Vogels kijken in de Europoort en op de Maasvlakte

Kun je vogels kijken in de Europoort en op de Maasvlakte? Dat desolate gebied vol zware industrie? Het antwoord op deze vraag is ronduit ja. De Europoort en Maasvlakte zijn zelfs uitstekende gebieden om vogels te kijken. Op sommige plaatsen heb je nauwelijks in de gaten dat je vlakbij zware industrie, diepe havens en een wirwar aan wegen bent. Op deze pagina beschrijf ik de beste plekken om in de Europoort en op de Maasvlakte vogels te kijken.

Realiseer je trouwens dat je ook tussen de bedrijven verrassende waarnemingen kunt doen. Zo zag ik tijdens het vissen aan het Beerkanaal eens een slechtvalk met jong op een van de olieterminals zitten. Wat met name de Tweede Maasvlakte zo interessant maakt zijn de zeevogels die je in najaar en winter ziet én de trekvogels die op hun lange tocht soms letterlijk amechtig neerploffen op de Maasvlakte. Zowel tijdens de voorjaar- als de najaarstrek is de Maasvlakte een locatie waar je verrassende waarnemingen kunt doen.

Helaas, de bouwwoede heeft de Maasvlakte in haar greep!

Hoewel de hieronder beschreven locaties nog altijd goede plaatsen zijn om de najaarstrek te volgen, moet je je realiseren dat er de Maasvlakte druk wordt gebouwd. Een terrein dat gisteren nog toegankelijk was, of een goed vogelgebied, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Mijn advies is om niet ‘zomaar’ af te reizen, maar om je bezoek goed voor te bereiden. Kijk bijvoorbeeld op waarneming.nl welke soorten er worden gezien. De bouwwoede heeft mijn liefde voor de Maasvlakte een ernstige slag toegebracht. Je leest het in dit artikel.

Vogelvallei

De Vogelvallei is een relatief nieuw stukje natuur op de Maasvlakte. Het Havenbedrijf heeft dit stukje land omgetoverd tot natuurgebied. Eilandjes, water, slikranden en kale stukken zand trekken steltlopers, watervogels en allerlei zangvogels aan. Langs de Prinses Máximaweg is een vogelkijkscherm geplaatst. De beste tijd om dit vogelkijkscherm te bezoeken is de ochtend, want dan heb je de zon min of meer in je rug. In de middag heb je de zon pal in je gezicht. Tegenlicht dus.

Slikken van Voorne

De Slikken van Voorne liggen ten zuiden van de Maasvlakte. Het is een wadden- annex duingebied waar je een keur aan vogelsoorten tegenkomt. In de bossen en struiken wemelt het van de zangvogels. Zangvogels als zwartkop, roodborst, kneu, putter, baardmannetje, winterkoning, cetti’s zanger en grote bonte specht broeden er in het voorjaar. De meest spannende tijd is echter de najaarstrek. Dan kun je in het struweel verrassende ontdekkingen doen. Natuurlijk de genoemde soorten. Maar wat denk je van grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, goudvink, keep, draaihals en toevalstreffers als ortolaan en sperwergrasmus. Deze rijkdom trekt veel roofvogels aan. Sperwer, havik en buizerd zie je normaal gesproken altijd. Vaak van dichtbij, laag over het wandelpad vliegend. Tijdens de najaarstrek vliegt ook de wespendief over. De Slikken van Voorne grenzen aan het Meer van Oostvoorne, dit is een hotspot om kleine zilverreiger, fuut, kuifduiker, zeekoet en ijsvogel te zien. Langs het fietspad over de Brielse Gatdam kun je vanachter een vogelkijkscherm het op het Meer van Oostvoorne naar deze soorten speuren. Dit is echt een aanrader, achter de dammetjes kun je hier vanaf eind augustus zeekoeten zien zwemmen.

De Slikken van Voorne staan ook bekend om hun geweldige rijkdom aan wadvogels. Die liggen aan de Noordzeekant van de Brielse Gatdam. Hier ligt de Westplaat. Het water is er ondiep en dus vallen bij eb grote delen van het slik droog. Daarnaast liggen er aardige stukken kwelders. Dat trekt duizenden steltlopers aan. Drieteenstrandloper, tureluur, wulp, regenwulp, rosse grutto, bontbekplevier en scholekster zie je hier normaal gesproken altijd en vaak in grote zwermen. Begin van de herfst zie je op het wad ook groepjes lepelaars foerageren. In de winter verblijven er vaak kleine zwanen in het gebied. Speur op het strand ook naar tapuit en strandleeuwerik.

De Westplaat is tijdens de najaarstrek (augustus tot en met oktober) een van de beste gebieden om de visarend te zien. Speur de palen in het water af. Met een beetje geluk zie je op elke paal een visarend zitten.

Langs de Westplaat loopt een heerlijk vogelpad. Aan weerszijden is dit pad begroeid met vuurdoorn en hoge bomen. In de ‘tunnel’ onder de hoge bomen vliegen roofvogels als buizerd, havik en sperwer vaak tientallen meters voor je uit alvorens in het struweel te verdwijnen. Halverwege staat een vogelkijkscherm dat een weids uitzicht biedt over de Westplaat. Speciale aandacht hier voor het vennetje pal voor het scherm. In het riet leeft de waterral. Je ziet hem niet, maar hoort hem wel.

Aan het einde van het vogelpad ligt de Bonte Piet. Eens stond op dit fenomenale uitkijkpunt een vogelkijkhut waarvan nu alleen iets dat lijkt op een lage schutting resteert. Silhouetten boven een lage schutting en bovendien vaak zonlicht tegen (vogels hebben dus zonlicht mee), je raadt het al: weinig tot geen vogels. Hoe een fraai uitkijkpunt om zeep geholpen kan worden… Waarom is hier geen vogelkijkscherm met kijkgaten neergezet?

Slufter

Het Slufterstand is het aloude strand van Maasvlakte I. Aan het begin van het Slufterstrand staat hoop op het duin een fraaie vogelkijkhut die een weids uitzicht biedt over strand en slikgebieden. Je kijkt hier ook uit op een zandplaat vlak voor de kust. Als er geen surfers zijn liggen er op deze zandplaat regelmatig grote groepen zeehonden.

Oostvoornse Meer

Het Oostvoornse Meer ligt formeel niet op de Maasvlakte, maar formaliteiten mogen we af en toe best negeren. Het Oostvoornse Meer is een uniek natuurgebied waar je het hele jaar door uitstekend kunt vogels kijken. Uitgebreide informatie over vogels kijken op en rond het Oostvoornse Meer vind je hier.

Parkeerterrein strand Maasvlakte II

De nieuwe stranden van Maasvlakte II zijn nog niet echt in tel bij de wadvogels. Het opgespoten zand is nog voedselarm en bovendien zorgen badgasten en wandelaars voor de nodige onrust. Soms zie je langs de vloedlijn een paar scholeksters of drieteenstrandlopers. Wil je bijzondere vogels zien, dan moet je in de duinen zijn. Ook het braakliggende terrein tegenover de parkeerplaats blijkt een hotspot te zijn om zeldzame vogels te zien. In de duinen maak je gedurende de trekperiode kans op soorten als velduil, duinpieper en tapuit. Wandel eens een keer onder de voet van het duin aan de kant van het strand. Met een beetje geluk zie je een aantal velduilen ziet opvliegen. Op het braakliggende terrein tegenover de parkeerplaats is het altijd een verrassing welke soorten je ziet. Er zijn daar vogels gemeld als ortolaan, hop en arendbuizerd.

Tegenover het parkeerterrein, aan de landzijde, strekt zich een enorm braakliggend terrein uit. Hier maak je tijdens de najaarstrek kans op morinelplevier, tapuit, havik en andere bijzondere doortrekkers. Een telescoop heb je hier absoluut nodig, want de afstanden zijn groot.

Zeetrektelpost Maasvlakte II

Op het duin van Maasvlakte II bevindt zich ook een zeetrektelpost. Dit is een hotspot om zeevogels te zien. Grote, middelste en kleine jager, zeekoet, jan-van-gent, roodkeelduiker en parelduiker worden hier gezien tijdens najaar en winter. Een goede verrekijker of liever nog: een telescoop zijn hier noodzakelijk. Wil je weten welke vogels er recent zijn gezien, klik dan hier.

Brandweerkazerne en de MOT

De Maasvlakte biedt een aantal specifieke plekken om vogels te kijken. De brandweerkazerne is er één van. Rij in de richting van Slag Maasmond om bij de brandweerkazerne te komen. Hier strijken tijdens de najaarstrek grote groepen zangvogels neer. Bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger, fitis, tjiftjaf, roodborsttapuit, sneeuwgors, goudhaantje, vuurgoudhaantje, paapje, tapuit en allerlei andere soorten zangvogels rusten hier uit of zoeken naar voedsel. Hetzelfde geldt voor de struiken tegenover de Maasvlakte Olie Terminal vlak na Slag Maasmond. Ook hier wemelt het van de zangvogels. Echt, tijdens de voorjaar- en najaarstrek kun je prima vogels kijken op de Maasvlakte en maak je op de hele Maasvlakte kans op zeldzame gasten als ortolaan, grauwe klauwier, draaihals en vele andere soorten. Uitkammen dat gebied en let speciaal op de hekken rond de bedrijven. Tapuit, kneu, gekraagde roodstaart, paapje, witte kwikstaart, fitis, ze rusten allemaal graag uit op en in zo’n hek. Helaas is een groot deel van de weg tegenover de MOT inmiddels afgesloten. Zelfs aan de zeekant staat een hek. Nu ja, een kort stukje om uit te kammen dus. Dat maakt je niet helemaal kansloos. In oktober 2017 is hier zelfs een Daurische klauwier waargenomen.

Draai ook altijd even een rondje langs de zeezijde op Slag Maasmond. Je maakt hier goede kans op zeevogels als aalscholver, kuifaalscholver en jan-van-gent. Op de dijk bij de blokkendam, de monding van de Maasvlakte, heb je het mooiste uitzicht. Een heel enkele keer is hier zelfs een bultrug gespot. Vaal stormvogeltje, meerdere soorten jagers, dwergmeeuw en andere soorten zeevogels kunnen hier ‘zomaar’ langs komen. Zeker wanneer de wind, liefst stormachtig, uit het noordwesten staat. Op de vuurtoren zit vaak een slechtvalk.

Missouriweg

Op verschillende vogelblogs las ik ook over berichten over de Missouriweg. Hier bevindt je je te midden van de industriële bedrijven. De struiken langs deze weg staan bekend om de zangvogels die na een lange trektocht vermoeid neerstrijken om op adem te komen. Ook hier kans op zeldzame soorten!

Antarticaweg

Het Yangtzekanaal is een van de diepste havens van de Europoort. Het ligt feitelijk tegenover het terrein waar brandweerkazerne en MOT zich bevinden. De Antarticaweg voert je langs de Yangtzehaven. Rechts van deze weg staat een kilometers lang hekwerk. Dit hekwerk is geliefd onder zangvogels die tijdens de trekperiode(n) op de Maasvlakte terecht komen. Tapuit, paapje, gekraagde roodstaart, witte kwikstaart en kneu zie je hier tijdens de doortrek vrijwel zeker.

Landtong bij Rozenburg

Op de Landtong bij Rozenburg bevindt zich een natuurgebied waar je heerlijk kunt wandelen. Aan de ene kant stroomt de Waterweg, aan de andere kant meren zeeschepen aan in de havens van het Calandkanaal. Ik ga er vaak vissen en heb er vogels gezien als groene specht, kneu, zwartkop, roodborst, fitis, tjiftjaf, sperwer, buizerd. Jaarlijks broeden er honderden oeverzwaluwen in de speciale wand die voor hen is afgegraven. De kolonie bevindt zich rechts van de Noordzeeweg, vlak na het grote parkeerterrein met de groene en rode boeien.

De Europoort en Maasvlakte zijn een prima plek om tijdens de najaarstrek zang- en zeevogels te kijken. Wadvogels kun je er het hele jaar door zien.

Praktische informatie over vogels kijken op de Maasvlakte e.o.

Doe tijdens of na een regenachtige periode waterdicht schoeisel aan wanneer je vogels wilt kijken in de Slikken van Voorne. Hetzelfde geldt voor vogels kijken op de stranden van Maasvlakte II.

Neem een verrekijker mee. Een telescoop is vrijwel noodzakelijk als je de zee wilt afspeuren op zeevogels.

Let op het getij. De beste tijd om op de Slikken van Voorne wadvogels te kijken is 1 tot 2 uur voor hoogwater tot een uur na hoog water. De vogels worden door het opkomende water naar de oevers gedreven. Voor zangvogels zijn de vroege uren het beste tijdstip. Tijdens de wandeling kijk je voor uit op het zuiden tot zuid-westen. Dat betekent dat je in de middag tegen de zon in kijkt. De ochtend is dus het beste deel van de dag om hier vogels te kijken, je hebt het licht dan zo ongeveer ‘mee’. Voor avontuurlijk ingestelde kinderen is het een erg leuk gebied: boomklimmen, ravotten, verstoppertje spelen is er allemaal mogelijk. Zijn ze het natuurgebied beu dan kun heb je nog een andere troef in handen: het nieuwe strand op de Maasvlakte.

Je kunt prima fietsen en mountainbiken langs de Slikken van Voorne. Op de stranden van Maasvlakte kun je ook (kite)surften, zwemmen, kayakken, fossielen zoeken, wandelen en vissen. Er worden soms grote zeebaarzen gevangen vanaf het strand.

Eten & drinken

Langs de Noordoever Oostvoornse Meer bevindt zich strandpaviljoen ‘De stormvogel’. Je kunt hier lunchen en dineren. Je hebt een mooi uitzicht over het Meer van Oostvoorne.

Bij Slag Maasmond (rij de N15 helemaal uit) bevindt zich cafetaria Het balkon van Europa. Hier heb je een heel mooi uitzicht over de ingang van de Europoort. Alle containerschepen, ook de grootste, die vanuit zee de Europoort binnen willen varen, komen hier langs. Regelmatig zwemmen hier zeehonden.

Route & parkeren

Komend vanuit Rotterdam: rij A15 uit, op N15 afslag richting Oostvoorne (N218), 1e afslag rechts (Noordoever Oostvoornse Meer, dit is de parallelweg langs de N15). Waar de N15 rechts afslaat richting Maasvlakte 2 linksaf. Dit is een doodlopende weg die uitkomt op een parkeerterrein aan het Oostvoornse Meer.

Komend vanaf Voorne-Putten: volg N218. Rechtsaf Noordoever Oostvoornse Meer (de parallegweg langs de A15). Zie verder hierboven.

Let verder op

De fossielen op de stranden van Maasvlakte 2. De pas aangelegde stranden van Maasvlakte 2 zijn een eldorado voor fossielenjagers. Ik heb er zelf vaak naar fossielen gezocht en heb best bijzondere vondsten gedaan: het gehoorbeen van een neushoorn of wisent, mammoetkiezen, neushoornkies en een wervel van een spitssnuifdolfijn. Wil je weten welke fossielen zijn gevonden? Kijk dan op de website Oervondstchecker. Deze website presenteert de vondsten op de stranden van de Maasvlakte. Erg interessant!

Vakantiehuisjes bij Oostvoorne

jako van gorsel met verrekijker

De omgeving van Oostvoorne is geliefd onder toeristen. Je vindt er prachtige stranden, maar vooral prachtige natuur. Voorns Duin is wel het meest uitgestrekte natuurgebied in de duinen langs de kust. Ook de oevers rond het Oostvoorns Meer zijn ontzettend interessant voor vogelaars. Voor wandelaars en fietsers is dit deel van Zuid-Holland ideaal. Brielle is een historisch stadje dat je natuurlijk zeker bezocht moet hebben. Wil je eens een weekend of weekje doorbrengen in deze omgeving, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)