Vogels kijken in het Hegewiersterfjild

In het noorden van Nederland, ten zuiden van Harlingen, ligt een drassig weidegebied dat steeds interessanter wordt voor vogelaars. Natuurmonumenten heeft er nieuwe landerijen aangekocht en die worden allemaal ingericht voor weidevogels en visdiefjes. Elke jaar worden nieuwe soorten gezien. Vandaar in dit artikel: wat zie je als je gaat vogels kijken in het Hegewiersterfjild?

Denk je aan weilanden, dan denk je allereerst aan weidevogels. En dat klopt. Tureluur, grutto, scholekster, kievit, zomertaling en veldleeuwerik zijn allemaal present. Maar er valt veel meer te zien in het Hegewiersterfjild! Een van de beste perioden om het gebied te bezoeken zijn de maanden april en mei. Doortrekkers strijken er kortstondig neer en broedvogels blijven er iets langere tijd. En ondertussen maak je zelfs nog kans op wintergasten! Wat denk je van: krooneend, kleine plevier, bontbekplevier, kluut, soms een steltkluut, groenpootruiter, zwarte ruiter, zilverplevier, goudplevier, regenwulp, wulp, kemphaan, bosruiter, oeverloper, kleine strandloper, temmincks strandloper, bonte strandloper, zwarte stern, soms een witwangstern en dwergmeeuw? Ook zangvogels zie je er. Tapuit, gele kwikstaart, blauwborst, baardmannetje, rietzanger, kleine karekiet, rietgors, graspieper en koekoek. Soms wordt er zelfs een grote karekiet gezien in het  Hegewiersterfjild. En dan moeten we het nog hebben over de groepen lepelaars die er foerageren en rusten. En in het gebied bevindt zich een kolonie visdiefjes. Dat er zoveel zoutminnende soorten in het Hegewiersterfjild voorkomen, heeft alles te maken met het zoute kwelwater dat het gebied in sijpelt. Dat betekent ook dat je er een typisch zoutminnende vegetatie aantreft. Mooi dat Natuurmonumenten het gebied nog geschikter maakt voor deze flora en fauna. Het Hegewiersterfjild lijkt sterk op de karrenvelden die je in Zeeland aantreft.

In de winterperiode kun je er grote groepen ganzen zien. Kolgans, grauwe gans, brandgans en rotgans. Smient, pijlstaart, slobeend, kuifeend, krakeend, tafeleend, wintertaling, topper, en bergeend verblijven in het gebied. Dodaars en nonnetje overwinteren in de slootjes en plassen. En soms jaagt een slechtvalk in het Hegewiersterfjild. In dat geval is er even sprake van paniek.

Kijk in de zomermaanden ook eens omlaag, op zoek naar dagvlinders als icarusblauwtje, hooibeestje en argusvlinder.

Vogels kijken in het Hegewiersterfjild is een belevenis voor wie houdt van vogels van kust en weide. Een mooie locatie om in Friesland vogels te kijken.

Praktische informatie

Het Hegewiersterfjild bereik je door in je TomTom in te toetsen: Harlingerweg 42, Kimswerd.

Aan de rand van het Hegewiersterfjild kun je vanuit een vogelkijkhut het gebied overzien. De hut is gebouwd in de vorm van een omgekeerde boot en is bereikbaar via een verhard pad.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)