Vogels kijken in de Krammersche Slikken

De Krammersche Slikken zijn een prachtig natuurgebied op de noordoever van het Krammer-Volkerak. Het ligt buitendijks tussen de dorpen Ooltgensplaat en Oude-Tonge. De Krammmersche Slikken zijn restanten van de kwelders die na het voltooien van de Deltawerken werden afgesloten van getijdewater. Dit gebied was voor de afsluiting zout, maar is erna in rap tempo verzoet. Na jaren van problemen met ernstige blauwalg in de zomer, lijkt het water van het Krammer-Volkerak inmiddels meer in evenwicht. De prachtige slikken trekken massa’s vogels aan. Je kunt dan ook heerlijk vogels kijken in de Krammersche Slikken.

De Krammersche Slikken zou je kunnen omschrijven als een soort van toendragebied. Er groeien nauwelijks struiken en bomen. Het is plat, buitendijks gebied, begroeid met gras en mos. Een heerlijk gebied dus om vogels te zien als grauwe gans, kolgans, brandgans, goudplevier, kievit, wulp, bonte strandloper, bokje, watersnip en tureluur. Ongeveer honderd meter voor de oever zijn stenen dammen aangelegd om afkalving van de slikgebieden te voorkomen. Op het ondiepe water tussen slikken en dammen wemelt het van de watervogels. Wilde zwaan, bergeend, aalscholver, slobeend, pijlstaart, krakeend, wintertaling en allerlei andere soorten eenden dobberen op het water. Net achter de dammen overwintert de laatste jaren een aantal ijsduikers die soms tot diep in mei (ze zijn dan al bijna geheel in zomerkleed) te zien zijn. In de winter zijn de Krammersche Slikken het jachtgebied van roofvogels als torenvalk, sperwer, havik, buizerd en slechtvalk. De absolute topper is natuurlijk de zeearend die soms met meerdere tegelijk in het gebied verblijven. Ik heb er op een middag zelfs drie gezien! Speur de strekdammen en de oevers met een telescoop af. De Krammersche Slikken zijn in de winter een van de beste gebieden om zeearenden te zien.

Praktische informatie over vogels kijken in de Krammersche Slikken

De Krammersche Slikken zijn niet toegankelijk voor vogelaars. Je kunt het gebied overzien vanaf de buitendijk. Over deze dijk is een fietspad aangelegd. In de winter is dit fietspad afgesloten om de vogels niet te verstoren.

Mooie uitkijkpunten over het gebied liggen aan het eind van de Lodewijksweg / Achthuizen en de Lodewijkseweg / Oude-Tonge en Veerdijk/Weerweg bij Ooltgensplaat.

Omdat het gebied niet toegankelijk is, overzie je het vanaf de dijk. De afstanden zijn behoorlijk, dus neem op zijn minst een goede verrekijker mee, maar liever nog een telescoop.

Ben je op zoek naar meer interessante vogelgebieden in deze regio, bekijk dan mijn overzicht van de mooiste vogelgebieden in Zuid-Holland.

Natuurhuisjes op Goeree-Overflakkee

jako van gorsel met verrekijker

Met name op de Kop van Goeree-Overflakkee vind je heel veel interessante vogelgebieden. Bijvoorbeeld in en rond het gezellige toeristische Ouddorp. Vanuit Ouddorp bereik je natuurlijk ook snel en eenvoudig de vogelgebieden in Zeeland. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje gelegen op een rustige locatie, bekijk dan het overzicht van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl eens. Je vindt er vakantiehuisjes in de duinen, in de buurt van het historische stadje Goedereede, op de rest van Goeree-Overflakkee en nog veel meer.