Vogels kijken in de Holwerterwestpolder

De Holwerterwestpolder is een kweldergebied in het hoge noorden van ons land. In Friesland wel te verstaan, bij Holwerd, naast de pier waar de pont naar Ameland vertrekt. Dit gebied was sterk verruigd en was in de loop van de tijd dus minder interessant geworden voor broedvogels als scholekster, tureluur en bergeend. Nu wordt de ruige begroeiing tegengegaan en zijn slenken en geulen aangepast waardoor het gebied weer geschikt is voor wadvogels. Het hele jaar door kun je er genieten van de wadvogels. In het voorjaar van de broedvogels, in de zomer van de eerste gasten uit het noorden. Ook in najaar en winter valt er veel moois te zien in dit gebied. Dus, ben je op weg naar Ameland en is de pont voor je neus vertrokken? Geen nood, pak je verrekijker of telescoop en speur naar de vogels van het wad.

Het natuurherstel heeft niet alleen voor vogels een puik gebied opgeleverd, ook vogelaars komen er aan hun trekken. Want het gebied is voor hen toegankelijker gemaakt. Je kunt de wadvogels van dichtbij bekijken. Voor elke vogelaar een aangename verpozing. Je maakt er kans op vogels als kluut, scholekster, kanoet, paarse strandloper (op en rond de pier), wulp, bonte strandloper, rotgans, ijsgors, velduil, kleine strandloper, oeverpieper, sneeuwgors, frater, slechtvalk, ruigpootbuizerd en blauwe kiekendief. Sla in de wintermaanden ook altijd een blik over het water. Er kan zomaar een roodkeelduiker, parelduiker, zwarte zee-eend, middelste zaagbek, eider, kleine alk, kuifduiker of dwergmeeuw voorbij vliegen. Er worden zelfs zeldzame soorten waargenomen als middelste jager, grote jager en witbuikrotgans. En ik las op internet dat soms ook de lepelaar, ooievaar, kleine zilverreiger en grote zilverreiger in de ondiepe wateren jagen. Tijdens de najaars- en voorjaarstrek kun je er bij hoog water ook grote groepen steltlopers zien. Rosse grutto’s bijvoorbeeld. Eind september 2016 zat er een groep van maar liefst duizend rosse grutto’s. Ik zeg je: dat is imposant hoor.

Ga er zeker ook met kinderen kijken. Op het wad ligt soms een zeehondje te rusten. Dat zou wel een heel goed begin zijn van de vakantie!

Praktische informatie

Bij de Holwerterwestpolder is een bankje geplaatst en een informatiebord. Je hebt vanaf de parkeerplaats een prachtig uitzicht over het gebied.

Er is bij de Holwerterwestpolder een wandelroute uitgestippeld die je door het buitendijkse kweldergebied voert. Ik verzeker je: een kweldergebied is een van de meest bijzondere gebieden om te ervaren. De uitgestrektheid, de bijzondere flora en fauna, de heerlijke zilte lucht en altijd die frisse wind. Via deze interactieve kaart ontdek je de wandelroute en ontdek je alle interessante vogelgebieden in de Waddenzee. Héél handig. Trek wel de juiste kleding en waterdicht schoeisel aan. In de winter kan het er ronduit guur zijn. En bij hoog water is een kweldergebied vaak drassig en vooral: zout. En zout water is niet goed voor leren schoenen.

In Holwerd is een restaurant op de veerdam. Ook in de wachtruimte van het havenkantoor kun je koffie en snacks kopen. Deze informatie vond ik op de website van de veerdienst.

Vogels kijken in de Holwerterwestpolder: gewoon doen als je in Friesland bent. En dan meteen ook een paar andere vogelgebieden meepakken!

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)