Vogels kijken in het Dommeldal
De Dommel is een riviertje dat nog op een ouderwetse manier door het Brabantse land meandert. Hooilandjes, akkers, weilanden, heggen, bossen en heide vormt het stroomgebied van dit riviertje. Je kunt natuurlijk heerlijk vogels kijken langs de Dommel, maar alleen al er te wandelen of te fietsen brengt je helemaal tot rust. Je bent hier trouwens diep in het Brabantse land, onder de rook van Valkenswaard.

Vogels kijken in het Dommeldal, wat levert je dat op? Nou, dat kan veel zijn, want er broeden maar liefst 50 soorten in het gebied. Vogels die typerend zijn voor een riviertje als de Dommel: ijsvogel, grote gele kwikstaart, blauwborst, waterral, rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger en sprinkhaanrietzanger. In de bossen broedt de kleine bonte specht. De koekoek zoekt er naar pleegouders voor zijn jongen. De boomvalk jaagt er op libellen en zangvogels. Soms duikt een wespendief of zwarte wouw op. En in het struweel wemelt het van de zangvogels als tuinfluiter, zwartkop, roodborsttapuit, grasmus, bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart en geelgors. Zelfs de kwartel komt er nog voor. In de poelen in het gebied broedt de dodaars. Nu ja, het is een bonte verzameling soorten die je er kunt zien.

Praktische informatie

Een goed startpunt voor een wandeling (ca. 6 kilometer) is bij Café-Camping De Volmolen, Volmolen 1, Waalre-Riethoven.

Ontdek meer mooie vogelgebieden in de provincie Noord-Brabant: klik hier voor een overzicht.

 

Tips van visdief
alle vogels van europa
Zakgids Vogels van Nederland en België er
vogels kijken in de extremadura
anwb vogelgids van europa