Vogels kijken in de Hondsbroekse Pleij

Weer een klein juweeltje in het oosten van het land: de Hondsbroekse Pleij.  Dit voormalige uiteraard ligt bij Westervoort precies op de de plaats waar de IJssel de Nederrijn verlaat. Dit is rivierenland pur sang. Steltlopers, ganzen, eenden en zangvogels zie je hier. En het leuke is: er lopen wegen en dijken die je het kijken heel prettig maken. Vogels kijken in de Hondsbroekse Pleij, welke vogels zie je dan?

Ik begin met de steltlopers en andere waadvogels. Lepelaar, grote zilverreiger en kleine zilverreiger foerageren er in de plassen. Bonte strandloper, oeverloper, witgatje, bosruiter, groenpootruiter, tureluur, zwarte ruiter, kluut, scholekster, kleine plevier, bontbekplevier, kievit, grutto en wulp zijn steltlopers die je door het jaar heen kunt zien. Op de website van de Vogelwerkgroep Arnhem lees ik dat er in de loop van de jaren ook zeldzame soorten als zilverplevier, temmincks strandloper, kleine strandloper en breedbekstrandloper zijn gezien. Wulpen kun je er in de winter trouwens in grote groepen van tientallen en soms zelfs honderden exemplaren zien. En dan de eenden. Wintertaling, zomertaling, slobeend, smient, bergeend, tafeleend, kuifeend en grote zaagbek in de winter. De dodaars mag ook wel genoemd worden. Kolgans, brandgans en grauwe ganzen zie je er in behoorlijke aantallen in de winter. Een mooie soort vind ik de patrijs die hier nog rond scharrelt.

En moesten we het ook nog over de meeuwen hebben. Die vermeld ik eerlijk gezegd niet vaak. Een kokmeeuw, zilvermeeuw of kleine mantelmeeuw zie je al snel in ons land. Maar hier, in de Hondsbroekse Pleij, wordt soms een andere soort gezien. Een dwergmeeuw bijvoorbeeld, een pontische meeuw en recent zelfs een kleine burgemeester. En in dit verband ook het visdiefje.

En dan de zangvogels. Afhankelijk van het seizoen maak je kans op veldleeuwerik, graspieper, tapuit, rietgors, roek, oeverzwaluw, kneu, ringmus, gele kwikstaart en grasmus.

Op deze gevarieerde mix aan vogels komen ook roofvogels af. Slechtvalk, torenvalk, boomvalk, sperwer en buizerd kun je hier zien jagen.

Tot slot. In het rivierenlandschap kun je niet om deze vogel heen: de aalscholver. Deze zwarte rakker zie je in de Hondsbroekse Pleij. Jagend of zich zelf droog wapperend in de wind.

Vogels kijken in de Hondsbroekse Pleij is ook genieten van het oerhollandse rivierenlandschap.

Praktische informatie

Om de Hondsbroekse Pleij te bereiken voer je in je TomTom in: Veerdam, Westervoort. Aan het eind, bij de rivier, ligt de IJsseldijk. En achter de IJsseldijk ligt de Hondsbroekse Pleij. Je kunt ook via Google je route bepalen.

In de Hondsbroekse Pleij kun je heerlijk wandelen.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!