Vogels kijken in Alblasserdam

Alblasserdam, het dorp langs de rivier de Noord aan de ene kant en met uitzicht op de wereldberoemde molens van Kinderdijk aan de andere kant. En daar achter de uitgestrekte weilanden met hier en daar een eendenkooi en een pluk riet. In dit artikel laat ik je zien waar je het beste kunt vogels kijken bij Alblasserdam. Gebieden in en om Alblasserdam en ook iets verder weg, want te voet, op de fiets of in de auto zijn ook deze gebieden redelijk snel bereikbaar.

Vogels kijken bij Alblasserdam

Ga ik vogels kijken in Alblasserdam, dan denk ik allereerst aan de gebieden binnen de bebouwde kom. De volgende gebieden zou ik als vogelaar dan zeker bezoeken:

 • Park Huis te Kinderdijk. Dit park is een restant van een landgoed. Struweel, bomen en zelfs een weiland wisselen elkaar af. Er lopen wat sloten doorheen. Een interessant park waar je verrassend leuke ontdekkingen kunt doen. Goudvink, boomklever, ijsvogel, grote bonte specht, groene specht en staartmees vind ik best leuke soorten voor binnen de bebouwde kom. Natuurlijk zie je er ook wat gewonere soorten als boomkruiper, vink, koolmees, pimpelmees en heggenmus. In september en oktober geniet je er van de vele paddenstoelen die er groeien.
 • Het rietlandje bij de Vinkenpolderweg. Tegenover de voetbalvelden ligt een klein rietlandje. Hier filmde ik een sperwer, waterrallen en een koperwiek. Ik hoorde er de ijsvogel die vanuit het riet in de Alblas jaagt. Een interessant punt om even vogels te kijken, maar hou rekening met het drukke verkeer.
 • Weliswaar net buiten de bebouwde kom, maar ik reken het toch tot binnen de bebouwde kom: het Alblasserbos bij Kortland. Hier maak je kans op tal van zangvogels. In de lente zingen hier de zwartkop, fitis, tjiftjaf, merel, zanglijster en winterkoning uit volle borst. Waar bomen zijn gerooid schieten struiken op en daar vind je bosrietzanger en grasmus. In de weilanden rondom maak je in voorjaar en zomer kans op purperreiger en ooievaar.
 • Begraafplaats De oude toren. Woon je in Alblasserdam, dan zou ik hier in de schemering eens voorbij wandelen. Wie weet hoor je de bosuil wel roepen.

Vogels kijken bij Alblasserdam buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom is er ook heel wat te beleven voor vogelaars. Ik beveel de volgende vogelgebieden aan:

 • Molengebied Kinderdijk. Dit Natura 2000 gebied is in het voorjaar een paradijs voor moerasvogels. Hier bevindt zich een grote kolonie purperreigers. Vanuit het riet hoor je snor, kleine karekiet, rietzanger en blauwborst zingen. Soms cirkelt een ooievaar boven de molens. De torenvalk rust uit op de wieken. En een kolonie zwarte sterns zorgt voor levendigheid. Op het water kijk je uit naar fuut, meerkoet, krakeend, grauwe gans en knobbelzwaan. Er moeten in nabijgelegen weilanden wel grutto’s broeden, want elk jaar hoor ik in het voorjaar hier grutto’s roepen in de lucht.
 • Het plasdrasgebied naast de eendenkooi bij Oud-Alblas. Fiets je vanuit molengebied Kinderdijk in de richting van Streefkerk (het fietspad langs de Groote – of Achterwaterschap), dan passeer je de eendenkooi te herkennen aan het elzenbos. Even ervoor ligt een plasdrasgebied waar je in het voorjaar allerlei weidevogels kunt zien. Denk aan grutto, tureluur, kievit, watersnip en soms zelfs een steltkluut. De koekoek zoekt er naar nesten van zangvogels. Buizerd, torenvalk en soms een slechtvalk jagen boven de weilanden.
 • Fiets je het fietspad uit, dan kom je in de Donkse Laagten. Dit blauwgrasland is een restant van de weilanden van weleer. Grutto, kievit, tureluur, kluut en kleine plevier broeden in dit gebied. De purperreiger jaagt er. Soms vliegt een roerdomp over. Blauwborst, sprinkhaanrietzanger, rietzanger en kleine karekiet zingen in het riet. Groenling, cetti’s zanger, tjiftjaf, winterkoning, en rietgors in het struweel. In de winter verblijven hier enorme groepen kolganzen en brandganzen. Grote zilverreigers jagen in de weilanden. En in het plasdrasgebied langs de Geerweg kun je ook verrassende waarnemingen doen, maar neem daarvoor wel een telescoop mee.
 • Polder Sliedrecht. Net buiten Wijngaarden, in de weilanden, overwintert elk jaar een groep toendrarietganzen. De enige groep hier in de wijde omtrek. Langs de N214 overwintert ten noorden van ditzelfde dorp vrijwel elk jaar een groep kleine zwanen, hoewel de groep wel elk jaar kleiner wordt.
 • Polder Nieuwland bij Papendrecht. Dit is werkelijk een schaamlap, een postzegeltje natuur dat moet camoufleren welke kaalslag hier heeft plaats gevonden. Tot overmaat van ramp vooral in gebruik door honden en hun bezitters. Maar niettemin interessant voor vogels vanwege de blauwborst, grasmus, kleine karekiet, rietzanger, bosrietzanger, oeverzwaluw en dodaars die hier broeden. De ijsvogel jaagt in het gebied, evenals de visdief.
 • Nog verder weg, maar echt één van mijn favoriete gebieden, zeker in het voorjaar, is de Zouweboezem bij Meerkerk. Tussen maart en juni geniet je hier werkelijk van een schitterend vogelkoor van snor, sprinkhaanrietzanger, tjiftjaf, fitis, cetti’s zanger, rietzanger, kleine karekiet, blauwborst, kneu, heggenmus, winterkoning, koekoek, nachtegaal en vele andere vogels. En heb je het geluk, dan hoor je ook de roerdomp. De kolonie zwarte sterns is hier goed te bekijken en bij de molen kijk je uit naar de kolonie purperreigers. In Polder Achthoven broeden grutto’s en andere weidevogels. En langs de Zouwedijk bevindt zich een eendenkooi met een goede vogelkijkhut van waaruit je soms de ijsvogel kunt zien.

Over de brug

We wenden de steven en steken de rivier de Noord over. Bij Ridderkerk liggen twee natuurgebieden die ik regelmatig bezoek:

 • De Crezéepolder. Deze voormalige landbouwpolder is teruggegeven aan de rivier. Het is een van de weinige zoetwatergebieden waar nog getijdewerking is. Je kunt hier een mooie wandeling maken en ziet dan, afhankelijk van het seizoen, soorten als tureluur, kluut, grutto, kleine plevier, lepelaar, ijsvogel, rietgors, blauwborst, wintertaling, slobeend, gele kwikstaart, blauwe reiger en soms zelfs de zeearend.
 • Het Ridderkerkse Gors. Dit gebied ligt pal naast de Crezéepolder. Een van de weinige rivierbossen in de omgeving en helaas te klein. Sperwer, buizerd, torenvalk, groene specht, bosrietzanger, zwartkop, gekraagde roodstaart, staartmees en matkop behoren tot de leukste soorten die ik er zag.
 • De Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht. Dit vogeleiland is alleen tussen maart en oktober bereikbaar via een gratis pontje. Ook hier vallen de uitgestrekte slikgebieden twee maal per dag droog. Je maakt hier kans op talloze steltlopers, eenden en meeuwen. Soms een bijzondere soort, zoals bijvoorbeeld de Pontische meeuw of kleine burgemeester.

Ik hoop dat ik je een beetje op weg heb geholpen bij het vogels kijken in Alblasserdam. Veel plezier in de natuur!

Op zoek naar een vakantiehuisje in Zuid-Holland?

Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek? 

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!