Vogels kijken in de Donkse Laagten

Natuurgebied de Donkse Laagten is een schitterend natuurgebied in het hart van de Alblasserwaard. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen. En vogels kijken kun je er ieder seizoen, maar voorjaar en winter vind ik de beste perioden. De Donkse Laagten is een gebied dat in twee delen, Kortenbroek en Langenbroek, wordt gescheiden door een eeuwenoude boezem. Het gebied kenmerkt zich door landschappelijke en cultuurhistorische aspecten, als molens, boerderijen, houtkaden, een eendenkooi en natuurlijk De Donk, een bebouwd zandduin. Door en om het gebied ligt een wandelroute die je kilometers lang door het gebied voert. Geef je de voorkeur aan varen, dan kan dat ook. Laat je kano of roeiboot bij een van de parkeerplaatsen te water en varen maar!

Verrekijkers voor elke natuurliefhebber

Op CameraNu.nl vind je een groot assortiment verrekijkers. Voor de beginnende en de gevorderde vogelaar, voor kinderen, wandelaars, fietsers, vakantiegangers, etc.

De Donkse Laagten is een zeer waardevol poldergebied waar weidevogels, ganzen en zeldzame blauwgraslanden voorkomen. Vanwege de hoge aantallen overwinterende ganzen en het voorkomen van blauwgraslanden is het gebied zelfs aangewezen als Natura 2000 gebied. Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard meldt maandelijks zeldzame waarnemingen in het gebied zoals de velduil, zeearend, morinelplevier en grauwe kiekendief. In de loop van de jaren heb ik er de volgende vogels waargenomen: zomertaling, wintertaling, slobeend, krakeend, blauwe reiger, purperreiger, grote zilverreiger, ooievaar, lepelaar, rietzanger, kemphaan, tureluur, grutto, watersnip, kievit, bosruiter, groenpootruiter, kleine plevier, witgatje, regenwulp, wulp, ooievaar, fuut, kuifeend, meerkoet, smient, kolgans, grauwe gans, brandgans, roodhalsgans, kleine karekiet, rietzanger, blauwborst, rietgors, groenling, putter, ringmus, fitis, tjiftjaf, witte kwikstaart, gele kwikstaart, zwarte kraai, torenvalk, smient, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, buizerd, torenvalk, rode wouw en zeker nog een paar soorten die ik ben vergeten.

Hoogtepunt van het jaar: terugkeer van de grutto’s

Het hoogtepunt van het jaar vind ik wel de terugkeer van de grutto’s in het voorjaar. In de loop van maart hoor en zie je ze weer in de weilanden. Vaak staan ze op een paaltje op de uitkijk. Hoe vroeger in de morgen, hoe beter je ze kunt bekijken. Met de grutto’s keren ook weidevogels als veldleeuwerik, kievit en tureluur terug om er te broeden. Het aardige is dat een aantal landbouwers in de omgeving meewerken aan een weidevogelvriendelijk beheer van hun weilanden. Komt er een buizerd, bruine kiekendief of zwarte kraai over dan zullen de grutto’s en andere weidevogels deze rovers op spectaculaire wijze proberen te verjagen. Soms lukt dat, soms ook niet…

Een impressie van mijn waarnemingen dit voorjaar zie je in de video hieronder.

Praktische informatie over vogels kijken in de Donkse Laagten

Natuurgebied de Donkse Laagten kun je van alle kanten bekijken. Ik noem de volgende punten:

De Zijdeweg, een doodlopend zijweggetje van de N481. Dit is het startpunt van de wandelroute door de Donkse Laagten. Je kunt zowel ten zuiden als ten noorden van de boezem wandelen. Je kijkt uit over de weilanden en treft er vogels als purperreiger, rietzanger, blauwborst, regenwulp, grutto, kemphaan, kolgans, wintertaling en zomertaling. Vergeet trouwens niet om bij het startpunt stil te staan bij de struiken. Hier wemelt het van de zangvogels.

De Donkseweg, een doodlopende weg met aan het eind ‘De Donk’.  Dit is feitelijk de andere kant van het natuurgebied, ook hier bevindt zich het startpunt van wandelroutes. Speciaal voor wie wil vogels kijken in de Donkse Laagten heb ik de Vogelwandeling Alblasserwaard uitgestippeld.

De Geerweg, een zijweg van de N481. Langs de hele Geerweg kun je vanuit de auto de Donkse Laagten bekijken. Ideaal dus voor minder validen.

Route & parkeren

Het is eigenlijk heel simpel: stel de TomTom in op een van de hierboven genoemde weggetjes en je komt automatisch uit bij het natuurgebied.

Weekendje weg in de Alblasserwaard

Rij je eenmaal in de richting van Kinderdijk met zijn molens en moerassen of naar de Zouweboezem bij Ameide, dan begrijp je waarom deze streek in de ogen van veel mensen tot de mooiste streken van Zuid-Holland behoren. Je bevindt zich één van de laagveengebieden van ons land en hoewel veel weilanden intensief worden bewerkt, vind je hier toch natuurgebieden van formaat. Trek erop uit op de fiets of maak een lange vogelwandeling door één van de natuurgebieden. Ontdek mijn tips voor een weekendje weg in de Alblasserwaard.

Vakantiehuisjes in de buurt van de Donkse Laagten (en Kinderdijk)

jako van gorsel met verrekijker

De Donkse Laagten ligt in het hart van de Alblasserwaard, in de buurt van de dorpen Bleskensgraaf en Streefkerk. Je bent hier natuurlijk ook in de buurt van Kinderdijk met zijn wereldberoemde molengebied waar je trouwens ook heel goed vogels kunt kijken, hoewel veel vogels zich daar slechts op grote afstand laten zien. Zoek je een vakantieverblijf in deze regio, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op Natuurhuisje eens. Je verblijft vaak op heel rustige plaatsen, soms zelfs midden in de natuur!

Vakantiehuis midden in de natuur

Op Natuurhuisje.nl vind je vakantiehuisjes midden in de natuur, in Nederland en ver daarbuiten. Je geniet van de stilte en vooral: van de natuur!