Vogels kijken in de Lepelaarsplassen

Ten zuiden van de Oostvaardersplassen ligt een ander befaamd natuurgebied waar je fantastisch kunt vogels kijken: de Lepelaarsplassen. Moerassen, rietvelden, natte bossen en graslanden wisselen elkaar af. Door het natuurgebied ligt een goed onderhouden netwerk van wandel- en fietspaden. In het gebied zijn in de loop van de tijd meer dan 300 vogelsoorten gezien. Het ‘kleine broertje’ van de Oostvaardersplassen is daarmee dus een regelrechte hotspot voor vogelliefhebbers.

Vogels kijken in de Lepelaarsplassen

Tijdens ons bezoek aan de Lepelaarsplassen was de eerste soort die wij zagen de blauwe kiekendief. Een mannetje zeilde langs de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum De Trekvogel. Op weg naar vogelkijkhut De Lepelaar kwamen we soorten tegen als ijsvogel, staartmees, matkop, winterkoning, cetti’s zanger, koolmees, pimpelmees, buizerd en blauwe reiger. Vanuit de hut zagen we wilde zwaan, kleine zwaan en aalscholver. Langs het wandelpad lieten een paar waterrallen zich horen. Een grote zaagbek zwom in de vaart langs de parkeerplaats. Drie witgatjes vlogen over. Datum van bezoek: 23 december 2020.

Ook in de rest van het jaar kun je hier heerlijk vogels kijken. Wil je zangvogels leren herkennen aan hun geluid, ga dan in het voorjaar vogels kijken in de Lepelaarsplassen. Matkop, winterkoning, cetti’s zanger, fitis, tjiftjaf, zwartkop, braamsluiper, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, koekoek, zanglijster, merel, roodborst, heggenmus, nachtegaal, rietzanger, kleine karekiet, blauwborst, rietgors, wielewaal, staartmees, vink, putter, groenling, appelvink en goudvink. Tijdens de trekperioden maak je in de drassige delen kans op steltlopers als tureluur, groenpootruiter, kemphaan en bosruiter. Grote zilverreiger en blauwe reiger mag ik niet vergeten te noemen. Wil je roofvogels zien, denk dan aan soorten als torenvalk, buizerd, sperwer, havik en natuurlijk de zeearend.

Praktische informatie over vogels kijken in de Lepelaarsplassen

Een goede uitvalsbasis om te gaan vogels kijken in de Lepelaarsplassen is het parkeerterrein aan het eind van de Trekvogelweg, Almere. Je wandelt over het Trekvogelpad naar vogelkijkhut De Lepelaar.

Een andere uitvalsbasis is bezoekerscentrum De Trekvogel, Oostvaardersdiep 16, Almere. Ook dit centrum ligt aan het netwerk van fiets- en wandelpaden.

Voor de locaties van vogelkijkhutten, schermen en uitkijkpunten verwijs ik naar vogelkijkhut.nl. Even inzoomen op het overzichtskaartje en alle interessante locaties komen in beeld. Klik op de symbooltjes en je krijgt praktische informatie.

De Lepelaarsplassen zijn een weids gebied. De vogelkijkhutten en schermen zijn prima gesitueerd, maar met al nadeel dat de watervogels nog al eens op behoorlijke afstand van de hutten zitten. Een goede verrekijker en liefst een telescoop zijn in dit gebied zeer handig. Overigens stonden tijdens mijn bezoek aan de vogelkijkhut De Lepelaar een paar vogelaars luidkeels te confereren. Niet handig wanneer je de vogels dichtbij de hut wilt hebben.

De wandelpaden door het gebied zijn prima toegankelijk. Goede, comfortabele wandelschoenen zijn altijd aan te bevelen, ook hier.

Zoek je een vakantiehuisje op Flevoland, in de buurt van de Oostvaardersplassen? Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur of op een rustige plek?
Bekijk dan het aanbod op Natuurhuisje.nl.