Vogels kijken in de Nieuwe Driemanspolder

Tussen Zoetermeer en Leidschendam werd een gebied aangelegd om overtollig water op te vangen: de Nieuwe Driemanspolder, bestaande uit twee delen: Noord en Zuid. In dit gebied worden wateropvang, recreatie en natuur gecombineerd. Ook vogelaars komen ruimschoots aan hun trekken in de Nieuwe Driemanspolder en dus is dit een aanwinst in mijn overzicht van vogelgebieden in Zuid-Holland. Dodaars en geoorde fuut broeden er. En tijdens de trekperioden duiken er allerlei watervogels op. In dit artikel ontdek je wat je kunt zien als je gaat vogels kijken in de Nieuwe Driemanspolder. Ik sluit dit artikel af met praktische informatie.

Vogels kijken in de Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder bestaat dus uit twee delen. Elk van deze delen bevat een paar interessante delen voor vogelaars. De scheidslijn tussen noord en zuid is trouwens een brede dijk, meer niet. Ten zuiden van de dijk vind je een heel interessant plasdrasgebied. Hier vallen modderige eilandjes en oevers droog en daar foerageren allerlei steltlopers op. Zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, watersnip, bonte strandloper, kleine strandloper, kleine plevier, bontbekplevier, kemphaan, kievit, grutto, wulp, witgatje en oeverloper om maar eens wat soorten te noemen. In het voorjaar ‘krijg’ je er ook de tureluur en kluut bij. Grote zilverreiger, kleine zilverreiger, blauwe reiger en lepelaar zijn de grote steltlopers die je er kunt zien (afhankelijk van het seizoen uiteraard). Dodaars, geoorde fuut en ‘gewone’ fuut broeden er. En dan is de Nieuwe Driemanspolder ook nog eens bijzonder rijk aan eenden. Zomertaling, wintertaling, krakeend, wilde eend, kuifeend, tafeleend, smient en slobeend kun je als vaste gasten beschouwen. Wat zangvogels betreft noem ik het paapje, de tapuit, roodborsttapuit, gele kwikstaart, veldleeuwerik, kneu en rietgors. De bruine kiekendief jaagt soms boven het gebied, evenals de buizerd, visarend en torenvalk. Er schijnen in de schuurtjes rondom het gebied wel eens steenuiltjes te worden gezien, maar ik zou niet weten waar je die zoeken moet. Ook worden er in het gebied patrijzen gezien en in de winter kleine zwanen.

Ook in het noordelijke deel bevindt zich een plasdrasgebied. Dat bevindt zich in de noordwesthoek waar ook een vogelkijkscherm staat. Vanwege het zonlicht is deze locatie het meest interessant vanaf halverwege de middag.

Tijdens de najaarstrek kunnen er heel onverwachte waarnemingen worden gedaan in de Nieuwe Driemanspolder. Toen ik het gebied bezocht op een zaterdagmiddag eind september filmde ik er het porseleinhoen waarvan je hieronder het filmpje kunt bekijken:

Praktische informatie over vogels kijken in de Nieuwe Driemanspolder

Om het plasdrasgebied in de Nieuwe Driemanspolder te bezoeken, kun je de auto navigeren naar de Voorweg, Zoetermeer (52°04’14.3″N 4°26’29.6″E). Hier bevindt zich een parkeerplaats. Het plasdrasgebied in de Nieuwe Driemanspolder bereik je via de Wilsveen. Eerlijk gezegd wist ik hier geen parkeerplaats vinden, maar die moet er wel zijn.

Heb je fietsdragers, dan adviseer ik je om de fiets mee te nemen. Een rondje rond het gebied is ca. 6 kilometer. Op de fiets is dat prima te doen. De beschrijving van mijn vogelwandeling door de Nieuwe Driemanspolder vind je hier.

Door de Nieuwe Driemandspolder zijn paden aangelegd die zijn verhard met grof grind. Normale wandelschoenen volstaan dus. Sommige paden zijn verboden voor honden (hoewel ik van insiders hoorde dat sommige hondenbezitters zich helaas niets van die beperkingen aantrekken).

De vogels zitten soms op heel korte afstand van het wandelpad. Omdat het gebied ook een recreatiefunctie heeft, zijn veel vogels tamelijk gewend aan mensen. Zolang je je rustig gedraagt en niet het uiterste van de vogels vraagt, kun je ze prima bekijken en fotograferen.

De Nieuwe Driemanspolder verdient het hele jaar rond een bezoek. Woon je in (de omgeving van) Zoetermeer of Leidschendam, dan raad ik je aan om regelmatig vogels te gaan kijken in dit fraaie gebied.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?