Vogels kijken in de Gorzen op Oostflakkee

Vogels kijken op Oostflakkee kan niet zonder een bezoek aan de gorzen aan de oevers van het Haringvliet. Het Ezelsgors, de Bommelse Gorzen en de Stadse Gorzen zijn heerlijke gebieden om uit te waaien én om vogels te kijken! In de tijd dat het Haringvliet nog zilt was, waren de gorzen kwelders. Wil je weten hoe kwelders er oorspronkelijk hebben uitgezien, dan moet je naar de Oosterschelde of naar het Waddengebied. De gorzen van nu zijn drassige weilanden waar nog altijd watergeulen doorheen slingeren. Ideaal gebied voor ganzen, eenden en steltlopers. En voor vogelaars ook ideaal, want vanaf de dijk heb je over de drie genoemde gorzen een schitterend uitzicht. Wil je rekening houden met het zonlicht, bezoek de gorzen dan vanaf het middaguur. De gorzen liggen namelijk ten noorden van Overflakkee en vanaf ongeveer 12.00 uur heb je er de zon in je rug.

Voor alle gorzen, dus Ezelsgors, de Bommelse Gorzen en Stadse Gorzen geldt dat er in najaar en winter grote groepen brandganzen, eenden en meerkoeten overwinteren. Wintertaling, slobeend, pijlstaart en krakeend zie je er geheid. In het drassige weiland maak je ook altijd kans op steltlopers als watersnip, wulp, scholekster, tureluur, groenpootruiter, zwarte ruiter en kemphaan. Aalscholvers drogen hun vleugels in het gras. Grote groepen meerkoeten dobberen op het water of foerageren in de weilanden. Soms zie je reetjes in de struiken. Buizerds zweven boven de graslanden. De meest spectaculaire waarneming die je er kunt doen is evenwel de zeearend. Al dat waterwild, daar is de ‘vliegende deur’ dol op. Hij wordt regelmatig gezien boven de gorzen (evenals boven de Hellegatsplaten, dat befaamde natuurgebied aan de oostkant van Goeree-Overflakkee).

Nu je hier toch bent stop je ook even bij het pittoreske haventje van Den Bommel. Meestal zie je er alleen meerkoeten en kokmeeuwen, maar als je geluk hebt doorkruist een middelste zaagbek, grote zaagbek, fuut of dodaars de haven. Ik zet mijn auto altijd vlak bij het water en schuil achter de autodeur met mijn camera op statief vlak naast me. Als je even zo zit, komen de vogels steeds dichterbij.

Bereikbaarheid

Voor alle gorzen geldt dat je vanaf de dijken schitterend uitzicht hebt.

Voor het Ezelsgors, toets in je TomTom in: Buitendijk, Den Bommel.
Voor de Bommelse Gorzen, toets in je TomTom in: Kade, Den Bommel.
Voor de Stadse Gorzen, toets in je TomTom in: Zeedijk, Stad aan het Haringvliet.

De Bommelse Gorzen en Stadse Gorzen kun je prima vanaf de dijk kunt overzien. Ook een ideale tussenstop dus voor mensen die minder goed ter been zijn.

Vogelkijkhut
Ten oosten van het Ezelsgors staat vogelkijkhut Adolfsgat. Vanuit deze vogelkijkhut heb je uitzicht over het Haringvliet. Grote zilverreiger, ijsvogel, fuut en waterral bevinden zich pal onder je. In voorjaar en zomer nestelen kleine karekiet en bosrietzanger en tal van andere zangvogels in de brede rietkragen, het struikgewas en bomen op de oever. Wil je vanuit de vogelkijkhut het Ezelsgors bekijken, neem dan een telescoop mee.

Omdat wandelen door de gorzen niet is toegestaan, volstaan goede wandelschoenen.

Ga je vogels kijken op Goeree-Overflakkee, maak dan zeker een tussenstop bij de gorzen!

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?