Vogels kijken in het Boetelerveld
In de buurt van de Sallandse Heuvelrug ligt het Boetelerveld. Hoewel ook het Boetelerveld last heeft van verdroging, vind je hier een van de laatste vochtige heidegebieden van Nederland. Het uitgestrekte gebied wordt gekenmerkt door een gevarieerd landschap. Bossen, vennen, heide, greppels en zand wisselen elkaar af. En voor zulke gebieden geldt dat er vaak veel vogelsoorten gezien kunnen worden.

Wie gaat vogels kijken in het Boetelerveld maakt kans op een mix van zangvogels, spechten, watervogels, roofvogels en steltlopers. Om eens met de roofvogels te beginnen: havik, sperwerk, buizerd, wespendief, boomvalk, slechtvalk en torenvalk kun je er tegenkomen, afhankelijk van het seizoen uiteraard. De boomvalk trekt eind van de zomer naar het zuiden en kom je in de winter echt niet tegen. De blauwe kiekendief wel uiteraard. Die jaagt juist in de winter in het gebied. Evenals soms een smelleken. Vooruit, laten we de klapekster bij de roofvogels scharen. Deze bijzondere zangvogel jaagt immers op muizen en grote insecten. Hij overwintert vrijwel elk jaar in het Boetelerveld.

Ook als je watervogels wilt kijken, kun je terecht in het Boetelerveld. Er staat zelfs een vogelkijkhut met uitzicht over een waterplas. Grauwe gans, dodaars en waterral kwam ik tegen. In de winter groepen ganzen die overvliegen: brandgans, kolgans en toendrarietgans. Ooievaar, maar vooral overvliegend, evenals een enkele keer de zwarte ooievaar. Steltlopers dan: witgatje, watersnip, houtsnip en kievit. Eerlijk gezegd niet heel veel bijzondere soorten. Met de zangvogels is het veel rijker in het gebied. In het voorjaar maak je kans op soorten als geelgors, nachtzwaluw, koekoek, boompieper, boomleeuwerik, bonte vliegenvanger, barmsijs (in de winter), sijs, kruisbek, goudvink, rietgors, matkop, kuifmees, staartmees, zwarte mees, kramsvogel en raaf. Van de spechten de grote bonte specht, kleine bonte specht, groene specht en zwarte specht.

Een goede periode om vogels te kijken op het Boetelerveld is de najaarstrek. Dan trekken soms grote groepen zangvogels langs. De eerste twee weken van oktober zijn vaak het beste. Grote groepen veldleeuweriken, vinken, kepen, graspiepers, kramsvogels, koperwieken, kieviten, spreeuwen, houtduiven, kneuen, witte kwikstaarten en toendrarietganzen vliegen voorbij. Met in hun kielzog roofvogels als sperwer en havik. Tijdens de najaarstrek maak je natuurlijk ook kans op bijzonderheden die vaak alleen of in kleine groepjes voorbij vliegen. In 2016 waren dat bijvoorbeeld de steppekiekendief, rode wouw, beflijster en ortolaan.

Wie in de vroege uurtjes over het Boetelerveld wandelt maakt kans op vos en ree. Levendbarende hagedis en ringslang zijn twee aansprekende reptielen die je op zonnige dagen kunt zien. De heikikker is van de amfibieën de meest in het oog springende soort. Van de dagvlinders noem ik het heideblauwtje. Ik zie met lede ogen hoe weinig bijzondere dagvlinders er in zo’n mooi natuurgebied voorkomen. Lag dit gebied in Oostenrijk of Frankrijk, dan zou je er geheid een paar soorten parelmoervlinders zien rondvliegen.

Vogels kijken in het Boetelerveld. Ik zeg: in voorjaar en tijdens de najaarstrek valt er heel goed vogels te kijken. In de rest van het jaar natuurlijk ook, maar dan is de soortenrijkdom iets minder.

Praktische informatie

Om het Boetelerveld te bereiken voer in de TomTom in: Eekwielensweg, Haarle. Je parkeert de auto aan een zandweggetje en loopt het gebied in. Blauwe of gele wandelroute volgen. Als het goed is, wijst een bordje je de weg naar de vogelkijkhut die uitzicht biedt over een waterplas. Een mooie vogelkijkhut trouwens.

Ben je op zoek naar een vakantieadres in de buurt van het Boetelerveld, bekijk dan het aanbod op de website Natuurhuisje.nl eens. Je kunt natuurlijk ook het aanbod op Booking.com bekijken.

Voor een leuk natuurcadeau ga je naar de website Naturesgift. Ook in de buurt van het Boetelerveld worden natuuractiviteiten georganiseerd.

 

Tips van visdief
Zakgids Vogels van Nederland en België er
alle vogels koos van zomeren
alle vogels van europa