Vogels kijken bij Slot Loevestein

Toen Hugo de Groot in het conflict tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten beschuldigd werd van landverraad, werd hij gevangen gezet in Slot Loevestein. Daar zou hij de rest van zijn leven doorbrengen, ware het niet dat vrouwlief een list bedacht. De boekenkist die Hugo regelmatig van nieuwe boeken voorzag, werd na een poosje niet meer zo vaak gecontroleerd en dus kroop Hugo erin. En zo ontsnapt De Groot om naar Frankrijk uit te wijken. Gek eigenlijk, de provinciën waaruit ons landje destijds bestond, stond toch bekend als een vrijplaats voor wie afwijkende ideeën koesterde. Hoe zou het landschap rond Slot Loevestein er toen hebben uitgezien, vroeg ik me af toen ik natuurgebied Munnikenland bezocht. Iets van het ongerepte is er nog te vinden en in de moerassen rond het slot kun je heerlijk vogels kijken. En dus vandaag een artikel over vogels kijken bij Slot Loevestein.

Boezem van Brakel

De Boezem van Brakel is een langgerekt natuurgebied gelegen langs de Nieuwendijk. Vanaf het fietspad dat langs de dijk loopt, kun je de brede watergang, de rietkraag, het moerasland en de oude populieren overzien. Dit is het land van waterral, dodaars, rietgors, blauwborst, kleine karekiet, cetti’s zanger, rietzanger, sprinkhaanrietzanger, koekoek, tjiftjaf, fitis, buizerd, ijsvogel, grote bonte specht en groene specht. Aan de andere kant vind je een zelfde type landschap. Riet, water, meidoorns, populieren en andere bomen afgewisseld met open stukken. Ook de heidekikker komt voor in het gebied. Toen ik dit gebied wilde bezoeken was het afgesloten vanwege loshangende takken. Vanaf het fietspad vogels kijken was natuurlijk wel mogelijk.

Buitenpolder het Munnikenland

Hou je van het open rivierenlandschap en heerlijk struinen over ongebaande paden, dan ben je in natuurgebied Buitenpolder het Munnikenland helemaal in je sas. In dit geweldige gebied kun je je hart ophalen als natuurliefhebber en als vogelaar.

De zone die direct aan de rivier de Waal grenst, is afgeschermd door een prikkeldraad. Logisch, want daar zou je de vogels verstoren. Vele eendensoorten en vooral ganzen zie je er. Maar ook steltlopers als kluut, tureluur, grutto, kleine plevier en wulp. Het meest opvallend vond ik de veldleeuweriken die er om de zo veel meter omhoog vlogen (ik bezocht het gebied begin april). Geweldig om deze vogel in zo grote getale te horen en te zien! Ook de graspieper liet zich trouwens zien en horen.

Buitenpolder het Munnikenland wordt iets meer naar het zuiden doorsneden door een verharde weg. Deze weg voert je langs een uitgestrekt moerasgebied. Dit is een vogelwalhalla! Moerasvogels als purperreiger, roerdomp, ooievaar, lepelaar, grote zilverreiger, geoorde fuut, dodaars, zomertaling, wintertaling, slobeend, pijlstaart, waterral, witgatje, bosruiter, watersnip, grutto, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, blauwborst, rietzanger en kleine karekiet zie je er. Op de kale akkers boven het moerasgebied maak je kans op de kleine plevier. Heeft het veel geregend, dan zie je in de plassen natuurlijk ook tal van steltlopers.

De Waarden bij Loevestein

Vervolg je de verharde weg door Buitenpolder het Munnikenland, dan kom je vanzelf terecht in het oudhollandse landschap in De Waarden bij Loevestein. Zo ongeveer, maar dan nog woester, moet het landschap er in de tijd van Hugo de Groot uit hebben gezien. Waterplassen, moerasbossen, rietkragen en weilanden wisselen elkaar af. De open stukken worden begraasd door wilde koeien en paarden.

Het absolute hoogtepunt in De Waarden bij Loevestein is de zeearend. Tijdens mijn bezoek zag ik er twee bij elkaar! Een volwassen exemplaar en een juveniel. Wat een imposante roofvogel blijft het toch. Je ziet ze in de vlog hieronder.

We zagen verder ook de ijsvogel vliegen. De blauwborst bleef laag in de rietkraag voor Slot Loevestein. Boomkruiper, groene specht, grote bonte specht, fitis, tjiftjaf, rietgors, vink, winterkoning, roodborst en vele andere zangvogels bewogen zich in het struweel. Steltlopers als witgatje, kemphaan, tureluur, zwarte ruiter en groenpootruiter zoeken naar voedsel op de brede slikranden. Zomertaling, wintertaling, krakeend, slobeend en in de winter ook het nonnetje drijven op de plassen. In dit deel van de Munnikenwaard waande ik me in een uitgestrekt moerasland in Frankrijk.

De uiterwaarden van de Waal horen ook tot de Waarden bij Loevestein. Hier grazen grote groepen wilde koeien en paarden. Op de slikranden en zandplaten in de rivier zie je steltlopers als grutto, tureluur, kluut, kleine plevier en wulp. In de bomen hoor je grote bonte specht en groene specht roffelen. En in het struweel scharrelen natuurlijk talloze zangvogels rond die ik hierboven al noemde. Hoewel het denk ik wel is toegestaan, adviseer ik je om in de broedperiode niet van de verharde weg af te wijken. Dan zou je de broedvogels immers verstoren. Langs de rivier struinen is een prima alternatief. Dat levert een heerlijke natuurwandeling op.

Slot Loevestein

Rond Slot Loevestein kun je ook heerlijk wandelen en vogels kijken. Zangvogels zitten in het struweel en voor de ingang staat een nestpaal voor de ooievaar. Toen wij het gebied bezochten stond er een paartje op. Voor de vogelsoorten die je hier kunt zien, verwijs ik gemakshalve naar de soorten die ik hierboven al noemde.

Praktische informatie over vogels kijken rond Slot Loevestein

Wil je vogels kijken rond Slot Loevestein dan kun je je auto parkeren op de parkeerplaats van het slot. Die bevindt zich aan het einde van de Schouwendijk, Poederoijen. Er is ook een kleine camperplaats aanwezig. Zeker wanneer je slechter ter been bent, is dit een aanrader.

Mooier (vind ik) is om je auto te parkeren aan het einde van de Prinkweg, Brakel. Passeer het Dunea Pompstation en je hebt ruimte genoeg voor je auto. De dijk over, het hek over en je staat in de Buitenpolder het Munnikenland. Je wandeling kan beginnen. Je kunt dan echter ook meteen kiezen voor een wandeling over de verharde weg.

Het gebied rond Slot Loevestein leent zich prima voor een stevige natuurwandeling. Ook fietsers kunnen er prima uit ‘de voeten’. De geasfalteerde wegen liggen er fantastisch bij.

Het moerasgebied en de uiterwaarden zijn zeer uitgestrekt. Neem daarom een telescoop mee als je die hebt. Gezien de lange afstanden raad ik je aan om je telescoop in een speciaal draagsysteem voor telescopen mee te sjouwen. Dat is echt een stuk comfortabeler dan om je zware statief met telescoop in de hand mee te sjouwen.

Natuurhuisjes in de buurt van Slot Loevestein

jako van gorsel met verrekijker

Het Land van Heusden en Altena is ook de omgeving van de Biesbosch. Een verblijf in deze regio voert je vrijwel zeker naar dit befaamde natuurgebied waar je een paar nodig hebt om het te verkennen. Dat doe je te voet, op de fiets of vanuit een kano. Wie weet zie je de zeearend, visarend of bever. Ben je op zoek naar een vakantiehuisjes op een natuurlijke locatie, bekijk dan het aanbod van vakantiehuisjes op natuurhuisje.nl. Deze huisjes staan op een rustige locatie, vaak midden in de natuur. Je kunt natuurlijk ook op Booking.com naar een verblijfplek zoeken.

Op zoek naar een vakantiehuisje in Nederland?


Gelegen op een unieke locatie, midden in de natuur? Of iets heel anders? Bekijk dan mijn tips. Waar ben je naar op zoek?