kleine zwanen oostmoer sjaak huijer

Vogels kijken in de Oostmoer

De Oostmoer is een verscholen natuurgebiedje op Goeree-Overflakkee. Ik weet niet eens zeker of dit de officiële naam is van het gebied dat ook door hondenuitlaters wordt bezocht. Ondanks de aanwezigheid van honden kun je er aardige waarnemingen doen. Gaan we op Goeree-Overflakkee vogels kijken, dan rijden we meestal even langs de Oostmoer.

Vogels die wij er hebben gezien zijn soorten als dodaars, lepelaar, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, kleine zwaan, slobeend, wintertaling, zomertaling, krakeend, slobeend, witgatje, zwarte ruiter, goudplevier, kleine plevier, bosruiter, kluut, tureluur, grutto, watersnip  en roofvogels als blauwe kiekendief, smelleken, buizerd, sperwer en héél soms, een zeearend. Voor de laatste moet je een lucky moment hebben. Boven het rietveld vliegt volgens vriend Sjaak soms een roerdomp en in het water tussen het riet leeft de waterral. In het riet broeden kleine karekiet, blauwborst en rietgors. Een steltloper die er wel is gezien, maar niet door mij, is de Temmincks strandloper.

Zomaar een natuurgebiedje midden in de polder waar vooral intensieve landbouw wordt bedreven. Akkerbouw vooral, want Goeree-Overflakkee is het land van zware klei die massa’s aardappelen, suikerbieten en spruiten voorbrengt. Hier een filmpje van de kleine zwanen op en rond het vogeleiland in de plas. De opnames zijn gemaakt door Sjaak Huijer:

Praktische informatie

Om de Oostmoer te bereiken type je in je navigatiesysteem in: Watergatseweg, Stad aan het Haringvliet. 

De Oostmoer is teven een hondenuitlaatgebied. Je snapt welke soorten van overlast dat met zich mee kan brengen. Gelukkig trekken de meeste vogels op het eiland zich niet veel aan van de viervoeters.

Wil je de vogels op het eilandje fotograferen, wandel dan het gebied in. Gedraag je rustig. Je komt verrassend dichtbij.

Aan het einde van de zomer en het begin van het najaar worden soms omliggende akkers behandeld tegen aaltjes. De akkers worden daarbij onder water gezet. Het ondiepe water werkt als een magneet voor steltlopers en sterns. Altijd even blijven kijken dus.

Wil je het vogeleiland vanaf de weg bekijken, neem dan liefst een telescoop mee. 

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)