Vogels kijken in de Bossenwaard bij IJsselstein

De Bossenwaard is een ideale locatie om tussen de middag of tijdens een rit over de snelweg even vogels te kijken. Verlaat bij Nieuwegein-Zuid de snelweg en draai naar de rivier. Met uitzicht op de brug over de A2 kun je even vogels kijken in de Bossenwaard. Wandel rond de plas of kijk met de verrekijker uit over de oevers van de rivier. Hier valt soms een leuke waarneming te doen.

Vakantiehuis midden in de natuur

Op Natuurhuisje.nl vind je vakantiehuisjes midden in de natuur, in Nederland en ver daarbuiten. Je geniet van de stilte en vooral: van de natuur!

Vogels kijken in de Bossenwaard bij IJsselstein

Het was half maart toen ik de Bossenwaard bezocht. Ik zag er een groepje grutto’s staan die daar duidelijk stonden aan te sterken van de reis uit het zuiden en met het oog op de aanstaande broedseizoen. Op de vogelplas dreven veel eenden: smient, bergeend, krakeend, kuifeend, wilde eend, wintertaling, meerkoeten en een enkele fuut. Op de oever voor de brug zag ik grote groepen meeuwen: kokmeeuw, stormmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en een enkele zwartkopmeeuw. Buizerds vlogen miauwend over, een tureluur liep mee op met de grutto’s. Aalscholvers lieten hun vleugels drogen in het gras. Grauwe gans en brandgans foerageerden in de Bossenwaard.

Andere vogels die je er kunt zijn steltlopers als kievit, kluut, scholekster, bonte strandloper, bontbekplevier, kleine plevier, oeverloper en groenpootruiter. In april en mei kun je er zangvogels horen en zien als de grasmus, bosrietzanger, kneu, rietgors en gele kwikstaart. Waadvogels als blauwe reiger en lepelaar foerageren in het water. Naast bovengenoemde eendensoorten maak je in de winter ook kans op de grote zaagbek.

De Bossenwaard is een stuk uiteraard. In het rivierengebied maak je dus ook altijd kans op de geelpootmeeuw en Pontische meeuw, typische meeuwensoorten voor de rivieren. Soms jaagt een slechtvalk vanaf de brug of vliegt een blauwe kiekendief door het gebied. En tijdens de trekperioden maak je kans op zeldzaamheden. Zo werd in mei 2020 een reuzenstern gezien in de Bossenwaard.

De Bossenwaard is een klein natuurgebiedje. Een wandeling om de plas telt nog geen twee kilometers. En op de achtergrond is de snelweg altijd te horen. Maar dat vind ik dan ook wel de charme van dit gebied. Hier gaan snelwegen de land en te water en natuur op een merkwaardige wijze samen op.

Praktische informatie over vogels kijken in de Bossenwaard

Je bereikt de Bossenwaard door te navigeren naar de Lekdijk, IJsselstein. Dan kom je in het deel van de Bossenwaard ten westen van de A2. Dit deel loopt over in een deel ten oosten van de A2 dat je bereikt door te navigeren naar de Lekboulevard te Nieuwegein.

De paden door de Bossenwaard zijn onverhard, maar doordat ze verhoogd zijn goed begaanbaar. Een stel lekker zittende wandelschoenen volstaan onder normale omstandigheden. Maar let op: dit is rivierengebied. Is de waterstand in de rivier de Lek hoog, dan kunnen grote delen van het natuurgebied onder water staan en niet toegankelijk zijn.

Vanaf de Lekdijk en de Lekboulevard kun je de Bossenwaard natuurlijk ook prima overzien. Hou wel rekening met andere verkeersdeelnemers. Heel comfortabel sta je niet op die dijk. Ben je te voet, dan kun je nog het beste even naar beneden lopen en halverwege de dijk gaan zitten.

Ben je op zoek naar een ander interessant vogelgebied, bekijk dan mijn overzicht van vogelgebieden in Utrecht.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Utrecht?

Mijn tips voor natuurbeleving

Zo beleef je de natuur nog intenser!

(héél véél keuze, in nagenoeg heel Europa!)

(voor elk budget de drie beste opties)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)