Vogels kijken in de Rietputten bij Vlaardingen

Bij Vlaardingen ligt een bijzonder natuurgebied: de Rietputten. Het is een uitgestrekt moeras, eigenlijk één groot rietveld met een paar plassen. Voor wie baardmannetjes wil zien, is dit een ware hotspot! Het riet is op veel plekken niet heel hoog. Vanaf de wandelpaden die je dwars door het gebied voeren, kom je altijd wel een paar baardmannetjes tegen. Heb je pech, dan blijven ze dicht bij de grond, heb je geluk dan beland je zomaar in een groepje foeragerende baardmannetjes die zich niet veel van je aantrekken.

Waar rietvelden zijn en ondiep water, daar zijn natuurlijk meer rietvogels dan alleen baardmannetjes. Vogels kijken in de Rietputten levert meer waarnemingen op. Afhankelijk van het seizoen natuurlijk. Ik schrijf dit artikel in de winter, vlak na een bezoek aan de Rietputten. Waargenomen vogels zijn baardmannetje, waterral, meerkoet, pimpelmees, koperwiek, sperwer, kuifeend, aalscholver, zwarte kraai, rietgors, winterkoninkje, roodborst, tjiftjaf, putter, groenling en watersnip. Veel watersnippen zelfs. Zo vloog er voortdurend een zwerm watersnippen over de Rietputten. En aangezien ik een van de eerste wandelaars was, joeg ik hier en daar ook een watersnip op uit het moeras die zich prompt bij de zwerm voegde.

In het voorjaar wemelt het er natuurlijk ook van zangvogels als blauwborst, kleine karekiet, bosrietzanger en rietzanger. Volgens de website van Natuurmonumenten leven er in de Rietputten ook roerdompen. Ach, wat zou ik die graag eens voor de lens krijgen!

Vanuit de Rietputten loop je zo een moerasbos in. Hier staan oude wilgen, de meeste zijn zo oud en verweerd dat ze al aangetast zijn door paddenstoelen. Het moerasbos is het hele jaar door het leefgebied van talloze zangvogels.

Vogels kijken in de Rietputten betekent grote kans op bijzondere ontmoetingen. Ben je in de buurt, of woon je in de omgeving van Rotterdam, ga er dan zeker een keer heen.

Praktische informatie

Je bereikt de Rietputten via de Maassluissedijk 201 te Vlaardingen. Dit is een dijk, je ziet de Rietputten aan je linker- of rechterhand (afhankelijk van de rijrichting).

Parkeer je auto op de parkeerplaats op de parkeerplaats in de richting van Vlaardingen.

Onverharde wandelpaden voeren je dwars door de Rietputten. De paden zijn begroeid met gras, maar zijn in natte perioden behoorlijk modderig met hier en daar een aardige plas. Laarzen zijn dan echt noodzakelijk wil je droge voeten houden.

Op een paar plekken in het gebied staan bankjes. Aan de rand van het wandelpad bij de ingang van het gebied staat een klein vogelkijkscherm dat uitzicht biedt op een plas. Je staat hier met beide voeten in het water.

Aan de ene kant van het gebied stroomt de Waterweg, aan de andere kant loopt de spoorlijn. Realiseer je dat dit beslist geen stiltegebied is. Je bevindt je in de Europoort! Allerlei soorten verkeer, op de grond en in de lucht, produceren herrie. En dan komen de geluiden van omliggende bedrijven er ook nog bij. Je zou kunnen zeggen dat de Rietputten een van de weinige pareltjes zijn in dit gebied dat door zware industrie en transport wordt gedomineerd. Alle reden dus om de Rietputten te beschermen tegen de bedreiging die is ontstaan door de aanleg van een verkeerstunnel. De mens leeft niet alleen van verkeer alleen!

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!