Vogels kijken in het Dwingelderveld

Ondanks dat Nederland een van de dichtstbevolkte landen ter wereld is, vind je in ons land toch nog unieke natuurgebieden. Het Dwingelderveld bijvoorbeeld is het grootste aaneengesloten natte heidegebied in West-Europa. In het bezoekerscentrum van het Dwingelderveld krijg je informatie op maat. Welke wandelroutes je bijvoorbeeld kunt kiezen. Vogels kijken in het Dwingelderveld levert door het bijzondere biotoop een gevarieerde mix aan soorten op. Van waterminnende soorten tot vogels van bos en heide.

Vogels kijken in het Dwingelderveld, welke vogels zie je dan? Laten we maar eens beginnen met de vogels van het water. Geoorde fuut en dodaars broeden in de vennen. Twee prachtige futen die je hier bij elkaar kunt zien. Lepelaars foerageren in de plassen, evenals ooievaars. Steltlopers die je er kunt zijn witgatje, tureluur, bosruiter, groenpootruiter, kleine plevier, watersnip, wulp, scholekster en kievit. Soms wordt een waterral gezien, maar de kans dat je hem hoort gillen is groter. Langs de oevers maak je kans op blauwborst, bosrietzanger en rietgors. Verder is het een en al bosvogel wat je tegenkomt op het Dwingelderveld. Nachtzwaluw, grauwe klauwier, zwarte specht, kleine bonte specht, grote bonte specht, groene specht, geelgors, boompieper, wielewaal, koekoek, raaf, fluiter, boomkruiper, boomleeuwerik, kuifmees, staartmees, matkop, vuurgoudhaantje, zwarte mees, boomklever, bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, appelvink, goudvink, kruisbek,  Op de halfopen delen maak je kans op paapje en roodborsttapuit. Een zeldzame soort is de zomertortel. Hij komt nog voor op het Dwingelderveld.

Roofvogels kom je er ook tegen. Van havik, sperwer, wespendief, buizerd, bruine kiekendief en boomvalk. Af en toe waagt de zeearend zich in het gebied. Evenals de slangenarend en de rode wouw. De bosuil laat zich in het najaar horen zodra de schemering invalt.

In de winterperiode kun je een aantal van bovengenoemde soorten ook zien. De zwarte specht bijvoorbeeld, en de houtsnip. Speciale gast is de klapekster die in het Dwingelderveld overwintert. Kijk bij een oostenwind ook af en toe omhoog, want dan maak je kans op overvliegende kraanvogels.

Je kunt in de zomer ook prima dagvlinders kijken in het Dwingelderveld. Natuurlijk zie je vooral de meer algemene soorten. Maar heb je geluk dan zie je een grote weerschijnvlinder. Of een heideblauwtje, eikenpage of een groentje. Ga je vroeg uit de veren, dan maak je op het Dwingelderveld ook kans op een zoogdier als ree, vos op rode eekhoorn.

Ga lekker een keer een weekendje het Dwingelderveld op. Te voet, te fiets, het levert mooie natuurervaringen op.

Praktische informatie

Een goed startpunt voor je tochten over het Dwingelderveld is het bezoekerscentrum aan de Benderse 22, Ruinen. Op de website van Natuurmonumenten kun je fiets- en wandelroutes downloaden.

Ben je op zoek naar een vakantiehuisje in de provincie Drenthe? Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur?
Bekijk dan het aanbod op Natuurhuisje.nl.