Vogels kijken in het Dommeldal

De Dommel is een riviertje dat nog op een ouderwetse manier door het Brabantse land meandert. Hooilandjes, akkers, weilanden, heggen, bossen en heide vormt het stroomgebied van dit riviertje. Je kunt natuurlijk heerlijk vogels kijken langs de Dommel, maar alleen al er te wandelen of te fietsen brengt je helemaal tot rust. Je bent hier trouwens diep in het Brabantse land, onder de rook van Valkenswaard.

Vogels kijken in het Dommeldal

Vogels kijken in het Dommeldal, wat levert je dat op? Nou, dat kan veel zijn, want er broeden maar liefst 50 soorten in het gebied. Vogels die typerend zijn voor een riviertje als de Dommel: ijsvogel, grote gele kwikstaart, blauwborst, waterral, rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger en sprinkhaanrietzanger. In de bossen broedt de kleine bonte specht. De koekoek zoekt er naar pleegouders voor zijn jongen. De boomvalk jaagt er op libellen en zangvogels. Soms duikt een wespendief of zwarte wouw op. En in het struweel wemelt het van de zangvogels als tuinfluiter, zwartkop, roodborsttapuit, grasmus, bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart en geelgors. Zelfs de kwartel komt er nog voor. In de poelen in het gebied broedt de dodaars. Nu ja, het is een bonte verzameling soorten die je er kunt zien.

Insecten kijken in het Dommeldal

Water en natuur, daar gedijen ook insecten. Het zijn die insecten die ook de veel van de hierboven genoemde vogels aantrekken. Opvallende insectensoorten die je langs de Dommel kunt zien zijn dagvlinders als de kleine ijsvogelvlinder, eikenpage en de grote weerschijnvlinder. Vroeg in het voorjaar zie je er ook oranjetipjes rond vliegen.

Werkelijk indrukwekkend zijn de vele libellensoorten die je op en rond de rivier ziet vliegen. Natuurlijk de weidebeekjuffer in de eerste plaats. Dat vind ik een heel mooie soort, evenals de bosbeekjuffer. Ook de keizerlibel vliegt er rond, één van de grootste libellensoorten die ons land rijk is, zo niet de grootste. Blauwe breedscheenjuffer, bruine korenbout, bloedrode heidelibel, azuurwaterjuffer en de gewone oeverlibel. Alleen voor de libellen zou je deze wandeling maken.

Praktische informatie over vogels kijken in het Dommeldal

Een goed startpunt voor een wandeling (ca. 6 kilometer) is bij Café-Camping De Volmolen, Volmolen 1, Waalre-Riethoven.

Ben je op zoek naar wandelroutes langs en door het Dommeldal, raadpleeg dan de website van Natuurmonumenten.

Horecagelegenheden zijn in het Brabantse land nergens ver weg. Na afloop van je wandeling door het Dommeldal kun je bijvoorbeeld neerstrijken op één van de vele terrasjes in Valkenswaard.

Ontdek meer mooie vogelgebieden in de provincie Noord-Brabant: klik hier voor een overzicht.

Vakantiehuisjes in de provincie Noord-Brabant

jako van gorsel met verrekijker

De provincie Noord-Brabant leent zich uitstekend voor een weekendje uit of een weekje weg. Op veel plaatsen wordt veel meer aandacht aan de natuur besteed dan in het nabije verleden. Gelukkig ontdekt men ook in het Brabantse land dat mooie natuur ook betekent: inkomsten uit toerisme. Ben je op zoek naar een vakantiehuisje op een rustig locatie, vaak midden in het bos, bekijk dan het aanbod op natuurhuisje. Je kunt natuurlijk ook een geschikt hotel of appartement zoeken op Booking.com.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Noord-Brabant?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?    

Verwelkom nieuw leven in jouw tuin dit broedseizoen!