jonge tureluur

Vogels kijken bij Westhoek in Friesland

De Friese waddenkust biedt een aantal heel interessante natuurgebieden voor het waarnemen van wadvogels. De slik- en kweldergebieden fungeren als hoogwatervluchtplaatsen. Wordt het vloed, dan worden de vogels richting de dijk gedreven. Bij springtij komen de vogels zelfs heel dicht onder de dijk. Dat zijn ideale omstandigheden om wadvogels te bekijken. Hou er wel rekening mee dat steltlopers ook bij hoogwater oplettend zijn. De minste of geringste verstoring (je silhouet op de dijk bijvoorbeeld) betekent dat ze op de wieken gaan. Voor de vogelaar niet prettig, maar voor de vogels een kleine ramp. Elke onnodige vlucht betekent energieverlies. En aangezien de meeste wadvogels juist energie tanken voor de lange reis naar het zuiden of naar het noorden kan dat funest zijn. En in de winter hebben de vogels hun energie uiteraard nodig om de kou te overleven.

Bij Westhoek ligt een smal kweldergebied. Staat het water laag, dan lopen de vogels ver van de dijk. Hoe hoger het water komt, hoe dichterbij de vogels komen. Je zult je verbazen hoeveel vogels er op een kluitje kunnen staan. Bontbekplevier, een enkel strandplevier, bonte strandloper, drieteenstrandloper, rosse grutto, kanoet, zilverplevier, kluut en wulp zie je er soms in aantallen van enkele duizenden exemplaren. Tijdens de trekperiode zie je er soms een krombekstrandloper of kleine strandloper. Van de eendensoorten noem ik pijlstaart en bergeend. En natuurlijk mag de lepelaar niet onbenoemd blijven.

In de rietvelden op het kwelder geniet in het voorjaar van de blauwborst, rietgors, kneu, baardmannetje, putter en roodborsttapuit. Tapuit op doortrek valt er ook te zien.

Van de roofvogels noem ik blauwe kiekendief, bruine kiekendief, torenvalk, smelleken en slechtvalk.

Vogels kijken in Westhoek aan de Friese kust. Dat betekent in de eerste plaats genieten van steltlopers en andere wadvogels. De aanwezigheid van zangvogels als de blauwborst verraste mij ook. Dat ben ik niet zo gewend van de kweldergebieden in Zeeland aan de Oosterschelde.

Een bezoek aan de kust van Friesland is vooral aan te bevelen van najaar tot en met voorjaar. Ga je tijdens de trekperioden vogels kijken, dan kun je zomaar duizenden vogels voor je zien staan.

Praktische informatie over vogels kijken bij Westhoek in Friesland

Het kweldergebied bij Westhoek ligt bij het gehucht Westhoek. Toets in je TomTom in: Oudebildtdijk, Westhoek. Sla voor restaurant The Friezinn af richting de dijk. Aan het eind van deze weg kun je de auto parkeren en de dijk opklimmen. Wandel naar het zuidwesten om het hele gebied te bekijken.

Kijk niet alleen aan de buitenzijde van de dijk naar vogels. In najaar en winter kun je aan de binnenzijde ook vogels zien. Denk aan soorten als rotgans, gele kwikstaart en veldleeuwerik.

Ben je op zoek naar andere vogelgebieden in Nederland, bekijk dan mijn overzicht van vogelgebieden per provincie.

Vogels kijken bij Westhoek: een heerlijk vogeldagje aan de Friese kust.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?   

Mijn tips voor natuurbeleving en vogels kijken

Met deze tips beleef je de natuur nog intenser en komen de vogels letterlijk dichterbij:

(voor elk budget de drie beste opties)

(héél véél keuze, en zelfs met geheel contactloos verblijf en dus veilig!)

(voor elk budget een paar opties)

(per provincie gesorteerd)

(aantrekkelijke planten voor vogels, vlinders en andere insecten)

(lees hier mijn tips om spechten, mezen en roofvogels naar je tuin te lokken)

(mijn persoonlijke top tien)