Vogels kijken in de Hogerwaardpolder
De Hogerwaardpolder ligt ten zuiden van het Markiezaatsmeer en ten oosten van de Kreekkraksluizen. De grens tussen de provincies Zeeland en Noord-Brabant loopt precies door het gebied. Nu Stichting Brabants Landschap beheerder is van de polder, zijn grote delen van de voormalige landbouwpolder omgezet in nieuwe natuur. Gedempte kreken zijn weer open gegraven. In de plassen, weilanden en kreken zie je soms duizenden steltlopers, eenden en ganzen. Ook zoogdieren als vos, ree en haas leven in het gebied. Vogels kijken in de Hogerwaardpolder kan prima vanuit de auto. Er loopt immers een verharde polderweg door het gebied. Ook op de fiets en te voet kun je de Hogerwaardpolder doorkruisen.

In de Hogerwaardpolder overwinteren talloze vogels. Kleine zwaan, indische gans, kolgans, brandgans, slechtvalk, blauwe kiekendief, bonte strandloper, kanoet, zilverplevier en grote zilverreiger foerageren in het gebied. Wulpen zie je soms in enorme groepen door de weilanden scharrelen. In het voorjaar maak je er kans op bosrietzanger, patrijs, tapuit, grasmus, zomertaling, lepelaar, gele kwikstaart, veldleeuwerik en roodborsttapuit. groenpootruiter, oeverloper, kemphaan, regenwulp, kleine strandloper en bosruiter. Sommige van deze soorten kun je natuurlijk het hele jaar door zien.

Vogels kijken In de Hogerwaardpolder kan ook vanuit vogelkijkhut De Traan. Deze bijzondere hut is verstopt in een vlietberg. Omdat hij twee meter boven het maaiveld ligt, kun je vanuit deze hut het omliggende gebied vanuit een bijzonder perspectief bekijken.

Praktische informatie

Je bereikt de Hogerwaardpolder via de A58. Neem de afslag N289. Kom je vanuit Zeeland toets dan als eindbestemming in je TomTom in: Hogerwaardweg, Rilland. Kom je vanuit Brabant, toets dan in: Hogerwaardpolder, Woensdrecht.

De Hogerwaardpolder is een ideale tussenstop tijdens een vogeltocht op de grens van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Start bijvoorbeeld in de bossen bij Bergen op Zoom. Bezoek daarna het Markiezaat. Via de Hogerwaardpolder rij je naar de Oesterdam. De gevarieerde landschappen leveren je ook gevarieerde vogelsoorten op.

Handige fietskaart

Wil je de Hogerwaardpolder en omstreken op de fiets verkennen, dan is dit een ontzettend handig hulpmiddel:

de sterkste fietskaart van de regio brabantKoop dit boek

 

 

 

Dit deel in de serie De sterkste fietskaart van de regio voert je onder andere door de regio West-Brabant. De fietskaart is onverwoestbaar en vederlicht, zeer compleet en biedt bovendien nuttige informatie.

Tips van visdief
anwb vogelgids van europa
alle vogels van europa
hans dorrestijns volkomen vogelgids
reisvogels trekvogels
steltlopers van europa