Vogels kijken in de Rhoonse Grienden

De Rhoonse Grienden liggen zoals de naam al doet vermoeden bij Rhoon. Dit natuurgebied ligt buitendijks, aan de Oude Maas waar nog sprake is van getijdewerking. Dat is best bijzonder. Zelfs in Europa vind je niet meer zoveel zoetwatergebieden waar de getijdewerking nog ‘springlevend is’. Op de grens van land en water is altijd wel iets te zien. In dit artikel laat ik je zien welke soorten je kunt tegenkomen als je gaat vogels kijken in de Rhoonse Grienden.

Vogels kijken in de Rhoonse Grienden

In griendbossen kun je een grote variatie aan vogels zien. In het voorjaar maak je kans op zangvogels als koekoek, appelvink, gekraagde roodstaart, cetti’s zanger, winterkoning, fitis, tjiftjaf, staartmees, rietzanger, kleine karekiet, rietgors, winterkoning, zanglijster, roodborst, grasmus, zwartkop en tuinfluiter. In omliggende weilanden hoor en zie je de veldleeuwerik, gele kwikstaart, kneu en tijdens de trekperioden de tapuit. Grote bonte specht en groene specht komen ook in het griendbos voor.

Op de open stukken met water en slik maak je kans op watervogels als smient, krakeend, slobeend, grauwe gans, knobbelzwaan, grote zilverreiger, lepelaar, fuut, kluut, regenwulp, oeverloper, kleine plevier, wulp, witgat, tureluur, soms een kleine strandloper, groenpootruiter en ook meeuwen als kleine mantelmeeuw, kokmeeuw, zilvermeeuw en zwartkopmeeuw.

In het muizenrijke gebied rond het griendbos zie je tal van roofvogels. Mijn hoogtepunt in de Rhoonse Grienden was de juveniele roodpootvalk die er in 2022 gedurende een paar weken verbleef en de nodige muizen ving. Torenvalk, buizerd en bruine kiekendief jagen ook in het gebied en de naastgelegen Zegenpolder die natuurvriendelijk wordt ingericht. Sperwer en havik jagen in het bos en boven de rivier maak je tijdens de trekperioden ook kans op de visarend.

Wie gaat vogels kijken in de Rhoonse Grienden maakt ook kans op een prachtig zoogdier: de bever die zijn burcht ook in dit gebied heeft gebouwd.

Praktische informatie over vogels kijken in de Rhoonse Grienden

Je bereikt de Rhoonse Grienden door te navigeren naar de Albrandwaardsedijk 192, Rhoon (coördinaten: 51°50’44.0″N 4°25’19.8″E). Parkeer je auto op de parkeerplaats langs het Oude Maaspad en wandel langs de jachthaven het griendbos in.

Wandel zeker over het Oude Maaspad terug en sla een blik over de Zegenpolder aan de andere kant van de dijk. In deze polder wordt akkernatuur aangelegd om de biodiversiteit een boost te geven. Hier valt vaak ook het nodige te zien.

De paden in de Rhoonse Grienden zijn deel verhard, deel niet verhard. Goede wandelschoenen volstaan. In natte weken natuurlijk waterdicht.

Klik op waarneming.nl om de actuele waarnemingen te zien in de Rhoonse Grienden.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?