaar en kleine zilverreiger. Zangvogels zie je er ook. Natuurlijk de graspieper. Maar elk jaar verblijft er na het broedseizoen ook een aantal tapuiten in het gebied. En maak je kans op soorten als paapje en zelfs gekraagde roodstaart. Kneu, putter, fitis, tjiftjaf, winterkoninkje, spreeuw en bosrietzanger zijn vogels die regelmatig worden gezien. Bruine kiekendief, torenvalk en buizerd jagen in het gebied. En dan heb ik de eenden nog niet genoemd die er kunt zien: slobeend, wintertaling, zomertaling, pijlstaart en kuifeend. Voor de hut staan regelmatig grote groepen aalscholvers hun vleugels te drogen. Tja, het gebied ligt tegen de Oosterschelde aan, je kunt dus ook de visdiefjes, grote stern, kokmeeuw en zwartkopmeeuw verwachten. Wie gaat vogels kijken in de Scherpenissepolder kan al deze soorten verwachten en maakt ook kans op onverwachte waarnemingen zoals bijvoorbeeld de poelruiter, grauwe franjepoot of flamingo.

In de winter is de Scherpenissepolder een geliefd gebied onder ganzen als rotgans en brandgans. Tijdens strenge winters kun je er ook soorten zien als rietgans, kleine rietgans en kolgans.

Praktische informatie over vogels kijken in de Scherpenissepolder

De Scherpenissepolder is een uitgestrekt natuurgebied. Met de auto kun je er niet omheen rijden. Wil je het meest noordelijke stuk bekijken, stel je TomTom dan in op de Schelphoekseweg. Bovenaan de dijk bij het oude stoomgemaal heb je een prachtig uitzicht over de Oosterschelde en de Scherpenissepolder. Er bevindt zich onder aan de dijk ook een soort van uitkijkpunt. De Oosterschelde is in de winter het gebied van middelste zaagbek en brilduiker. Kijk in de winter ook in de brede sloot aan de andere kant van de dijk. Hier overwinteren regelmatig dodaars.

Wil je vogels kijken vanuit de vogelkijkhut, dan moet je naar het zuiden van het gebied. Stel je TomTom in op de Platteweg. Vertrek je vanaf de Schelphoekseweg dan maak je een behoorlijke omweg langs het dorpje Poortvliet. Parkeer de auto aan het eind van de Platteweg en wandel langs de Zeedijk naar de vogelkijkhut. Vergeet niet om de dijk op te wandelen. Je hebt vanaf de dijk uitzicht over een inlaag waar in de winter eenden als kuifeend, brilduiker en nonnetje kunnen verblijven.

Langs de Oosterscheldedijk ligt aan de buitenzijde een prachtig fietspad dat je van de Oesterdam tot Gorishoek brengt. Vanaf dit fietspad zie je in najaar en winter vogels als middelste zaagbek, brilduiker en dodaars. Soms laat een bruinvis zich hier zien. Wil je in Zeeland fietsen, dan is deze ANWB Fietsgids wellicht een handig hulpmiddel voor je.

Hou er rekening mee dat het in het Deltagebied vrijwel altijd waait. Dat stelt in de winter eisen aan je kleding. Omdat je overal over verhard pad loopt, zijn waterdichte laarzen niet nodig.

Uitgewerkte vogelroute over het eiland Tholen

Wil je een dagje vogels kijken op het eiland Tholen, dan kan dit een mooie route zijn:

1. Karrenvelden bij de Oesterdam
2. Scherpenissepolder
3. Gorishoek en de slikken van de Oosterschelde
4. De Pluimpot
5. Slikken van de Noord en de Dortsman
6. Broedeiland tussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse

Voor alle gebieden geldt dat de uren voor en vlak na hoog water de beste tijd zijn om er vogels te kijken. Dat geldt in de winter zeker voor de Slikken van de Dortsman. Hier bevindt zich een hoogwatervluchtplaats waar soms duizenden steltlopers naar toe zwermen. Dat levert soms spectaculaire beelden op.

Ontdek nog veel meer interessante vogelgebieden in de provincie Zeeland. En je bent op het eiland Tholen ook niet ver van de provincie Noord-Brabant, dus bekijk ook mijn overzicht van vogelgebieden in Brabant.

Bijzonder natuurhuisje vlakbij de Scherpenissepolder

Eén van de mooiste boerderijen op het eiland Tholen is Huis Vermuyden. In de voormalige bakkeet is een vakantieverblijf gecreëerd. Je kijkt uit over de Schakerloo Polder waarin het natuurgebied de Karrenvelden liggen. Hemelsbreed op slechts enkele kilometers van de Scherpenissepolder en andere mooie natuurgebieden. Bekijk hier alle informatie over dit natuurhuisje.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zeeland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Mijn tips voor natuurbeleving in Zeeland

Met deze tips ontdek je de natuur in Zeeland nog beter:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, ook in heel Zeeland en soms met geheel contactloos verblijf en dus heel veilig!)

(voor elk budget een paar goede opties)

(lekker comfortabel genieten op één van de mooiste locaties in Zeeland)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)